Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
19
maj 2021

XII Konferencja "Gaz w Energetyce - Realizacja i Eksploatacja Bloków Gazowych i Gazowo-Parowych"

Szczegóły wydarzenia

Celem konferencji jest zaprezentowanie następujących tematów: gaz - paliwo ekologiczne dla branży energetycznej i ciepłowniczej; korzyści wynikające z budowy bloków opartych na gazie; dostępne technologie produkcji energii elektrycznej i cieplnej z gazu; doświadczenia przedsiębiorstw w zakresie realizacji inwestycji „gazowych”; techniczne i ekonomiczne aspekty rozwoju tego typu inwestycji, itd.

Moderatorem Konferencji i Panelu Dyskusyjnego będzie prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda z Instytutu Techniki Cieplnej na Politechnice Warszawskiej.

Tematyka konferencji:
- Aspekty prawno-ekonomiczne.
- Rynek gazu: bezpieczeństwo i stabilność dostaw, przyszłość paliwa gazowego.
- Realizacja bloków gazowo–parowych: bieżące i przyszłe inwestycje, doświadczenia eksploatacyjne.
- Kogeneracja oparta na silnikach gazowych: technologie, doświadczenia eksploatacyjne, najnowsze realizacje.
- LNG paliwo dla energetyki gazowej: rozwiązania dla ciepłownictwa i przemysłu, instalacje regazyfikacji.
- Finansowanie inwestycji gazowych,
- Rola Wodoru w Energetyce.

Konferencja skierowana jest do zarządów, działów strategii i rozwoju, kadry technicznej i specjalistów przedsiębiorstw energetycznych, ciepłowniczych oraz zakładów przemysłowych, firm oferujących technologie oraz zainteresowanych instytucji, organizacji, samorządów i uczelni technicznych.


Spotkanie ma formułę online.

Dziękujemy za wysłane grafiki.