Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
8
mar 2023

XXIII Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH

Szczegóły wydarzenia

Targi EKOTECH, czyli kompleksowe spotkanie branży komunalnej po raz 23. w Targach Kielce!

Od 8 do 9 marca 2023 roku w Targach Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH wezmą udział specjaliści z branży komunalnej: producenci maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarce odpadami, producenci rozwiązań transportu odpadów czy usług związanych z segregowaniem śmieci, przedstawiciele samorządów oraz świata nauki. Spotkanie stanowi okazję do poznania najnowszych rozwiązań branżowych i nawiązania kontaktów z potencjalnymi klientami. To miejsce, gdzie podpisywane są ważne umowy i porozumienia z międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi firmy z branży komunalnej. W programie Targów EKOTECH zaplanowano branżowe spotkania i konferencje, w tym m.in. Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami (MIFOD), konferencję „Razem Tworzymy EkoŚwiętokrzyskie” oraz blok prelekcji skierowanych do stacji demontażu pojazdów i zakładów przetwarzania odpadami.

23. edycji Targów EKOTECH towarzyszyć będzie jubileuszowa edycja Międzynarodowych Targów Energetyki i Elektrotechniki oraz Odnawialnych Źródeł Energii ENEX.


Zakres branżowy

1. Gospodarowanie odpadami
- Odzysk (wykorzystanie) odpadów,
- Unieszkodliwianie odpadów
- Zbieranie odpadów
- Transport odpadów
- Segregacja odpadów
- Obróbka odpadów
- Składowanie odpadów
- Gospodarka odpadami komunalnymi
2. Wspomaganie gospodarki odpadami (badania, analizy, projektowanie, realizacja inwestycji)
3. Wyroby dla gospodarki odpadowej
- Uszczelnienia składowiska i powierzchni terenu
- Wyposażenie składowisk
- Wyposażenie sortowni odpadów
- Urządzenia do unieszkodliwiania odpadów
- Kompostowanie odpadów
- Separatory, obróbka osadów ściekowych
- Urządzenia do zmniejszania objętości odpadów
- Pojemniki na odpady
- Urządzenia do transportu, usuwania odpadów
4. Urządzenia do utrzymania czystości ulic, budynków i pomieszczeń
5. Sprzęt do pielęgnacji zieleni
6. Ekspozycja sprzętu i pojazdów dla sektora gospodarki komunalnej
7. Rozwiązania informatyczne
8. Gospodarka wodno-ściekowa
- uzdatnianie wody
- projektowanie i wykonanie budowli wodno-kanalizacyjnych
- oczyszczanie ścieków przemysłowych i komunalnych
- termiczne unieszkodliwianie osadów ściekowych
- urządzenia pomiarowe w gospodarce wodno-ściekowej
- melioracje, odwodnienia i ochrona przeciwpowodziowa
9. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami
10. Gospodarka Obiegu Zamkniętego
11. Technologie i środki do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni

Udział w targach jest bezpłatny, obowiązuje wcześniejsza rejestracja na stronie Targów.

Dziękujemy za wysłane grafiki.