Grupa Kapitałowa Gobarto raportuje działania ESG

Strona główna ESG, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Grupa Kapitałowa Gobarto raportuje działania ESG

Partnerzy portalu

Grupa Kapitałowa Gobarto raportuje działania ESG - ZielonaGospodarka.pl

Spółka Gobarto opublikowała: Oświadczenie Dotyczące Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej Gobarto. Raport stanowi przełom w standardach branżowych, ponieważ już w tym roku przygotowany został zgodnie z dyrektywą CSRD i standardem ESRS, które, dla firm i instytucji raportujących działania związane ze zrównoważonym rozwojem, staną się obowiązkowe dopiero w przyszłym roku.

Celem raportu jest przedstawienie szerokiego spektrum informacji związanych z obszarami dotyczącymi środowiska, społeczeństwa oraz ładu korporacyjnego, w które zaangażowana jest Grupa Kapitałowa Gobarto.

– Rok 2023 był dla nas wyjątkowy. Poświęciliśmy ten czas na przygotowanie się do zrozumienia procesu raportowania według nowych standardów, będących wciąż w opracowaniu. Przygotowanie do raportowania zgodnie ze standardami European Sustainability Reporting Standards (ESRS) to proces ewaluacji i rewolucji w organizacji oraz zmiany myślenia o biznesie w kontekście zrównoważonym – mówi Katarzyna Goździkowska-Gaztelu, Wiceprezes Zarządu Gobarto SA.

Dzięki zaangażowaniu kadry kierowniczej, pracowników oraz partnerów biznesowych Grupa Kapitałowa Gobarto przeszła przez proces przygotowania do raportowania zgodnie z dyrektywą o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) i wymogami europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS). Raport przygotowany według wspominanych standardów dostarcza danych na temat zrównoważonego rozwoju w czytelny i usystematyzowany sposób, który pozwoli grupom interesariuszy na łatwy dostęp do porównywalnych informacji.

Grupa Kapitałowa Gobarto stawia sobie za cel wyznaczanie jasnych i mierzalnych celów w zakresie odpowiedzialności społecznej biznesu, koncentrując się na działaniach zmierzających do minimalizacji negatywnego wpływu działalności firmy na środowisko naturalne. W tym kontekście, firma przyjmuje podejście oparte na zasadzie podwójnej istotności, co oznacza konieczność raportowania o aspektach kluczowych zarówno z perspektywy wewnętrznej działalności firmy, jak i jej oddziaływania na otoczenie zewnętrzne.

Grupa Gobarto opracowała również strategię ESG oraz strategię klimatyczną, stanowiące fundament działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju, we wszystkich aspektach działalności, od pola aż do stołu. Dokumenty nie tylko kształtują obecne działania Grupy Kapitałowej Gobarto, ale również wyznaczają drogę rozwoju w przyszłości.

– Spółka Gobarto poinformowała ostatnio o przyjęciu, uzupełniających jej strategię biznesową, dwóch kluczowych dokumentów tj.: strategii klimatycznej i strategii ESG, które stanowią kompleksowy plan działań naszej firmy na lata 2024-2030. Pierwsza z nich precyzyjnie określa cele, mierniki i priorytety związane z walką ze zmianami klimatu, zawierając również analizę emisji gazów cieplarnianych. Druga skupia się na długoterminowych zobowiązaniach i priorytetach, które zostały wyznaczone na podstawie analizy istotności tematów oraz efektów pracy kadry zarządzającej. Przyjęta podwójna strategia, oparta na filarach strategicznych, celach i inicjatywach, jest krokiem naprzód w kierunku zrównoważonego rozwoju, wyrażając zobowiązanie GK Gobarto do wzmacniania zaangażowania w działania na rzecz środowiska – mówi Anna Dziedzic pełnomocnik zarządu ds.  zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu.

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.