premium

Prawo ochrony środowiska i sprawy środowiskowe

Dane kontaktowe

 • Adres: 02-011 Warszawa, al. Jerozolimskie 101/lok.4
 • Telefon: 22 891 25 85
 • E-mail: biuro@wplaw.pl

Udostępnij

Kancelarię tworzą:

 •  adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim i unikatowym doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorców i Klientów indywidualnych
 • zdobytym w czołowych polskich i międzynarodowych kancelariach, a także jako in-house w przedsiębiorstwach
 • ludzie aktywnie wspierający ruchy proekologiczne, świadomie ograniczający swój wpływ na środowisko naturalne
 • indywidualności, których siła tkwi w tym, że potrafią ze sobą doskonale współpracować, przez co potrafią rozwiązywać najbardziej
 • skomplikowane problemy prawne i proponować Klientom nieszablonowe rozwiązania

 Naszą Kancelarię charakteryzuje:

 • świadczenie obsługi w sposób zmierzający do jak najmniejszego zaangażowania Klienta, mając na uwadze charakter obsługi prawnej jako
 • wspierającej biznes i ułatwiającej zgodne z prawem funkcjonowanie przedsiębiorstw
 •  Indywidualne, praktyczne i nieszablonowe podejście do spraw Klientów, z uwzględnieniem konkretnej sytuacji w jakiej Klient się znalazł
 •  kompleksowa obsługa potrzeb Klientów w zakresie ich działalności gospodarczej
 •  osobiste merytoryczne zaangażowanie Wspólników
 •  dyspozycyjność 24/7
 •  wysoka skuteczność
 •  poszanowanie zasad zrównoważonego rozwoju i norm ESG
 •  duże zaangażowanie w projekty pro bono na rzecz osób i zwierząt potrzebujących pomocy (nie tylko prawnej) oraz środowiska naturalnego

Konkretne i skrojone na miarę doradztwo prawne obejmujące:

 •  dostosowanie działań prawnych do faktycznych potrzeb Klientów w danej sprawie, z uwzględnieniem jej biznesowego aspektu
 • i poziomu kosztów
 •  przedstawianie Klientom alternatywnych rozwiązań wraz ze wskazaniem zalet i ryzyk związanych z każdym z nich
 •  komunikowanie Klientom informacji prawnych w sposób konkretny, przejrzysty i spójny

Kompleksową obsługę spraw Klienta poprzez:

 •  prowadzenie sprawy od A do Z poprzez przedstawienie najbardziej optymalnych propozycji rozwiązania problemu, pomoc we wdrożeniu
 • wybranego rozwiązania, aż do do zakończenia wszelkich działań prawnych związanych z daną sprawą lub projektem
 •  zapewnienie Klientom wsparcia sprawdzonych specjalistów z innych dziedzin prowadzenia działalności gospodarczej
 •  współpracę z biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi, notariuszami, tłumaczami przysięgłymi, doradcami finansowymi, rzecznikami patentowymi, komornikami, doradcami restrukturyzacyjnymi, audytorami forensic, detektywami oraz ekspertami z innych wąskich dziedzin prawa, prawnikami zagranicznymi, konsultantami i innymi doradcami

Przykładowe doświadczenia:

 • prowadzenie procesów negocjacji związków zawodowych z pracodawcami
 • przeprowadzenie kilkuset postępowań likwidacji szkód
 • prowadzenie śledztw wewnętrznych w spółkach zatrudniających ponad 5000 tyś pracowników
 • opracowywanie procedur działania przedsiębiorstw (RODO, antymobbingowe, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy)
 • doradztwo w procesach inwestycyjnych polegających przykładowo na budowie farm wiatrowych, sieci światłowodowych
 • zapewnienie pomocy prawnej przy środowiskowym etapie procesu uzyskiwania pozwoleń i zgód na budowę dróg
 • reprezentacja w postępowaniach dotyczących lokalizacji inwestycji celu publicznego (rezerwatu przyrody)
 • wsparcie w postępowaniu dotyczącym odtworzenia zniszczonego zimowymi sztormami ujścia Wisły
 • reprezentacja w sprawach nałożenia obowiązków przeprowadzenia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem szkodą w środowisku

Oferta

Kancelaria świadczy pomoc na każdym etapie postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego w szczególności w zakresie:


 • pełnej obsługi postępowań w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • spraw dotyczących szkód w środowisku
 • przywrócenia stosunków wodnych
 • wsparcia w zakresie sporządzania raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jak również wykonywania analiz i sporządzania opinii na temat takich raportów

Doświadczenie partnerów Kancelarii w tym zakresie obejmuje między innymi:


 • udział na etapie regulacyjnym w inwestycjach polegających na budowie elektrowni wiatrowych
 • wsparcie w postępowaniach dotyczących działalności oczyszczalni ścieków i ich oddziaływania na środowisko
 • zapewnienie pomocy prawnej przy środowiskowym etapie procesu uzyskiwania pozwoleń i zgód na budowę dróg
 • reprezentacja w postępowaniach dotyczących lokalizacji inwestycji celu publicznego (rezerwatu przyrody)
 • wsparcie w postępowaniu dotyczącym odtworzenia zniszczonego zimowymi sztormami ujścia Wisły
 • reprezentacja w sprawach nałożenia obowiązków przeprowadzenia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem szkodą w środowisku

Kontakt do działów firmy

Izabella Woźnicka
Adwokat, Wspólnik

tel: +48 501 392 856
email: izabella.woznicka@wplaw.pl

Zdjęcia

Do pobrania

Słowa kluczowe

ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, pomoc w uzyskaniu decyzji środowiskowych, przywrócenie stosunków wodnych, prawo, prawo ochrony środowiska, system kaucyjny, audyty karne, audyty cywilne, doradztwo prawne, doradztwo prawne dla osób prawnych, doradztwo prawne spółek, doradztwo prawne NGO, doradztwo prawne dla osób fizycznych, postępowania przedsądowe, negocjacje, likwidacja szkód, likwidacja szkód środowiskowych, obsługa postępowań administracyjnych, obsługa postępowań sądowo-administracyjnych, ocena oddziaływania postępowania na środowisko, audyty administracyjne

Dziękujemy za wysłane grafiki.