Absolutny rekord Energi w ratingu ESG

zk

21.06.2022 16:05 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka, OZE Absolutny rekord Energi w ratingu ESG

Partnerzy portalu

Absolutny rekord Energi w ratingu ESG - ZielonaGospodarka.pl
Fot. wizjarozwoju.pl

Energa z Grupy ORLEN po raz kolejny uzyskała rekordowy wynik w ratingu ESG. Najnowsza ocena wyniosła 47 punktów, czyli  więcej niż rok wcześniej. Za tak dobry wynik odpowiada przede wszystkim wysoka nota obszaru środowiskowego. Badanie przeprowadziła agencja Moody’s ESG Solutions.

To kolejny rekordowy wynik dla Energi. Od 2018 roku, każda nota ratingowa jest wyższa od poprzedniej – w 2018 wyniosła 33 punkty, w 2020 – 42, w 2021 – 46 i w 2022 – 47 punktów.

Najwyższe noty za strategię środowiskową

Spośród wszystkich szczegółowych ocen zrównoważonego rozwoju, najwyższą notę Energa otrzymała w kategorii strategia środowiskowa. Energa uzyskała w nim aż 57 na 100 punktów. To powyżej średniej, która dla spółek energetycznych z całego świata wynosi 53 punkty. Za ten wynik, w dużej mierze odpowiada obecność firmy w prestiżowym rejestrze EMAS i dobra ocena w kolejnych audytach.

Drugą w kolejności najwyższą ocenę uzyskał ogół działań związanych z zapewnieniem bioróżnorodności. Na wynik miało wpływ zarówno zarybianie i zaraczanie rzek, działania na rzecz ochrony populacji bocianów jak i wysiewanie łąk kwietnych w Ostrołęce. Ta nota charakteryzowała się największą dynamiką w ujęciu rocznym, a ocena powyższych działań plasuje Energę w ścisłej czołówce światowej w tej kategorii.

W sektorze Electric & Gas Utilities Energa pozostaje najwyższej ocenianą polską firmą. Międzynarodowa agencja Moody’s ESG Solutions ogłosiła swój rating na początku kwietnia br. Instytucja specjalizuje się w ocenach przedsiębiorstw według kryteriów społecznych i środowiskowych, jak również specyfikacji związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Inwestycje zgodne ze strategią ORLEN2030

Rozwój zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych oraz infrastruktury dystrybucyjnej został zapisany w „Strategicznym Planie Rozwoju Grupy Energa na lata 2021-2030” i jest zgodny z celami wyznaczonymi dla energetyki w strategii ORLEN2030 dla całej grupy kapitałowej.

Grupa Energa zakłada przeznaczenie na inwestycje do 2030 r. ok. 31,5 mld zł, z czego aż ok. 15,2 mld zł w latach 2021-2025. Na Linię Biznesową Dystrybucja przeznaczone zostanie ok. 16,9 mld zł, na Linię Biznesową Wytwarzanie ok. 13,6 mld zł, zaś na Linię Biznesową Sprzedaż i pozostałe spółki ok. 1,1 mld zł.

Projekty gazowe i fotowoltaika Grupa Energa zamknęła 2021 r. ze znaczącym postępem w realizacji kluczowych inwestycji. Zrealizowano kolejne etapy projektu bloku gazowo-parowego w Ostrołęce. Grupa Energa w 2021 roku dynamicznie rozbudowywała też potencjał OZE. Rozpoczęła m.in. akwizycję farmy fotowoltaicznej PV Wielbark na Mazurach. Realizowała też budowę sześciu farm o łącznej mocy zainstalowanej ok. 25 MW. W 2021 r. kontynuowane były też prace w ramach programu inwestycyjnego w Elektrociepłowniach Elbląg i Kalisz. Docelowo wraz z planowanymi w obu zakładach blokami silników gazowych, a w przypadku Elbląga również z blokiem biomasowym, inwestycje te pozwolą zdywersyfikować ciepłownictwo w obu miastach pod względem paliwowym i znacząco zmniejszyć emisyjność produkcji ciepła.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.