H2idea: TÜV SÜD Polska i partnerzy budują kompetencje i innowacje w gospodarce wodorowej

Strona główna Energetyka, OZE Wodór, Amoniak H2idea: TÜV SÜD Polska i partnerzy budują kompetencje i innowacje w gospodarce wodorowej

Partnerzy portalu

H2idea: TÜV SÜD Polska i partnerzy budują kompetencje i innowacje w gospodarce wodorowej - ZielonaGospodarka.pl

Zielony wodór staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem dla energetyki przyszłości, oferując zrównoważone i czyste źródło mocy. Wraz z jej wzrostem, potrzeba budowy kompetencji w gospodarce wodorowej staje się niezwykle istotna. Jednak aby zapewnić sukces tych innowacji, konieczne jest zaangażowanie i edukacja młodych umysłów. W tym kontekście powstał ogólnopolski konkurs H2idea, skierowany do uczniów szkół podstawowych (klasy VII-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły zawodowe), mający na celu rozwijanie kompetencji w dziedzinie gospodarki wodorowej.

Inicjatywa TÜV SÜD Polska, daje młodym ludziom okazję do aktywnego uczestnictwa w transformacji energetycznej kraju. Konkurs składa się z dwóch etapów, a uczestnicy, w grupach liczących od 2 do 5 osób, pod opieką nauczyciela lub opiekuna, mają za zadanie przygotować projekt, który wpisze się w gospodarkę wodorową lub przyczyni się bezpośrednio do rozwoju tego sektora. Projekty mogą mieć charakter techniczny, informatyczny lub procesowy, a ich efektem może być idea, koncepcja, algorytm działania lub nawet dokumentacja prototypu funkcjonalnego.

Multidyscyplinarny charakter, obejmujący zagadnienia z fizyki, chemii, matematyki i informatyki jest kluczem do wypracowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie OZE. To doskonała okazja dla uczniów do rozwijania swoich umiejętności i kompetencji w tych dziedzinach, a także do zrozumienia i zastosowania w praktyce idei związanych z gospodarką wodorową. Konkurs stanowi doskonałą platformę do kreatywnego myślenia, rozwiązywania problemów i współpracy w zespole.

Ciężki wybór

Tegoroczny konkurs H2idea przyniósł niezwykle inspirujące projekty, które zadziwiły zarówno jury, jak i uczestników. Zwycięskie zespoły zaprezentowały innowacyjne i kreatywne podejście do gospodarki wodorowej, przedstawiając rozwiązania o potencjale rewolucyjnym.

Zwycięski projekt skupiał się na opracowaniu zaawansowanego elektrolizera, który umożliwia efektywną produkcję zielonego wodoru z wykorzystaniem energii słonecznej. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii i materiałów zespół stworzył prototyp, który może być z powodzeniem wdrożony w przemyśle wodorowym, znacznie przyspieszając transformację energetyczną. Ich pomysł został doceniony za zaangażowanie w zrównoważone rozwiązania i sposób do walki z problemem zmian klimatycznych.

H2idea to nie tylko konkurs

Jest to również szansa dla młodych ludzi na zdobycie wiedzy, umiejętności i doświadczenia w zakresie zielonego wodoru. Poprzez udział w tym konkursie, uczestnicy mają możliwość aktywnego włączenia się w tworzenie przyszłości i wpływu na kształtowanie zrównoważonego rozwoju energetyki. Budowa kompetencji w gospodarce wodorowej jest kluczowa dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, a H2idea stwarza platformę, na której młodzi ludzie mogą rozwijać swoje umiejętności i przyczyniać się do tego ważnego procesu dla przyszłych pokoleń.

Inicjatywy takie jak H2idea są niezwykle istotne dla naszej przyszłości i dla budowy świadomego społeczeństwa, które będzie zdolne do podejmowania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie energetyki, a dalej klimatu i ograniczenia galopujących zmian klimatycznych. Dzięki zaangażowaniu młodych umysłów i ich zdolności do krytycznego myślenia, jesteśmy w stanie przyspieszyć rozwój gospodarki wodorowej i osiągnąć zrównoważony i zeroemisyjny przyszły system energetyczny.

H2idea to nie tylko konkurs, ale również platforma edukacyjna, która promuje i rozwija wiedzę na temat gospodarki wodorowej. Daje uczniom możliwość zapoznania się z tym dynamicznym sektorem, a także inspirowania się i współpracy z innymi uczestnikami. To inwestycja w przyszłość, w której młodzi ludzie odgrywają kluczową rolę jako innowatorzy i liderzy zmiany.

Budowa kompetencji w gospodarce wodorowej jest niezbędna, aby stawić czoła wyzwaniom związanym z transformacją energetyczną i zapewnić zrównoważony rozwój. H2idea to inicjatywa, która zachęca młodych ludzi do zaangażowania się w budowanie przyszłości opartej na wodorze. Poprzez rozwijanie umiejętności i kreatywności, uczestnicy konkursu stają się kluczowymi graczami w kształtowaniu gospodarki wodorowej i przyczyniają się do budowy lepszej przyszłości dla nas wszystkich.

Warto podkreślić, że zaangażowanie instytucji, firm i organizacji jako patronów, sponsorów i partnerów konkursu H2idea stanowi ważny sygnał potwierdzający znaczenie i wartość tego wydarzenia w kontekście rozwoju gospodarki wodorowej oraz edukacji młodych osób w tej dziedzinie.


Patroni: Minister Edukacji i Nauki, Krajowa Izba Gospodarcza, Urząd Transportu Kolejowego, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Instytut Badań Edukacyjnych, Gmina Sokoły, Pesa Bydgoszcz S.A.

Sponsorzy: Hynfra, Horus Energia, Krajowy Instytut Doradztwa Energetycznego, Poznań Airport, AVL List GmbH

Partnerzy: PSPA - Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Hydrogen Europe, Hydrogen Poland, Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, Nexus Consultants, KEZO Centrum Badawcze PAN, UNIQATE, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Green University, Izba Przemysłowo Handlowa Polska-Azja, Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii PIME, Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Grupa Kapitałowa PKP Energetyka, Startova.pl, Instytut Energetyki - Instytut Badawczy, Grupa MTP, Fundacja Kierunkowskaz, Danfoss, Klaster Technologii Wodorowych, Kancelaria prawna Polowiec i Wspólnicy

Patroni medialni: Instytut Wodorowy, Uwaga Wodór!, Meet Hydrogen, CIRE.PL, GRAMWZIELONE.PL


Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.