NuScale Power i Spring Valley Acquisition Corp. informują o dodatkowej inwestycji prywatnej w akcje publiczne (PIPE) o wartości 10 mln USD, którą zrealizuje SailingStone Capital Partners

zk

31.03.2022 18:16 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka, OZE NuScale Power i Spring Valley Acquisition Corp. informują o dodatkowej inwestycji prywatnej w akcje publiczne (PIPE) o wartości 10 mln USD, którą zrealizuje SailingStone Capital Partners

Partnerzy portalu

NuScale Power i Spring Valley Acquisition Corp. informują o dodatkowej inwestycji prywatnej w akcje publiczne (PIPE) o wartości 10 mln USD, którą zrealizuje SailingStone Capital Partners - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Twitter

- Łączna wartość inwestycji PIPE wzrośnie z 211 mln USD do 221 mln USD; - Dodatkowa inwestycja instytucjonalna świadczy o silnym wsparciu inwestorów dla technologii NuScale i planowanego połączenia spółek; - SailingStone Capital Partners i Pickering Energy Partners połączyły się w 2021 roku, tworząc wiodącą globalną firmę świadczącą usługi finansowe w zakresie zasobów naturalnych.

NuScale Power wiodący w branży dostawca opatentowanej, innowacyjnej i zaawansowanej technologii małych, modułowych reaktorów jądrowych (SMR) oraz Spring Valley Acquisition Corp., notowana na giełdzie spółka zajmująca się przejmowaniem specjalnego przeznaczenia, powiadomiły dziś, że SailingStone Capital Partners („SailingStone”), spółka zależna Pickering Energy Partners LP, zobowiązała się zrealizować inwestycję prywatną w akcje publiczne („PIPE”) o wartości 10 mln USD w ramach fuzji NuScale-Spring Valley, zwiększając tym samym łączną wartość inwestycji PIPE w ramach przedmiotowej transakcji do 221 mln USD.

SailingStone dostarcza rozwiązania inwestycyjne w zakresie globalnych zasobów naturalnych, koncentrując się w szczególności na przemyśle, towarach i aktywach infrastrukturalnych, które umożliwią transformację energetyczną. Podjęte zobowiązanie jest kolejnym dowodem na rozległe i żywe zainteresowanie inwestorów technologią SMR firmy NuScale oraz świadczy o wieloaspektowej roli, jaką spółka może odegrać w procesie globalnej transformacji energetycznej. Jest ono również następstwem ogłoszenia przez NuScale i Spring Valley w lutym tego roku wypełnienia warunków koniecznych do uzyskania zobowiązania w zakresie inwestycji PIPE o wartości 30 mln USD od Samsung C&T Corporation, stanowiącego gwarancję, że do czasu wypełnienia pozostałych warunków zamknięcia, minimalny próg gotówkowy wymagany dla połączenia spółek może zostać osiągnięty.

„NuScale, jako pierwsza firma w branży, rozwija pionierską technologię SMR, która jest niezwykle istotna w kontekście osiągnięcia celów zerowej emisji gazów cieplarnianych ? powiedział Ken Settles, dyrektor zarządzający SailingStone. - SailingStone ogromnie cieszy się z możliwości współpracy z NuScale na rzecz wprowadzenia tej ważnej technologii na rynek i kształtowania przyszłości sektora energetycznego”.

„Cieszymy się, że możemy powitać kolejnego doskonałego partnera instytucjonalnego w szeregach SailingStone ? powiedział John Hopkins, prezes i dyrektor generalny NuScale. - To dodatkowe zobowiązanie jeszcze bardziej umacnia naszą i tak już silną pozycję finansową w toku przygotowań do wejścia na giełdę. Istnieje oczywiste i pilne zapotrzebowanie na bezpieczne, niezawodne i bezemisyjne źródło energii dostępne w przystępnej cenie, dlatego jesteśmy dumni z tego, że otrzymaliśmy kolejne wsparcie dla naszej firmy oraz ze znaczącej roli, jaką możemy odegrać w dekarbonizacji globalnego przemysłu energetycznego”.

NuScale jest dostawcą opatentowanego, nowatorskiego i zaawansowanego rozwiązania z dziedziny energii jądrowej o nazwie NuScale Power Module™ („NPM”). Jest to jedyne wykonalne pod względem technicznym rozwiązanie SMR, które zostanie niebawem wprowadzone do eksploatacji. Moduł NPM, zdolny do wytworzenia 77 megawatów (MWe) energii elektrycznej, jest bezpieczny, niezawodny i skalowalny – projekt elektrowni NuScale VOYGR™ przewiduje możliwość zamontowania 4, 6, a nawet 12 modułów umożliwiających wytworzenie aż do 924 megawatów energii elektrycznej dziennie.

Opracowane przez NuScale rozwiązanie NPM może być wykorzystywane jako niezawodne, bezemisyjne źródło energii, uzupełniające inne źródła wytwarzania energii odnawialnej, takie jak wiatr, promieniowanie słoneczne czy woda. NPM może pracować przy obciążeniu podstawowym lub w trybie podążania za obciążeniem, bez względu na porę dnia, warunki pogodowe i porę roku. Jego unikalna konstrukcja i bezpieczeństwo pozwalają na łatwe włączanie do sieci elektroenergetycznych lub wykorzystanie w szerokiej gamie zastosowań przemysłowych, między innymi w instalacjach odsalania wody, wytwarzania wodoru na skalę komercyjną lub wychwytywania dwutlenku węgla.

Łączne wpływy w ramach PIPE w wysokości 221 mln USD oraz kwota ponad 232 mln USD na rachunku powierniczym Spring Valley z możliwością wykupu przez akcjonariuszy Spring Valley zostaną przeznaczone na rozszerzenie i przyspieszenie komercjalizacji technologii SMR spółki NuScale.

Do SailingStone dołącza kilku innych globalnych inwestorów finansowych i strategicznych, którzy podjęli zobowiązania dotyczące inwestycji PIPE, w tym DS Private Equity, Samsung C&T Corporation oraz Segra Capital Management, a także sponsor Spring Valley, Pearl Energy Investment Management, LLC.

Przewiduje się, że sfinalizowanie transakcji nastąpi w pierwszej połowie 2022 r. po jej zatwierdzeniu przez akcjonariuszy spółki Spring Valley oraz spełnieniu pozostałych, zwyczajowych warunków zamknięcia.

NuScale Power

Spółka opracowała projekt nowej elektrowni jądrowej opartej na nowym, lekkowodnym reaktorze modułowym na potrzeby dostawy energii w instalacjach wytwarzania energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, odsalania, wytwarzania wodoru oraz w innego rodzaju instalacjach wytwarzania ciepła technologicznego. Ta przełomowa technologia małego, modułowego reaktora jądrowego (SMR) jest dostępna w skalowalnych rozmiarach, w tym w postaci elektrowni VOYGR™-12, która obejmuje 12 (77 MWe) modułów NuScale Power Modules™ (NPM) opartych na bezpieczniejszej, mniejszej i skalowalnej wersji technologii wodnego reaktora ciśnieniowego. NuScale oferuje również mniejsze rozwiązania instalacyjnej, takie jak czteromodułowa elektrownia VOYGR-4 (308 MWe) i sześciomodułowa elektrownia VOYGR-6 (462 MWe). Dzięki szerokiej ofercie elastycznych opcji zasilania spółka NuScale jest w stanie zaspokoić zróżnicowane potrzeby energetyczne klientów na całym świecie. Akcjonariuszem większościowym spółki NuScale jest Fluor Corporation, działająca na skalę światową spółka zajmująca się świadczeniem usług technicznych i budowlanych oraz zamówieniami, która od ponad 70 lat wspiera realizację projektów z zakresu energii jądrowej.

Siedziba główna spółki NuScale mieści się w leżącym w stanie Oregon mieście Portland, a jej przedstawicielstwa mieszczą się w Corvallis w stanie Oregon; w Rockville w stanie Maryland; w Charlotte w Karolinie Północnej; w Richland w stanie Wirginia oraz w Londynie w Zjednoczonym Królestwie. Zapraszamy do śledzenia nas na Twitterze: @NuScale_Power, Facebooku: NuScale Power, LLC, LinkedIn: NuScale-Power i Instagramie: nuscale_power. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej spółki NuScale Power.

W dniu 14 grudnia 2021 r. spółka NuScale ogłosiła zawarcie umowy końcowej o połączeniu ze spółką Spring Valley Acquisition Corp. (Nasdaq: SV, SVSVW). Po sfinalizowaniu połączenia NuScale stanie się spółką publiczną notowaną na giełdzie pod nowym symbolem „SMR”. Dodatkowe informacje na temat transakcji można znaleźć tutaj: https://www.nuscalepower.com/about-us/investors

Spring Valley Acquisition Corp.

Spring Valley Acquisition Corp. (NASDAQ: SV, SVSVW) to spółka zajmująca się przejmowaniem specjalnego przeznaczenia, założona w celu przystąpienia do fuzji lub innego rodzaju transakcji dotyczącej połączenia spółek z jednym lub większą liczbą przedsiębiorstwa, bądź podmiotów zajmujących się aspektami zrównoważonego rozwoju, w tym „czystą energią” i jej składowaniem, inteligentnymi sieciami/efektywnością energetyczną, usługami ekologicznymi i recyklingiem, mobilnością, gospodarką wodną i ściekową, usługami związanymi z zaawansowanymi tworzywami i technologiami. Sponsora spółki Spring Valley wspiera firma inwestycyjna Pearl Energy Investment Management, LLC, z siedzibą w Dallas w stanie Teksas, zajmująca się nawiązywaniem partnerstw z najlepszymi w swojej klasie zarządami dla potrzeb inwestowania w północnoamerykański sektor energii.

SailingStone Capital Partners

SailingStone Capital Partners, spółka zależna Pickering Energy Partners, jest dedykowanym globalnym doradcą ds. inwestycji w zasoby naturalne, koncentrującym się na zapewnieniu inwestorom instytucjonalnym dostępu do szerokiej gamy rozwiązań z zakresu transformacji energetycznej w obszarze zasobów naturalnych. SailingStone oferuje strategie, które obejmują „zielone” publiczne fundusze kapitałowe, strategie oportunistyczne z zakresu zwrotu kapitału oraz unikalny dostęp do bezpośrednich inwestycji w spółki prywatne. Jako zaangażowany właściciel o horyzoncie inwestycyjnym od pięciu do dziesięciu lat, spółka SailingStone od zawsze przestrzega wysokich standardów ESG w obrębie swoich spółek portfelowych, osiągając w ramach licznych inwestycji wiodące w branży wyniki w zakresie wychwytywania metanu, sekwestracji dwutlenku węgla, recyklingu wody i inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności. Więcej informacji można znaleźć na stronach: www.SailingStoneCapital.com i www.PickeringEnergyPartners.com.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 20602,00 $ tona -1,31% 29 wrz
 Cynk 3014,00 $ tona 6,54% 29 wrz
 Aluminium 2260,00 $ tona 8,71% 29 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.