premium

Zabezpieczamy Twoją otoczenie, byś spokojnie mógł spoglądać w przyszłość.

Dane kontaktowe

 • Adres: 81-341 Gdynia, Wendy 15
 • Telefon: +48 58 743 22 01, 698 927 874
 • E-mail: marta.forreiter@grupageofusion.pl

Udostępnij

Od 13 lat skupiamy się na zapewnianiu bezpiecznej przestrzeni dla Twojego rozwoju. Wykorzystując wiedzę, zasoby i doświadczenie naszych spółek partnerskich, dostarczamy kompletny pakiet usług, związanych z szeroko rozumianymi badaniami gruntu. Posiadamy bogate doświadczenie w pracach terenowych, związanych z pracami saperskimi – na lądzie i akwenach wodnych – geologią oraz geofizyką.

Obecnie szeroko pojęte prace saperskie stały się podstawa naszej działalności – jesteśmy jednym z najbardziej doświadczonych w Europie podmiotów prywatnych zajmujących się pracami saperskimi w wodzie.

Oferta

Działania z obszaru:

 • badań termowizyjnych
 • badań geofizycznych
 • kompleksowych usług saperskich
 • badań geofizyczno-inżynierskie dla obiektów budowlanych
 • badania geofizycznych dla potrzeb inżynierii transportowej
 • badań skarp i osuwisk
 • nieinwazyjnych badań archeologicznych
 • badań skażeń gruntów i wód podziemnych
 • badań wałów przeciwpowodziowych i zapór
 • kompleksowego oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (PWiN)
 • oczyszczania zbiorników wodnych z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (PWiN)
 • prowadzenia nadzoru saperskiego podczas wykonywania prac ziemnych
 • opracowywania ekspertyz i opinii saperskich

Kontakt do działów firmy

marta.forreiter@grupageofusion.pl
biuro@grupageofusion.pl

Filmy

Słowa kluczowe

badania termowizyjne , badania geofizyczne , usługi saperskie , Badania geofizyczno-inżynierskie dla obiektów budowlanych , Badania geofizyczne dla potrzeb inżynierii transportowej , Badania skarp i osuwisk , Nieinwazyjne badania archeologiczne , Badania skażeń gruntów i wód podziemnych , Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych , Badania wałów przeciwpowodziowych i zapór , Kompleksowe oczyszczanie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (PWiN) , Oczyszczanie zbiorników wodnych z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (PWiN) , Prowadzenie nadzoru saperskiego podczas wykonywania prac ziemnych , Opracowywanie ekspertyz i opinii saperskich

Dziękujemy za wysłane grafiki.