PSE: właścicielom instalacji PV przysługują rekompensaty z tytuł zaniżeń wytwarzania energii

PSE: właścicielom instalacji PV przysługują rekompensaty z tytuł zaniżeń wytwarzania energii - ZielonaGospodarka.pl
25.05.2023 07:17
Strona główna Energetyka, OZE PSE: właścicielom instalacji PV przysługują rekompensaty z tytuł zaniżeń wytwarzania energii

Partnerzy portalu

PSE: właścicielom instalacji PV przysługują rekompensaty z tytuł zaniżeń wytwarzania energii - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

Właścicielom instalacji fotowoltaicznych (PV) przysługują rekompensaty z tytuł zaniżeń wytwarzania energii elektrycznej - poinformowały w środę Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Wyjaśniono, że dotyczyć one będą wszystkich zaniżeń wytwarzania przez instalacje PV w dniach 23 i 30 kwietnia br.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) w dniach 23 i 30 kwietnia 2023 r. wydały polecenia zaniżenia wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych (instalacje PV) przyłączonych do krajowego systemu elektroenergetycznego. W związku z tym operator poinformował w środę, że właściciele instalacji PV, które zrealizowały polecenia, mają prawo do rekompensaty finansowej z tytułu niewyprodukowania energii elektrycznej w ilości, w jakiej zostałaby ona wyprodukowana w przypadku niewydania polecenia przez PSE.

Dodano, że rekompensata będzie wypłacana na podstawie art. 13 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej. "Wypłata rekompensat dotyczyć będzie wszystkich dotychczas dokonanych zaniżeń wytwarzania energii elektrycznej przez instalacje PV w dniach 23 i 30 kwietnia 2023 r." - wskazała spółka.

PSE wyjaśniły, że aby otrzymać rekompensatę właściciel instalacji PV powinien złożyć do spółki wniosek o wypłatę rekompensaty finansowej.

Dodano, że podstawową metodą wyznaczania ilości energii elektrycznej niewyprodukowanej w instalacji PV w związku z realizacją polecenia jest jej określenie na podstawie rzeczywistych pomiarów mocy promieniowania słonecznego (irradiancji słonecznej) zrealizowanych na terenie tej instalacji.

"Jeżeli dla danej instalacji PV nie są dostępne takie pomiary albo są one dostępne dla ograniczonego przedziału czasu, to określenie ilości niewyprodukowanej energii elektrycznej dla okresu z brakującymi pomiarami zostanie wykonane na podstawie prognoz generacji instalacji PV posiadanych przez PSE" - zaznaczyła spółka.

Po otrzymaniu wniosku o rekompensatę, PSE wyznaczą wartość rekompensaty finansowej przysługującej właścicielowi instalacji PV.

Po otrzymaniu informacji rozliczeniowej właściciel instalacji PV będzie uprawniony do wystawienia na rzecz PSE faktury. Spółka dokona zapłaty rekompensaty w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

30 kwietnia 2023 r. PSE poinformowały, że w godzinach od 11 do ok. 16 w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wystąpiła nadwyżka podaży energii elektrycznej ponad zapotrzebowanie. Wyjaśniono, że jej przyczyną jest wysoki potencjał produkcji energii elektrycznej z OZE, przekraczający zapotrzebowanie o około 2,3 GW w godzinach najwyższej nadpodaży energii elektrycznej. W celu równoważenia podaży i popytu w systemie elektroenergetycznym Polskie Sieci Elektroenergetyczne wydały polecenia zaniżenia generacji OZE. Poziom zaniżenia uzależniły od bieżących warunków pracy systemu elektroenergetycznego.

Jak podała wówczas spółka, według stanu na 1 kwietnia 2023 r. moc osiągalna źródeł fotowoltaicznych (PV) to ok. 13 GW, zaś moc osiągalna źródeł farm wiatrowych (FW) to ok. 9,5 GW.

autor: Anna Bytniewska

ab/ mk/

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24525,00 $ tona 1,03% 24 maj
 Cynk 2305,00 $ tona -2,41% 24 maj
 Aluminium 2233,00 $ tona 1,45% 24 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.