Senat: zgłoszono dwie poprawki mniejszości do ustawy o inwestycjach w obiekty energetyki jądrowej

zk

09.02.2023 06:49 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka, OZE Senat: zgłoszono dwie poprawki mniejszości do ustawy o inwestycjach w obiekty energetyki jądrowej

Partnerzy portalu

Senat: zgłoszono dwie poprawki mniejszości do ustawy o inwestycjach w obiekty energetyki jądrowej - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

W środę podczas obrad Senatu zgłoszono dwie poprawki mniejszości do ustawy o inwestycjach w obiekty energetyki jądrowej. Wiceminister resortu klimatu Adam Guibourge - Czetwertyński poinformował, że w przypadku pierwszego bloku jądrowego nie są przewidziane wywłaszczenia, bo ma być on zlokalizowany na terenie Lasów Państwowych.

W środę Senat zajął się ustawą o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących i niektórych innych ustaw. We wtorek senackie komisje środowiska i gospodarki poparły nowelizację ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej z poprawką redakcyjną. Ustawa ma w opinii rządu m.in. ograniczyć ryzyka przy budowie elektrowni jądrowych.

Wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourge - Czetwertyński poinformował senatorów, że rząd szacuje, iż dzięki zapisom projektu ustawy skróci proces licencjonowania elektrowni jądrowej o rok lub półtora.

Podczas środowych obrad Senatu wprowadzono dwa wnioski mniejszości, które były poprawkami biura legislacyjnego. W pierwszej poprawce zaproponowano, żeby przyjąć definicję elektrowni jądrowej zawartą w ustawie prawo atomowe i należy uznać ją za podstawową.

Druga poprawka mniejszości zakłada, że do wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowań w sprawie wydawania opinii, o których mowa w ustawie, stosuje się przepisy ustawy zmieniającej.

Wiceminister Adam Guibourge - Czetwertyński odpowiadając na pytania senatorów zaznaczył, że obecnie trwają konsultacje transgraniczne dotyczące projektu budowy pierwszej elektrowni atomowej w Polsce. "Planowane są już spotkania z państwami, które są w zasięgu działania zgodnie z przepisami unijnymi i zgodnie z międzynarodowymi konwencjami" - powiedział.

Dodał, że jeśli chodzi o pierwszą lokalizacje elektrowni jądrowej nie są przewidziane wywłaszczenia. "Ten blok ma być zlokalizowany na terenie Lasów Państwowych".

Podkreślił też, że Komisja Europejska analizowała proponowane w ustawie przepisy i nie zgłosiła żadnych zastrzeżeń.

"Westinghouse wybraliśmy, jako dostawcę technologii nie jako wykonawcę tej inwestycji tzn., że będziemy od nich zamawiać projekt pod specyfikację, która odpowiada rozwiązaniu, które oferuje Westinghouse" - stwierdził wiceminister. Zapewnił, że bezprzetargowy wybór firmy Westinghouse był konsultowany z Komisją Europejską.

Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej przewiduje rozszerzenie katalogu inwestycji towarzyszących budowie elektrowni jądrowych, w szczególności o inwestycje niezbędne do prowadzenia badań środowiskowych i lokalizacyjnych na potrzeby budowy samej elektrowni oraz infrastruktury towarzyszącej.

Tzw. decyzja zasadnicza ma być wydawana na początkowym etapie całego procesu - przed decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Decyzja o wskazaniu lokalizacji inwestycji oraz zezwolenia na wejście na teren nieruchomości ma zostać rozszerzona o pomiary, badania lub inne prace, które są niezbędne do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z nowymi przepisami nabywca lub zbywca nieruchomości objętej decyzją o wskazaniu lokalizacji inwestycji zobowiązani będą do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela. Brak zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela nie będzie stanowiło podstawy do wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności.

Organy administracji publicznej na uzasadniony wniosek inwestora mają udostępniać nieodpłatnie informacje i dane do wykorzystania w związku z wykonywaniem zadań związanych z obiektami energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Ma to pozwolić na redukcję kosztów oraz usprawnienie procesu przygotowania i realizacji przedsięwzięcia.

Wprowadzona zostanie możliwość tymczasowej eksploatacji obiektu jądrowego po uzyskaniu zezwolenia na rozruch. Do czasu wydania zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego, jednak nie dłużej niż przez czas określony w zezwoleniu na rozruch, eksploatacja będzie mogła być prowadzona na podstawie zezwolenia oraz zatwierdzonego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki raportu z rozruchu obiektu jądrowego. Rozwiązanie to pozwoli uniknąć wielomiesięcznego wyłączenia bloku jądrowego.

Tagi:
atom, ustawa, sejm

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.