UTK: kolej wozi najwięcej węgla, kruszyw i produktów ropopochodnych

gm

14.05.2022 07:33 Źródło: PAP
Strona główna Transport, Elektromobilność Transport Kolejowy UTK: kolej wozi najwięcej węgla, kruszyw i produktów ropopochodnych

Partnerzy portalu

UTK: kolej wozi najwięcej węgla, kruszyw i produktów ropopochodnych - ZielonaGospodarka.pl

Węgiel, kruszywa i produkty rafinacji ropy naftowej, to towary, które w ubiegłym roku były najczęściej wożone pociągami - podał Urząd Transportu Kolejowego.

Wśród towarów przewożonych przez kolej w ubiegłym roku dominował węgiel kamienny, którego przetransportowano pociągami 88,7 mln ton a udział w przewozach wyniósł 23,3 proc. Drugim co do masy przewożonym surowcem były kruszywa z wynikiem blisko 47 mln ton i udziałem 17,5 proc. Trzecie miejsce zajęły produkty rafinacji ropy naftowej z masą 18,3 mln ton i udziałem 12,5 proc.

Jak wskazuje UTK, rok 2021 czas znacznego wzrostu zapotrzebowania na węgiel. Na międzynarodowych rynkach surowców widoczne było bardzo duże zainteresowanie pozyskaniem tego surowca w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem branży energetycznej.

Według UTK, duże zapotrzebowanie skutkowało m.in. utrudnieniami w dostępie do taboru oraz kłopotami z przepustowością bocznic przykopalnianych.

Z danych Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że w ubiegłym roku przewozy kruszyw wykazywały się dość dużą stabilnością, na co wpływ miała między innymi kontynuacja prac modernizacyjnych w ramach Krajowego Programu Kolejowego realizowana na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych.

W sumie przewoźnicy kolejowi w 2021 r. przewieźli 243,6 mln ton ładunków, co oznacza wzrost przetransportowanej masy o 9,1 proc. w stosunku do 2020 r.

Fot. DepositphotosDziękujemy za wysłane grafiki.