Japońskie firmy angażują się w projekt statku do transportu skroplonego CO2

rk

30.12.2023 22:00 Źródło: Mitsubishi Shipyard
Strona główna Energetyka, OZE Magazynowanie energii Japońskie firmy angażują się w projekt statku do transportu skroplonego CO2

Partnerzy portalu

Japońskie firmy angażują się w projekt statku do transportu skroplonego CO2 - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Mitsubishi Shipyard

Wykorzystując technologie i doświadczenie konstrukcyjne Mitsubishi Shipbuilding i Nihon Shipyard pracują nad stworzeniem infrastruktury dla morskich przewoźników LCO2, dążąc do ujednolicenia jej z transportem lądowym. Japońskie firmy dążą do ujednolicenia specyfikacji i projektów statków w celu realizacji projektu międzynarodowego transportu skroplonego CO2 (LCO2) na dużą skalę począwszy od 2028 roku. 

Mitsubishi Shipbuilding (część grupy Mitsubishi Heavy Industries, MHI) i Nihon Shipyard, spółka joint venture z siedzibą w Tokio zajmująca się projektowaniem i sprzedażą statków pomiędzy Imabari Shipbuilding i Japan Marine United Corporation, podpisały protokół ustaleń z Mitsui & Co., Ltd.i Mitsubishi Corporation w sprawie projektu transportu morskiego w ramach przedsięwzięcia wychwytywania i składowania CO2 w ramach sekwenestracji (carbon capture and storage, CCS). Firmy mają na celu zastosowanie jej przy przyszłym rozpoczęciu działalności pod przewodnictwem japońskiego rządu. Inicjatywa stanowi część ogólnej strategii dekarbonizacji gospodarki światowej do 2050 roku.

Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla ma szczególne znaczenie w sektorach, w których ograniczenie emisji jest trudne, jak przemysł ciężki, w tym stalowy i chemiczny, które opierają się na procesach emitujących znaczne ilości dwutlenku węgla (CO2) jako nieodłącznego produktu ubocznego. W Japonii, gdzie przemysł odgrywa kluczową rolę w gospodarce, CCS staje się kluczowym narzędziem w osiąganiu ambitnych celów w zakresie redukcji emisji. Wychwytywanie CO2 jest najbardziej efektywne tam, gdzie jego wytwarzanie jest największe, a więc choćby elektrowniach, przemyśle ciężkim, rafineriach gazu ziemnego i paliw syntetycznych, czy zakłady produkujące wodór. Do sekwenestracji stosuje się kilka metod tzw. wychwytu, jak:

- pierwotny (pre-combustion), gdzie wychwyt następuje przed spalaniem, a paliwo następnie jest poddawane procesowi gazyfikacji, w wyniku której powstaje gaz syntezowy (CO i H2), ulegający dalszym przemianom do CO2 i H2O;

- wtórny (past combustion), w ramach którego CO2 jest wychwytywane ze spalin, po procesie spalania, dzięki czemu ten sposób jest najbardziej popularny i często stosowany w przemyśle, zwłaszcza w elektrowniach zasilanych paliwami kopalnymi;

- spalanie w tlenie (oxycombustion), polegające na spalaniu czystego paliwa w czystym tlenie, przez co spaliny stanowią wyłącznie dwutlenek węgla i łatwą do wykroplenia wodę.

Japońska Organizacja Bezpieczeństwa Metali i Energii (Japan Organization for Metals and Energy Security, JOGMEC) uruchomiła studium wykonalności japońskiego zaawansowanego projektu CCS. W związku z tym oczekuje się, że wzrośnie zapotrzebowanie na przewoźników LCO2 umożliwiających transport wychwyconego CO2 z Japonii do miejsc składowania w ramach różnych projektów CCS. Mitsubishi Shipbuilding i Nihon Shipyard rozpoczęły już wspólne badania nad budową statków transportujących LCO2 , na które zapotrzebowanie w najbliższej przyszłości wzrośnie. Magazynowanie CO2 ma polegać m.in. na składowaniu oceanicznym (obecnie zarzuconym), karbonatyzacji (CO2 tworzy wtedy trwałe związki węglanowe z minerałami lub odpadami mineralnymi) i wiązaniu w ekosystemie ziemskim (to obejmuje zalesianie i ochronę terenów zielonych, a także odnawianie wcześniej zdegradowanych terenów).

Wykorzystują doświadczenie z budowy innowacyjnych statków do transportu gazów, jednocześnie samemu dążąc do ograniczania emisji CO2 z żeglugi. Nihon aktualnie pracuje nad komercjalizacją statków zasilanych LNG i amoniakiem w ramach przygotowań do zbliżającego się zaostrzenia przepisów dotyczących emisji gazów cieplarnianych. W ramach kolejnej inicjatywy firma chce przyczynić się do urzeczywistnienia zrównoważonego społeczeństwa pod względem emisji CO2, zapewniając jednocześnie przewoźników LCO 2 niezbędnych do ustanowienia łańcucha wartości CCS.  Z kolei MHI podkreśliło, że bardzo ważne jest ujednolicenie specyfikacji i projektu nośników LCO2 w każdym projekcie, a także ustanowienie realistycznego łańcucha dostaw produkcyjnych, tak aby statki transportujące LCO2 były regularnie budowane i dostarczane w Japonii, a łańcuch wartości CCS został osiągnięty dzięki ulepszonej wydajności ekonomicznej.

Firma Mitsubishi Shipbuilding zgromadziła znaczną wiedzę specjalistyczną w zakresie budowy lotniskowców LCO2 dzięki niedawnej dostawie statku demonstracyjnego do transportu LCO2 dla Organizacji Rozwoju Nowej Energii i Technologii Przemysłowych (New Energy and Industrial Technology Development Organization, NEDO). W związku  tym statek o nazwie Excool zostanie wyczarterowany przez firmę Nippon Gas Line Co., która wspólnie z stocznią realizuje ten projekt, w celu gromadzenia i analizowania danych operacyjnych w ramach testów demonstracyjnych transportu ciekłego CO2.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.