Pierwsze posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej

zk

16.03.2022 08:59 Źródło: GospodarkaMorska.pl
Strona główna Energetyka, OZE Pierwsze posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej

Partnerzy portalu

Pierwsze posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej - ZielonaGospodarka.pl

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska 15 marca 2022 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej. To kolejny etap prac związany z wdrażaniem postanowień porozumienia sektorowego w tym zakresie. Obecnie stronami porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce jest ponad 180 podmiotów - przekazał wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Jednym z celów porozumienia jest udział polskich firm w łańcuchu dostaw dla offshore.

Rada Koordynacyjna jest organem nadzorującym realizację „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”. Zostało ono podpisane 15 września 2021 r. z inicjatywy Ireneusza Zyski, wiceministra klimatu i środowiska, Pełnomocnika Rządu ds. OZE, między administracją rządową, przedstawicielami instytucji finansowych, przedsiębiorców, inwestorów, łańcucha dostaw oraz sektora nauki.

Rada ma za zadanie koordynację działań zmierzających do realizacji porozumienia, w szczególności:

> monitorowanie realizacji celów strategicznych;
> powołanie grup roboczych zapewniających współpracę Stron w zakresie obszarów kluczowych;
> monitorowanie poziomu local content osiąganego przez inwestorów i podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw dla Morskiej Energetyki Wiatrowej (MEW).

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa powołała w skład Rady Koordynacyjnej 34 Członków, którzy reprezentują strony porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Przewodniczącym rady został sekretarz stanu w MKIŚ, pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

Nadrzędnym celem porozumienia sektorowego jest wsparcie rozwoju sektora w Polsce oraz maksymalizacja „local content”, czyli udziału polskich przedsiębiorców w łańcuchu dostaw dla morskich farm wiatrowych powstających w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.

– ­Naszym celem jest stworzenie platformy współpracy dla najważniejszych interesariuszy branży morskiej energetyki wiatrowej, która umożliwi wdrażanie wypracowanej strategii rozwoju tego sektora w Polsce. Będzie to również miejsce dla  różnych podmiotów i przedsiębiorstw do przedstawienia wspólnego głosu w jednej sprawie. Dziś stronami porozumienia sektorowego jest już ponad 180 podmiotów – wskazał Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska.

W opinii pełnomocnika rządu ds. OZE dla uzyskania optymalnych rezultatów rozwoju morskiej energetyki wiatrowej oraz wzmocnienia korzyści dla polskiej gospodarki kluczowe znaczenie ma wielostronna współpraca rządu z przedstawicielami sektora, obecnymi i przyszłymi inwestorami i deweloperami, łańcuchem dostaw – przedsiębiorcami, którzy będą zaangażowani w przygotowanie, dostawy, realizację i eksploatację morskich farm wiatrowych.

– ­Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce niesie ze sobą duże możliwości utworzenia nowych miejsc pracy, wsparcia lokalnej przedsiębiorczości produkcyjnej i usługowej, zaangażowanej w łańcuch dostaw, jak również zbudowania wysokiej pozycji polskich przedsiębiorców w regionalnym, europejskim i światowym łańcuchu wartości morskiej energetyki wiatrowej – dodał.

Podczas pierwszego posiedzenia Rady Koordynacyjnej został przyjęty Regulamin Rady Koordynacyjnej oraz powołano grupy robocze w następujących obszarach:

Grupa 1 – Rozwój kadr i system kształcenia;

Grupa 2 – Badania i rozwój;

Grupa 3 – Rozwój polskiego przemysłu  i  udział polskich przedsiębiorstw (z eksportem);

Grupa 4  – Logistyka zaplecza portowego  i wpływ na regiony nadmorskie;

Grupa 5  – Edukacja społeczna;

Grupa 6  – Współpraca interesariuszy i otoczenie regulacyjne

Grupy robocze rozpoczną pracę na przełomie kwietnia i maja, następnie przedstawią plan działań, który nie tylko będzie wyrażał i dokumentował intencję stron porozumienia sektorowego, ale stworzy perspektywę realizacji deklaracji z Porozumienia sektorowego w perspektywie długoterminowej.

Zgodnie z polityką energetyczną państwa morskie farmy wiatrowe w polskiej strefie Morza Bałtyckiego w 2040 r. mają mieć moc 8-11 GW.

Jak zostać stroną „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”?

Stroną porozumienia sektorowego może zostać każdy podmiot, który reprezentuje jedną z grup interesariuszy wymienionych w Porozumieniu oraz złoży pisemne  oświadczenie o  woli przystąpienia do wypełnienia postanowień porozumienia do Ministra Klimatu i Środowiska.

Pisemne oświadczenie należy kierować pod adres:

Ireneusz Zyska
Sekretarz Stanu
Pełnomocnik Rządu ds. OZE
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.