Orlen opublikował nową Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2024-2030

Orlen opublikował nową Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2024-2030  - ZielonaGospodarka.pl
18.12.2023 14:12
Strona główna ESG, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Orlen opublikował nową Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2024-2030

Partnerzy portalu

Orlen opublikował nową Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2024-2030  - ZielonaGospodarka.pl

Co najmniej 45 proc. nakładów inwestycyjnych Orlenu w roku 2030 będzie zgodne z taksonomią UE - zakłada opublikowana w poniedziałek przez spółkę nowa Strategia Zrównoważonego Rozwoju na lata 2024-2030.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Orlenu na lata 2024-2030 określa podejście i cele koncernu w obszarze minimalizacji wpływu na klimat, ochrony środowiska, a także warunków pracy, współdziałania z lokalnymi społecznościami i odpowiedzialnego zarządzania. Obejmuje on m.in. Program Sprawiedliwej Transformacji, kierowany do społeczności z terenów podlegających przeobrażeniom.

Główne cele strategii na 2030 r. przewidują 25 proc. spadek tzw. absolutnej emisji w rafineriach, petrochemii i wydobyciu węglowodorów, 40 proc. spadek intensywności emisyjnej w energetyce - z 370 do ok. 220 g CO2e na kWh, oraz 15 proc. spadek emisji netto, czyli intensywności emisyjnej własnej produkcji i sprzedanych produktów. Za rok bazowy przyjęto 2019 r.

Po raz pierwszy deklarujemy, że w 2030 r. co najmniej 45 proc. nakładów inwestycyjnych będzie zgodne z taksonomią UE, czyli musi spełniać konkretne wymogi, opisane w taksonomii UE - podkreślił dyrektor biura zrównoważonego rozwoju i transformacji energetycznej Orlenu Stanisław Barański. Taksonomia UE to regulacja ws. ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, przyznaje dodatkowe preferencje dla finansowania "zielonych" inwestycji. Barański zaznaczył, że od czasu opracowania poprzedniej Strategii na lata 2021-2023 zaszła radykalna zmiana otoczenia działalności, przede wszystkim sektora energetycznego.

Strategia Orlenu opiera się na pięciu kluczowych filarach, w których zdefiniowane cele odnoszą się bezpośrednio do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz do unijnych standardów raportowania ESRS. Te filary to: klimat, środowisko, pracownicy, społeczności, zarządzanie.

Barański przypomniał, że obok unijnych regulacji takich jak FitFor55, dyrektywa OZE (REDIII), które mają bezpośredni wpływ na działalność sektora energetycznego, jest też nowy pakiet regulacji wymagających sprawozdawczości w obszarze zrównoważonego rozwoju, a taksonomia czy dyrektywa CSR wymagają raportowania konkretnych wielkości.

Jak dodał, zdecydowanie wzrosło też znaczenie ratingów ESG, nadawanych przez wyspecjalizowane agencje. Na przykład oprocentowanie emitowanych już przez Orlen obligacji ESG wprost zależy od ratingu.

Kolejnym czynnikiem, jak zaznaczył Barański, są oczekiwania klientów, rynków i akcjonariuszy w obszarze zrównoważonego rozwoju. Na ostatnim walnym zgromadzeniu było mnóstwo pytań o strategię dekarbonizacji, czy sprawiedliwą transformację, banki kredytujące Orlen, jak chociażby EBI również mają precyzyjne wymagania co do zrównoważonego rozwoju - podkreślił dyrektor.

Również klienci, zarówno biznesowi jak i końcowi oczekują spełniania celów zrównoważonego rozwoju, na przykład partnerzy biznesowi warunkują zawarcie dużych kontraktów m.in. w petrochemii spełnieniem konkretnych warunków, a strategia jest odpowiedzią na tę rynkową presję - dodał Barański. Agencje i rynek pytają coraz bardziej szczegółowo, a inwestorów coraz bardziej interesuje dekarbonizacja - zaznaczył.

Jako przykłady inwestycji zgodnych ze Strategią, Orlen podał kompleksowy plan działania na rzecz ochrony bioróżnorodności na obszarach swojej działalności, oraz wdrożenie jednolitej polityki zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej w całej Grupie. Jedną z inwestycji w tym obszarze jest projekt „Blue Bridge” - doczyszczenia ścieków pochodzących z oczyszczalni eksploatowanej przez Wodociągi Płockie do jakości odpowiadającej parametrom wody procesowej i ponowne jej wykorzystanie w rafinerii w Płocku. Według spółki umożliwi to redukcję o ok. 25 proc. poboru wody wiślanej wykorzystywanej w wybranych procesach technologicznych.

Inny przykład to projekt spalarni odpadów niebezpiecznych (ITPON), medycznych i weterynaryjnych o wydajności co najmniej 50 tys. ton na rok, która będzie wsparciem w likwidacji takich składowisk substancji niebezpiecznych w Polsce.

"Zrównoważony rozwój się opłaca. Dlatego chcemy być jego liderem w regionie. Przyjęcie i realizacja nowej, kompleksowej strategii w tym zakresie to dla naszych inwestorów kolejne potwierdzenie, że jesteśmy wiarygodnym i solidnym partnerem, a dla nas samych możliwość dalszego rozwoju. Konsekwentnie realizujemy zamierzone cele, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne Europie Środkowej, a jednocześnie dbając o środowisko naturalne, dobre relacje z otoczeniem i bezpieczne warunki pracy dla wszystkich pracowników" - zaznaczył prezes Orlenu Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie spółki.

"Działając odpowiedzialnie możemy jeszcze skuteczniej pozyskiwać finansowanie dla kolejnych strategicznych projektów, w tym związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu umacniamy pozycję na rynku, a do 2050 r., zgodnie z założeniami, będziemy firmą neutralną emisyjnie" - dodał.

Grupa Orlen to spółka akcyjna, multienergetyczny koncern, w którym Skarb Państwa ma 49,9 proc. akcji. Posiada rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie, oraz sieci stacji paliw w Polsce, w Niemczech, w Czechach oraz na Słowacji, na Litwie i na Węgrzech. Zarządza segmentem petrochemicznym i segmentem wydobywczy węglowodorów. Grupa Orlen chce jednocześnie rozwijać bezpieczną energetykę jądrową - do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR. Zaktualizowana strategia Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniająca jej priorytetowe cele, zwłaszcza po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG, przewiduje, że do końca tej dekady koncern ma zainwestować ponad 320 mld zł.

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.