Wynik wyszukiwania - "ESRS" - Wiadomości

ESG Institute wprowadza kompleksowe rozwiązanie raportujące dla polskich firm

ESG Institute, podmiot powołany przez Agnieszkę Orłowską, jeszcze w tym roku zamierza wprowadzić innowacyjną platformę do raportowania ESG, wykorzystującą technologie sztucznej inteligencji.
12.02.2024

Energia słoneczna w Europie – czy możemy mówić o success story?

Rewolucja energetyczna staje się faktem – w 2022 r. energia pozyskana z wiatru i słońca przewyższyła tę pochodzącą z gazu. W zakończonym 2023 r. obserwujemy istotny trend powstawania farm i instalacji fotowoltaicznych o znacznej mocy. Eksperci przewidują, że to obok wzrostu zainteresowania ze strony przedsiębiorstw istotny trend na przyszłe lata.
11.01.2024

Największe firmy zaczynają raportowanie ESG od 2024. Od czego zacząć?

O tym, że raporty ESG należy przygotowywać, dobrze wiedzą już większe firmy notowane na giełdzie. Wiedzą one również, że ESG ma dziś rosnący wpływ na ich reputację i może się przyczynić zarówno do wzrostu zaufania przekładającego się na zyski, jak i istotnie obniżyć rynkowe szanse. W 2021 r. coroczne raporty niefinansowe musiało przygotowywać w Polsce kilkaset firm. Do 2027 r. liczba ta wzrośnie do około 3500 podmiotów. Jednak nie tylko największe firmy powinny obecnie żywotnie interesować się ESG.
09.01.2024

Orlen opublikował nową Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2024-2030

Co najmniej 45 proc. nakładów inwestycyjnych Orlenu w roku 2030 będzie zgodne z taksonomią UE - zakłada opublikowana w poniedziałek przez spółkę nowa Strategia Zrównoważonego Rozwoju na lata 2024-2030.
18.12.2023

Wyzwania polityki klimatycznej: wciąż 82% globalnego zapotrzebowania na energię zaspokajane dzięki paliwom kopalnym

Z roku na rok rośnie ilość deklaracji neutralności klimatycznej oraz wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. W kolejnych latach wyzwaniem będzie utrzymanie akceptacji społecznej dla rosnących ambicji. Odpowiedzią powinno być pokazywanie zielonej transformacji w kontekście szans – a nie jedynie kosztów i ograniczeń. Z raportu KPMG pt. „Net Zero Readiness Report” wynika, że zielona transformacja to trwały trend, z którym liczyć się musi myślący przyszłościowo biznes.
03.12.2023

Ocena Świadomości Klimatycznej polskich spółek giełdowych. Dynamiczny wzrost liczby liderów

W ciągu ostatniego roku z 21 do 38 wzrosła liczba spółek, które otrzymały tytuł Spółki Świadomej Klimatycznie. Wskazują na to wyniki 5 edycji Badania Świadomości Klimatycznej CCA, przeprowadzonego przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Bureau Veritas Polska, we współpracy z MATERIALITY oraz Energopomiarem. Jedna z badanych spółek, CCC S.A., osiągnęła maksymalną punktację 10 na 10, co stanowi bezprecedensowe osiągnięcie w historii badania.
28.11.2023

ESG - nowa era polskiego biznesu: wyzwania i rozwiązania na Kongresie Polska Moc Biznesu

W przededniu kluczowego wydarzenia dla świata biznesu i zrównoważonego rozwoju, III edycji Kongresu ESG Polska Moc Biznesu, który odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie (4.12), branża stoi przed ważnym pytaniem: Czy wszyscy zgadzają się, że ESG jest niezbędne dla przyszłości biznesu?
23.11.2023

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy LUX MED już dostępny

Grupa LUX MED jest świadoma swojego wpływu na otoczenie oraz czuje odpowiedzialność zarówno za ludzi, których leczy i z którymi współpracuje, jak też za środowisko, w którym działa. Bycie liderem rynkowym zobowiązuje, dlatego pomimo, iż obowiązek raportowania pozafinansowego obejmie Grupę dopiero w 2025 roku, już teraz, chcąc dać dobry przykład, publikuje Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2022 rok.
02.11.2023

ESRS: Firmy niegotowe do raportowania informacji niefinansowych

Najnowsze regulacje dotyczące raportowania ESG diametralnie zmienią proces przygotowania i publikowania raportów dotyczących informacji niefinansowych. Do niedawna raportowanie związane z ochroną środowiska, kwestiami społecznymi i ładem korporacyjnym nie było obligatoryjne. Wraz z nowymi wymogami regulacyjnymi obowiązkowe staje się nie tylko samo ujawnianie, ale też ich niezależna weryfikacja przez wiarygodną stronę trzecią.
26.10.2023

Europejskie standardy raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS) wprowadzają analizę podwójnej istotności

2024 rok będzie ważnym okresem dla pierwszej grupy firm, objętej obowiązkiem raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju. Sprawozdania za ten okres będą musiały wpisywać się w ramy zarysowane w dyrektywie CSRD oraz towarzyszących jej Europejskich Standardach Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS). Nowością, a zarazem podstawową ramą analiz bogatego zestawu wskaźników zrównoważonego rozwoju, zaprezentowanych w standardach ESRS, jest podwójna istotność, obejmująca konieczność analizy zarówno wpływu przedsiębiorstwa na ludzi, ja
13.09.2023

KPMG: 63 proc. największych firm w Polsce przygotowuje raporty dot. zrównoważonego rozwoju

63 proc. największych firm w Polsceprzygotowuje specjalne raporty poświęcone tematyce zrównoważonego rozwoju (ESG), a 17 proc. przedsiębiorstw uwzględnia te kwestie w swoich raportach rocznych – wskazała firma doradcza KPMG w Polsce.
10.01.2023

Firmy w Polsce niegotowe na obowiązek raportowania ESG

Coraz większa liczba firm raportuje swoją aktywność w zakresie zrównoważonego rozwoju. 63% największych firm w Polsce przygotowuje osobny, dedykowany tematyce ESG raport, a 17% przedsiębiorstw uwzględnia kwestie ESG w swoich raportach rocznych – wynika z raportu KPMG w Polsce pt. „Badanie raportowania zrównoważonego rozwoju. Sprawozdawczość w dobie nowych przepisów”. Zakres raportowanych informacji wskazuje jednak, że firmy mają jeszcze wiele do zrobienia, aby zaraportować przynajmniej minimum wymagane przez wchodzącą w najbliższ
10.01.2023

Nowe regulacje związane z raportowaniem finansowym, czyli główne założenia dyrektywy CSRD

Od wielu miesięcy podmioty zaangażowane w szerzenie i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju wyczekiwały dnia, w którym zostanie uchwalony projekt nowej dyrektywy w sprawie sprawozdawczości korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive) tzw. „CSRD”. Akt ten zastąpić ma dyrektywę o sprawozdawczości niefinansowej z 2014 roku (Non-financial Reporting Directive, NFRD) poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań mających podwyższyć i uszczegółowić standardy przekazywania informacji niefinans
24.11.2022

Badanie CCA: spośród 152 notowanych spółek, 21 z tytułem "Spółka Świadoma Klimatycznie"

Zdecydowanie, trzykrotnie wzrosła liczba spółek świadomych klimatycznie w Polsce. Grono liderów powiększyło się z 7 w roku 2021 do 21 firm, które 2022 roku otrzymały tytuł Spółki Świadomej Klimatycznie w 4 edycji Badania Świadomości Klimatycznej CCA, przeprowadzonego przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Bureau Veritas Polska, we współpracy z MATERIALITY. I choć ze świadomością klimatyczną w organizacjach jest lepiej, to wciąż daleko nam do odpowiedzialności w zarządzaniu tak ważnym dla
20.10.2022

Podaruj nowe życie przedmiotom - startuje Festiwal Szkła Artystycznego i Upcyklingu

Według badania Eurobarometru, 77% Europejczyków próbuje naprawiać swoje urządzenia przed zakupem nowych. Ta rewolucja nawyków konsumenckich idzie w parze ze zmianami przepisów, umożliwiających budowanie modelu gospodarki cyrkularnej. Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu i Związek Artystów Szkła chcą przybliżyć ten temat podczas niecodziennego festiwalu, już w najbliższą sobotę, 9 października.
07.10.2021

Bariery produkcji zielonego wodoru na morzu

Zwolennicy niektórych z pierwszych morskich projektów wodorowych mają niewielką nadzieję na osiągnięcie zysku.
07.10.2021

Rusza program „Agroenergia” - finansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych, wiatrowych oraz pomp ciepła

1 października 2021r. ruszy nabór w 1., wdrażanej przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, części programu „Agroenergia”. Będzie ona dotyczyć dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz pomp ciepła o mocy powyżej 10 kW, ale nie większej niż 50 kW, w tym także instalacji hybrydowych oraz magazynów energii elektrycznej jako instalacji towarzyszącej zwiększającej autokonsumpcję energii w miejscu jej wytworzenia. Nabór w niej potrwa do wyczerpania
29.09.2021

Drugie życie asfaltów

„Asfalty do recyklingu” to realizowany przez LOTOS Asfalt i Politechnikę Warszawską projekt mający na celu wykorzystanie do nowej warstwy nawierzchni aż 30 proc. materiału z rozbiórki i remontów dróg. O postępach prac przedstawiciele obu podmiotów rozmawiali w pierwszej połowie września w siedzibie uczelni. Zakończenie tego projektu badawczo-rozwojowego zaplanowano na 2023 rok.
27.09.2021

Zielony Tydzień w DCT. Troski o naszą planetę uczymy się w każdym wieku

Go Green Week, czyli Zielony Tydzień zorganizował DCT Gdańsk. Wydarzenia z nim związane trwały nie tylko na terenie terminala. Wsparcie finansowe na budowę i aranżację ekologicznego projektu w ogrodzie otrzymała podstawówka nr 61 z Gdańska.
23.09.2021

Atlas Copco - zielone urządzenia na wynajem, czyste powietrze i tania eksploatacja

Kiedy firma Atlas Copco wprowadziła na rynek swoją pierwszą elektryczną sprężarkę przewoźną, holenderskie przedsiębiorstwo Arentis, które zajmuje się wynajmem sprzętu przemysłowego, nie wahało się wprowadzić jej do swojej floty. Firma Arentis oraz jej klient wyjaśniają, w jaki sposób elektryfikacja floty sprężarek przyczynia się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i ograniczenia kosztów operacyjnych.
16.08.2021

Wody termalne dla samorządów

Wody termalne stanowią cenny surowiec wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki krajowej, cieszący się rosnącym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Dlatego też niezbędny jest stały rozwój ich wykorzystania. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podejmuje działania, aby wspierać podmioty zainteresowane wykorzystaniem potencjału wód termalnych w Polsce.
12.08.2021

Polska głównym beneficjentem Funduszu Modernizacyjnego

Udział Polski w Funduszu Modernizacyjnym wynosi 43,41 proc., co oznacza, że nasz kraj będzie głównym beneficjentem Funduszu i będzie dysponował wpływami ze sprzedaży co najmniej 119 mln uprawnień do emisji.
11.08.2021

Lotos - ekologiczny asfalt zmniejsza zanieczyszczenie powietrza

Na początku lipca tego roku odbyło się spotkanie przedstawicieli konsorcjum badawczego projektu „Ekologiczne asfalty”. Zaprezentowano na nim postęp prac badawczych, których celem jest stworzenie drogowej nawierzchni asfaltowej, redukującej zanieczyszczenia atmosferyczne w obszarze pasa drogowego.
19.07.2021

Bałtyckie ryby trafiają na europejskie stoły - 27 czerwca światowym dniem rybołówstwa

27 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Rybołówstwa. Święto to ustanowiła Światowa Konferencja ds. Rybołówstwa w 1984 roku, a ma ono m.in. zwrócić uwagę na problem zmniejszających się, z powodu zmian klimatycznych oraz nadmiernej eksploatacji, naturalnych zasobów mórz i oceanów.
25.06.2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.