Wynik wyszukiwania - "pkp energetyka" - Wiadomości

PKP Energetyka rozwija polską kolej w ramach Partnerstwa Europe’s Rail Joint Undertaking.

PKP Energetyka podpisała umowę o partnerstwie w ramach Europe’s Rail Joint Undertaking. Wartość projektów, które będą realizowane przez spółkę do 2026 roku w ramach tej inicjatywy to prawie 3,4 mln EURO, zaś w dłuższej perspektywie (do 2031 roku) będzie to kolejne 5,6 mln EURO. Partnerstwo Europe’s Rail JU kreuje i ustala kierunki badawczo-rozwojowe dla sektora kolejowego w perspektywie finansowej Horyzont Europa w latach 2021-2031.
14.02.2023

PGE złożyło wniosek o zgodę na przejęcie PKP Energetyka

PGE złożyła do Prezesa UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie spółki PKP Energetyka - wynika z opublikowanej we wtorek informacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W grudniu 2022 r. PGE ogłosiła, że kupi PKP Energetyka za ponad 1,9 mld zł.
08.02.2023

Kolejowo-energetyczna spółka wróci pod kontrolę Skarbu Państwa. To strategiczny krok z punktu widzenia bezpieczeństwa

Po siedmiu latach od prywatyzacji PKP Energetyka – główny dostawca energii dla sektora kolejowego – wróci pod kontrolę Skarbu Państwa. Spółkę kupi Polska Grupa Energetyczna, której ta transakcja przyniesie szereg korzyści biznesowych. – PGE z pewnością robi świetny interes od strony finansowej – mówi Mateusz Izydorek vel Zydorek z Klastra „Luxtorpeda 2.0”.
04.01.2023

Prezes PGE o przejęciu PKP Energetyka: dobre uzupełnienie grupy PGE

PKP Energetyka to nowoczesna spółka po restrukturyzacji, dobrze uzupełniająca portfolio Grupy PGE - ocenia prezes PGE Wojciech Dąbrowski. PGE za 1,9 mld zł kupuje PKP Energetyka - głównego dostawcę i dystrybutora prądu dla kolei od amerykańskiego funduszu.
28.12.2022

PKP Energetyka opatentowała algorytm zarządzający magazynowaniem energii

Autorski algorytm sterowania magazynem energii opracowany przez ekspertów z PKP Energetyka i Uniwersytetu Zielonogórskiego został oficjalnie zarejestrowany jako wynalazek przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej. Algorytm jest „mózgiem” magazynu energii – pozwala w najbardziej efektywny sposób sterować pracą instalacji magazynowania energii, która od ponad roku działa przy podstacji trakcyjnej PKP Energetyka w Garbcach. Przez ten czas magazyn zasilił przejazdy prawie 10 000 pociągów i oddał do sieci trakcyjnej 160 MWh ener
19.09.2022

PKP Energetyka podpisała umowę w ramach programu Zielona Kolej - energia z OZE zasili pociągi CTL Logistics

CTL Logistics, jako pierwszy przewoźnik towarowy, będzie oferował przewozy oparte na odnawialnej energii ze słońca i wiatru. Firma podpisała wieloletnią umowę z PKP Energetyka w ramach programu Zielona Kolej®. Na jej mocy już w tym roku 25 proc. energii pobieranej przez CTL Logistics będzie pochodziło z OZE, w 2023 r. będzie to już 50 proc., a w 2025 r. udział energii odnawialnej wyniesie 100 proc.
22.08.2022

PKP Energetyka z nowatorskim systemem magazynowania energii opartym o „zielony” wodór

W ramach projektu badawczo-rozwojowego przy podstacji trakcyjnej Garbce powstanie system do magazynowania energii oparty o wodór produkowany dzięki energii z farmy słonecznej. Jest to kolejny krok w kierunku rozwoju kolei opartej na odnawialnych źródłach energii. PKP Energetyka podpisała właśnie umowę z dostawcą kompletu komponentów do budowy tego układu wodorowego. Uruchomienie instalacji zaplanowano na 2023 rok.
11.05.2022

PKP Energetyka w Radzie Programowej Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii

PKP Energetyka dołączyła do grona członków Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii. Leszek Hołda, członek zarządu firmy, wszedł do Rady Programowej PSME, wspierając je tym samym merytorycznie i od strony praktycznej. PKP Energetyka jest bowiem twórcą największego w Europie trakcyjnego magazynu energii.
10.05.2022

PKP Energetyka w gronie członków Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii

PKP Energetyka dołączyła do grona członków Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii. Leszek Hołda, członek zarządu firmy, wszedł do Rady Programowej PSME, wspierając je tym samym merytorycznie i od strony praktycznej. PKP Energetyka jest bowiem twórcą największego w Europie trakcyjnego magazynu energii. Spółka realizuje też budowę systemu magazynowania energii opartego na wodorze. Będzie to pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce dedykowane zasilaniu kolei. Doświadczenia zdobyte podczas tych realizacji będą stanowiły niewąt
28.04.2022

PKP Energetyka zapewnia ciągłość zasilania kolei

Sztab kryzysowy działający w trybie 24/7, wzmocnione służby dyspozytorskie i utrzymaniowe, dodatkowe dyżury pracowników, zabezpieczenie i stress-testy systemów - to tylko niektóre działania podjęte przez zarządcę infrastruktury dystrybucyjnej zasilającej polską kolej. Priorytety to zapewnienie ciągłości dostaw energii oraz bezpiecznego przejazdu pociągom humanitarnym, przewożącym rannych i uchodźców z Ukrainy.
04.03.2022

Złoty medal EcoVadis dla PKP Energetyka

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju prowadzone przez PKP Energetyka zostały nagrodzone złotym medalem EcoVadis. Spółka już po raz drugi z rzędu jest laureatem tego prestiżowego wyróżnienia – w zeszłym roku otrzymała srebrny medal.
14.02.2022

Łódzka Kolej Aglomeracyjna zawarła umowę na dostawę energii trakcyjnej z OZE

Łódzka Kolej Aglomeracyjna podpisała umowę z PKP Energetyka na dostawę energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Według niej, w 2022 r. ŁKA uzyska ok. 30 proc. energii z OZE i wartość ta będzie rosła w kolejnych latach, by w 2028 r. dojść do 100 proc.
19.01.2022

PKP Energetyka: impuls inwestycyjny w OZE szacowany jest do 10 mld zł

PKP Energetyka poprzez realizację programu "Zielonej kolei" ma dać impuls inwestycyjny dot. odnawialnych źródeł energii szacowany do 10 mld zł - przekazał PAP prezes spółki Wojciech Orzech. Zgodnie z założeniami do 2030 roku 85 proc. energii zasilanej kolej w Polsce ma pochodzić z OZE.
21.04.2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.