GIOŚ kolejny raz zbadał pola elektromagnetyczne - odczyty wciąż na minimalnym poziomie

GIOŚ kolejny raz zbadał pola elektromagnetyczne - odczyty wciąż na minimalnym poziomie  - ZielonaGospodarka.pl
04.06.2024 09:25
Strona główna Energetyka, OZE GIOŚ kolejny raz zbadał pola elektromagnetyczne - odczyty wciąż na minimalnym poziomie

Partnerzy portalu

GIOŚ kolejny raz zbadał pola elektromagnetyczne - odczyty wciąż na minimalnym poziomie  - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Pixabay

Obawy dotyczące pola elektromagnetycznego emitowanego przez anteny telekomunikacyjne pojawiają się często w różnych regionach Polski, powodując wyzwania dla lokalnych urzędników. Mieszkańcy, obawiając się o wpływ fal elektromagnetycznych na zdrowie, potrafią zatrzymywać rozwój infrastruktury, co może być problematyczne dla samorządów. Jednak badania przeprowadzone przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wykazują, że emisja z tych stacji jest znacznie poniżej dopuszczalnych norm - osiągając zaledwie około 2,5% limitu dla pola elektromagnetycznego.

Pole elektromagnetyczne (PEM), będące kombinacją pola magnetycznego i elektrycznego, jest naturalnym zjawiskiem fizycznym, występującym powszechnie w środowisku i emitowanym przez wszystkie organizmy, w tym ludzi. Technologie telekomunikacyjne wykorzystują promieniowanie niejonizujące, którego do tej pory nie uznano za szkodliwe, mimo wieloletnich badań.

Lokalne władze często muszą radzić sobie z protestami mieszkańców przeciwko budowie nowych stacji bazowych telefonii komórkowej, szczególnie w mniej zurbanizowanych obszarach. Te protesty często wynikają z braku dostępu do wiarygodnych informacji na temat bezpieczeństwa PEM. GIOŚ regularnie publikuje dane mające na celu wsparcie samorządów w komunikacji z mieszkańcami i rozwianie ich obaw.

Pomimo szybkiego rozwoju sieci 5G poziom PEM utrzymuje się na bardzo niskim poziomie, jak pokazują roczne pomiary przeprowadzane przez GIOŚ. W 2023 roku analizie poddano 1151 punktów pomiarowych, z których wynika, że średnie maksymalne poziomy pola są znacznie poniżej dopuszczalnych wartości. Dane pozyskane w toku monitoringu stałego wskazują, że średni maksymalny poziom pola wyniósł tylko 1,45 V/m, czyli 2,3% wartości dopuszczalnej. Analizując wyłącznie dane z monitoringu badawczego, okazuje się, że średni maksymalny poziom PEM był jeszcze niższy i wyniósł 1,15 V/m (czyli 1,88% wartości dopuszczalnej).

Pola elektromagnetyczne badane są regularnie również przez inną instytucję rządową. Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy monitoruje poziomy PEM za pomocą systemu SI2PEM, który został utworzony w celu zmniejszenia społecznych obaw związanych z promieniowaniem elektromagnetycznym. Jak można przeczytać w materiałach informacyjnych, Instytut „powstał, aby niwelować obawy społeczne związane z polem elektromagnetycznym, które emitowane jest przez stacje bazowe operatorów sieci komórkowych”. System SI2PEM obsługiwany przez Instytut obejmuje ponad milion punktów pomiarowych, a jego dane również wskazują na niskie poziomy promieniowania. Jak niskie? W 2023 roku średnia z dwunastu miesięcy wyniosła 1,681 V/m. Jak możemy się dowiedzieć, różnica wynika z tego, że pomiary wykonywane przez Instytut Łączności wykonywane są tylko w najbliższym otoczeniu stacji bazowych.

Chociaż nowe informacje o niskim poziomie promieniowania mogą nie przekonać wszystkich sceptyków, mogą pomóc w zwalczaniu dezinformacji i wspierać władze lokalne w dialogu z mieszkańcami. Samorządy stają przed wyzwaniem pogodzenia oczekiwań społeczności dotyczących lepszego dostępu do usług telekomunikacyjnych z oporem przed rozbudową niezbędnej infrastruktury.

Źródło informacji: GIOŚ

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.