Wynik wyszukiwania - "Polenergia" - Wiadomości

Polenergia buduje blisko 40 nowych stacji ładowania. Huby przy Autostradzie A2 zasilą elektryczne ciężarówki

Polenergia buduje blisko 40 nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych o łącznej mocy prawie 7 MW. Największa polska prywatna grupa energetyczna postawi gęstą sieć punktów ładowania przy Autostradzie A2, która pozwoli między innymi na zasilanie elektrycznych ciężarówek. W sieci Polenergii pojawią się też pierwsze ultraszybkie stacje o mocy 400 kW, wyposażone w kable chłodzone cieczą. Po oddaniu inwestycji do użytkowania Grupa będzie dysponowała liczbą ponad 70 stacji ładowania z planem budowy kilkudziesięciu kolejnych.
29.05.2024

Ponad 236 mln zł zysku EBITDA i prawie 142 mln zł zysku netto. Grupa Polenergia publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2024 roku

Polenergia opublikowała raport finansowy za pierwszy kwartał 2024 roku. Największa polska prywatna grupa energetyczna osiągnęła w tym czasie 236,3 mln zł skorygowanego zysku EBITDA. To wynik o 35 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie 2023 roku. Zysk netto wypracowany przez Polenergię w pierwszym kwartale tego roku to 141,9 mln zł, o 19,6 mln zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
23.05.2024

Morskie farmy wiatrowe Bałtyk z nową identyfikacją wizualną i serwisem internetowym

Equinor i Polenergia uruchomiły nową identyfikację wizualną projektów Bałtyk. Morskie farmy wiatrowe zyskały też nowy, wspólny dla wszystkich trzech projektów serwis internetowy: www.baltyk123.pl.
25.04.2024

Podpisano istotne umowy dla MFW Bałtyk II i III

Polenergia odnotowała w swoim bieżącym raporcie ważny postęp w realizacji planów dotyczących budowy elektrowni wiatrowych na Bałtyku.
18.04.2024

Ponad 547 mln zł zysku EBITDA i prawie 274 mln zł zysku netto. Grupa Polenergia publikuje wyniki za 2023 rok

Polenergia opublikowała raport finansowy za 2023 rok. Największa polska prywatna grupa energetyczna osiągnęła w tym czasie 547,6 mln zł skorygowanego zysku EBITDA. To wynik o 193,3 mln zł wyższy niż w roku 2022. Zysk netto wypracowany przez Polenergię w 2023 roku plasuje się na poziomie 273,6 mln zł. To o 111,6 mln zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
27.03.2024

Equinor i Polenergia z umowami na zaprojektowanie fundamentów morskich farm wiatrowych Bałtyk II i III

Equinor i Polenergia podpisały finalne umowy na zaprojektowanie fundamentów dla projektów Bałtyk II i Bałtyk III, rozwijanych przez obie firmy na Morzu Bałtyckim. Opracowanie dokumentacji projektowej dla lokalizacji obu morskich farm wiatrowych, w tym projektów wykonawczych fundamentów, zostało powierzone spółce Rambøll. Podpisane umowy to kolejny krok w realizacji inwestycji o strategicznym znaczeniu dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego.
25.03.2024

Polenergia planuje wyemitować akcje do kwoty 3,4 mld zł. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło uchwalę o kapitale docelowym spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polenergia S.A. zatwierdziło uchwałę o kapitale docelowym spółki. Oznacza to zielone światło na przeprowadzenie w latach 2024-2027 emisji akcji, których wartość może sięgnąć kwoty 3,4 miliarda złotych. Zdecydowana większość pozyskanego tą drogą kapitału przeznaczona zostanie na realizację strategicznych projektów Polenergii – budowy farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.
13.03.2024

Equinor i Grupa Polenergia organizatorami warsztatów o koordynacji ruchu na morzu

Equinor i Polenergia zorganizowały kolejną edycję warsztatów dla przedstawicieli sektora publicznego, administracji rządowej i samorządu. Zajęcia dotyczyły budowy i eksploatacji projektów Bałtyk II i III.
29.02.2024

Prezes i wiceprezes Polenergii zrezygnowali ze stanowisk

Zarząd Polenergii poinformował o złożeniu rezygnacji przez prezesa i wiceprezesa spółki.
28.02.2024

Polenergia z 10-letnim kontraktem na zieloną energię dla Schattdecor

Polenergia podpisała z Schattdecor Polska długoterminową umowę cPPA, która zapewni firmie stały dostęp do czystej energii z odnawialnych źródeł. Za dostawy zielonej energii odpowiada należąca do Grupy Polenergia Obrót.
26.02.2024

Fabryka zielonego wodoru na Górnym Śląsku z dofinansowaniem do 142,77 mln euro

H2Silesia, projekt wodorowy Polenergii, może otrzymać do 142,77 mln euro dofinansowania na realizację. To efekt decyzji notyfikacyjnej Komisji Europejskiej. Projekt H2Silesia zakłada budowę wielkoskalowej fabryki zielonego wodoru o mocy ok. 105 MW, która będzie w stanie wyprodukować ok. 13 000 ton tego surowca rocznie. Polenergia to jedyna polska firma objęta programem Hy2Infra. „To bardzo ważny komunikat dla rynku i naszych inwestorów. Decyzja Komisji Europejskiej znacząco zwiększa wartość projektu” - mówi Iwona Sierżęga, członk
22.02.2024

Siemens Gamesa dostarczy morskie turbiny wiatrowe dla projektów Equinor i Polenergii

Siemens Gamesa dostarczy morskie turbiny wiatrowe dla projektów Equinor i Polenergii. Kluczowe umowy dla farm wiatrowych Bałtyk II i III zostały podpisane.
16.02.2024

Nośniki digitalowe Clear Channel zasilane zieloną energią od Polenergii Sprzedaż

Polenergia przez 5 najbliższych lat będzie zasilać zieloną energią sieć nośników reklamowych Clear Channel Poland. To efekt długoterminowej umowy smart cPPA. Dostawy energii, które realizowane są przez Polenergię Sprzedaż, ruszyły 1 stycznia 2024 roku.
19.01.2024

Polenergia – podpisanie umowy z dostawcą monopali dla farm wiatrowych przesunięte

Polenergia poinformowała, że po raz kolejny zmianie uległ ostateczny termin podpisania umowy na produkcję fundamentów dla morskich farm wiatrowych, nad którymi koncern pracuje.
15.01.2024

Polenergia uruchomiła trzynastą farmę wiatrową. FW Grabowo to 20 turbin o łącznej mocy 44 MW

Polenergia uruchomiła Farmę Wiatrową Grabowo. To trzynasta lądowa elektrownia wiatrowa Grupy. FW Grabowo składa się z 20 turbin o łącznej mocy 44 MW. Farma wiatrowa może zasilić zieloną energią ponad 60 000 gospodarstw domowych. FW Grabowo to już trzecia elektrownia wiatrowa otwarta przez Polenergię w tym roku. Jej uruchomienie oznacza, że moce wytwórcze Grupy z odnawialnych źródeł przekroczyły granicę 0,5 GW.
20.11.2023

Nowy etap w rozwoju Polenergii. Grupa wchodzi do Rumunii. Cel to budowa jednej z największych farm wiatrowych w tej części Europy

Polenergia wchodzi na rynek rumuński. Największa polska prywatna grupa energetyczna podpisała warunkową umowę z Naxxar Renewable Energy Management Holding. Zakłada ona nabycie 60% udziałów w spółce, która rozwija jedną z największych farm wiatrowych w tej części Europy. Projekt o łącznej mocy do 685,6 MW posiada techniczne warunki przyłączenia do sieci. Rumunia to druga największa gospodarka w Europie Środkowo-Wschodniej i jednocześnie jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek na Starym Kontynencie.
05.10.2023

Ponad 30 nowych stacji ładowania. Polenergia eMobility wybuduje je dzięki współpracy z Newgate Investment

Polenergia eMobility wybuduje ponad 30 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych. Stacje powstaną przy parkach handlowych należących do grupy Newgate Investment. – Parki handlowe to naturalna przestrzeń do rozwoju infrastruktury szybkiego ładowania. Zielona energia z naszych stacji ładowania zasili tysiące pojazdów elektrycznych rocznie – mówi Artur Kalicki, Członek Zarządu Polenergii eMobility.
25.09.2023

Fabryka Northvolt w Gdańsku zasilana zieloną energią od Polenergii

W Gdańsku powstała największa w Europie fabryka magazynów energii wraz z centrum badawczo-rozwojowym. Od października obiekt będzie zasilany zieloną energią z polskiej farmy wiatrowej. Będzie to możliwe dzięki umowie na dostawę czystej energii, którą właściciel fabryki, spółka Northvolt, podpisał z Grupą Polenergia.
14.09.2023

Polenergia Fotowoltaika wchodzi do Czech. W Pradze rozpoczyna działalność Polenergia Solárni

Polenergia Fotowoltaika, lider sprzedaży mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce, rozpoczyna działalność w Republice Czeskiej. Powołana w Pradze Polenergia Solární będzie projektować i dostarczać systemy fotowoltaiczne dla naszych południowych sąsiadów. – Z początkiem września w Czechach ruszył nowy program dopłat do fotowoltaiki i magazynów energii. Okoliczności naszej ekspansji są więc bardzo sprzyjające – mówi Kamil Sankowski, Członek Zarządu Polenergii Fotowoltaika.
13.09.2023

Nowa farma wiatrowa Polenergii zasili 20 tys. domów

Polenergia uruchomiła Farmę Wiatrową Piekło. To dwunasta lądowa elektrownia wiatrowa Grupy.
25.08.2023

Equinor i Polenergia stawiają na aktywne wsparcie budowy farm morskich Bałtyk

– Farmy wiatrowe na Bałtyku będą służyć ludziom i środowisku. Dlatego od początku naszych wspólnych inwestycji prowadzimy intensywny dialog z mieszkańcami, samorządami i przedsiębiorcami z regionu – mówią przedstawiciele Equinor i Polenergii. Spółki podsumowały swoje działania przy projektach MFW Bałtyk I, II i III w pierwszym kwartale bieżącego roku.
28.04.2023

Equinor wybrał biuro architektoniczne dla bazy serwisowej w Łebie

Gdańskie biuro architektoniczne B-CA zaprojektuje bazę serwisową dla morskich farm wiatrowych, którą Equinor wybuduje w Łebie. Zwycięski koncept architektoniczny zakłada stworzenie budynku neutralnego dla klimatu i w maksymalny sposób wykorzystującego potencjał odnawialnych źródeł energii i surowców dostępnych lokalnie. Architektura budynków wpisze się w miejscowy krajobraz, gdyż inwestor w znacznej części wykorzysta dotychczasową konstrukcję charakterystycznej zabudowy portowej.
07.03.2023

Współpraca i synergia kluczem do sukcesu projektów offshore na Bałtyku

Podczas WINDMission 2023, najważniejszej konferencji poświęconej energetyce wiatrowej w krajach bałtyckich organizowanej w styczniu w Wilnie, eksperci z dziedziny morskiej energetyki wiatrowej dyskutowali o największych wyzwaniach, z jakimi może się zmierzyć Litwa podczas realizacji pierwszych projektów morskich na Morzu Bałtyckim. Za największe z nich uznano stosunkowo niewielki rynek litewski oraz niepewne otoczenie regulacyjne.
13.02.2023

Polenergia uruchomiła swoją największą farmę wiatrową!

Polenergia uruchomiła jedną z największych w Polsce farm wiatrowych - poinformowała spółka w środę. Roczna produkcja FW Dębsk wyniesie około 366 GWh, co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na energię 183 tys. gospodarstw domowych - wskazano w komunikacie.
02.02.2023

MFW Polenergii i Equinor szansą rozwoju lokalnych firm

Zainteresowanie polskich firm udziałem w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku przeszło nasze najśmielsze oczekiwania – mówią organizatorzy Dnia Dostawcy w Gdańsku. Na zaproszenie Polenergii, Equinora i Siemens Gamesa Renewable Energy do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu odpowiedziało ponad 100 krajowych przedsiębiorców.
12.01.2023

MFW Bałtyk II i III z nowym wykonawcą. Polenergia podała nazwę firmy

Polenergia poinformowała, że wraz z firmą Equinor podpisała dziś strategiczną umowę dla swoich projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III. Nowo wyłoniony wykonawca będzie odpowiedzialny za prace projektowe dla systemu elektrycznego obu morskich farm wiatrowych.
02.01.2023

Polenergia zawiera umowę znaczącą dla projektu farmy fotowoltaicznej Strzelino

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 23 grudnia 2022 roku, spółka zależna Emitenta - Polenergia Obrót 2 sp. z o.o. rozwijająca projekt farmy fotowoltaicznej Strzelino o łącznej mocy zainstalowanej 45,2 MWp zawarła ze spółką P_Q sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku umowę dotyczącą budowy Farmy Fotowoltaicznej Strzelino. Projekt wygrał aukcję zwykłą OZE przeprowadzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Umowa EPC ma zostać wykonana w terminie do 31 grudnia 2023 roku.
24.12.2022

Polenergia na Offshore Wind Poland 2022: długofalowe spojrzenie na MEW

Konferencja Offshore Wind Poland 2022 stała się miejscem debaty nad rozwiązaniami, które mogą pomóc rozwinąć już realizowane projekty morskich farm wiatrowych, ale także wzmocnić perspektywy dla kolejnych faz. Ważne postulaty wysunął Maciej Stryjecki, Head of Offshore Wind w spółce Polenergia.
02.12.2022

Polenergia powiększa swój zielony portfel o kolejny projekt onshore

Polenergia uruchomiła Farmę Wiatrową Kostomłoty o mocy 27 MW. Tym samym łączny portfel aktywnych inwestycji OZE Grupy rośnie o ponad 8 proc. do 351 MW. Firma umacnia swoją pozycję w gronie liderów aktywne transformujących polski rynek energetyczny poprzez rozwój zeroemisyjnej gospodarki opartej na czystych i odnawialnych źródłach energii.
02.11.2022

Morskie Farmy Wiatrowe w Gminie Słupsk

Urząd Gminy Słupsk zorganizował 27 października br. w Dolinie Charlotty w Strzelinku spotkanie inwestorów morskich farm wiatrowych z przedsiębiorcami z regionu słupskiego i województwa pomorskiego. Polenergia i Equinor, które wspólnie realizujące trzy projekty o mocy 3000 MW oraz RWE realizujący projekt o mocy 350 MW, a także Polskie Sieci Elektroenergetyczne - operator systemu przesyłowego w Polsce, zaprezentowali przedstawicielom lokalnego biznesu możliwości włączenia się w przedsięwzięcia, które będą prowadzone na terenie gmin
27.10.2022

Webinary edukacyjne Graj z nami w zielone!®

Polenergia we współpracy z Kulczyk Foundation oraz UNEP/GRID-Warszawa zaprasza na cykl bezpłatnych webinarów, które podpowiedzą nauczycielom, ale także rodzicom i edukatorom z całej Polski, jak w przystępny i przyjazny sposób przybliżać młodym ludziom zagadnienia związane z szeroko rozumianym zrównoważonym rozwojem.
07.09.2022

Polenergia i Modus Energy ze zgodą prezesa UOKiK na utworzenie spółki

Prezes UOKiK w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2022 z 21 marca 2022 roku w sprawie podpisania umowy inwestycyjnej pomiędzy Polenergią a Modus Energy AB, poinformował, że w dniu 6 września 2022 roku wydał pozytywną decyzję na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu przez firmy spółki joint venture.
06.09.2022

Polenergia i Modus Energy chcą wspólnie budować morskie farmy wiatrowe

Spółki Polenergia i Modus Energy złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy, którego działalność będzie obejmowała budowę, rozwój i obsługę morskiej farmy wiatrowej na litewskim obszarze morskim – poinformował regulator.
16.08.2022

Powstają fundamenty pod wiatraki FW Grabowo - największej inwestycji onshore Polenergii

Cztery miesiące temu rozpoczęła się budowa farmy wiatrowej FW Grabowo - której planowana moc to 44 MW.
13.08.2022

Equinor i Polenergia o morskiej energetyce wiatrowej na święcie Łeby [ZDJĘCIA]

Equinor i Polenergia wspólnie z Łebą świętowały 665-lecie nadania praw miejskich. Mieszkańcy oraz turyści mogli odwiedzić nasze stoisko i zadać pytania dotyczące morskich farm wiatrowych. Jedną z licznych atrakcji była możliwość przygotowania pysznego koktajlu w blenderze zasilanym ekologicznym energorowerem.
20.07.2022

Polenergia Fotowoltaika Liderem Transformacji Energetycznej

Polski Kongres Klimatyczny przyznał Polenergii Fotowoltaika nagrodę Lidera Transformacji Energetycznej. Kapituła konkursu wyróżniła kompleksowy ekosystem rozwiązań Polenergia 360. Nagrody, których patronem honorowym jest Komisja Europejska oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska, rozdane zostały po raz pierwszy w historii.
01.07.2022

Skanska z zieloną energią od Polenergii

Krakowskie, poznańskie oraz warszawskie inwestycje spółki biurowej Skanska zasilane są w 100 proc. z odnawialnych źródeł Grupy Polenergia. Za realizację kontraktu odpowiada spółka Polenergia Sprzedaż, która gwarantuje roczne dostawy 10 GWh zielonej energii w wyjątkowym na polskim rynku standardzie Energia2051. Unikalny na polskim rynku standard potwierdzony Certyfikatem TÜV SÜD wyznacza kierunek, którym mogą podążać wszyscy indywidualni i biznesowi odbiorcy energii elektrycznej pragnący już teraz zredukować swój ślad węglowy.
22.06.2022

TAK dla edukacji klimatycznej!

Grupa Polenergia włącza się w inicjatywę UN Global Compact Network Poland i podpisuje się pod apelem o jak najszybsze wprowadzenie do szkół kompleksowej i rzetelnej edukacji z zakresu zmian klimatycznych.
20.06.2022

ENS najczystszą gazową elektrociepłownią w Polsce

Elektrociepłownia Nowa Sarzyna jedną z pierwszych w Polsce elektrociepłowni z własną instalacją fotowoltaiczną. Energia elektryczna uzyskana z paneli słonecznych o łącznej mocy 0,89 MWp pokryje część potrzeb własnych zakładu. Jej budowa trwała zaledwie osiem miesięcy.
17.06.2022

Polenergia Partnerem MANIFESTU #OnlyOneEarth

Grupa Polenergia deklaruje wsparcie dla działań prowadzonych przez ONZ i współtworzące ją agendy. Powodzenie tych działań wymaga wielkiego zaangażowania wielu interesariuszy, ale też nas samych, ponieważ jesteśmy prawdopodobnie w kluczowym momencie rozwoju społecznego i ekonomicznego na Ziemi.
08.06.2022

GreenWay Polska pierwszą spółką z Certyfikatem Energia 2051

Polenergia Sprzedaż przyznała pierwszy w Polsce zielony Certyfikat Energia 2051. Otrzymała go spółka GreenWay Polska, która jest największym w kraju operatorem sieci ładowania aut elektrycznych. Certyfikat Energia 2051 potwierdza, że stacje GreenWay Polska w wybranych lokalizacjach, od początku lipca do końca grudnia 2021 roku, zasilane były w 100 proc. energią z odnawialnych źródeł Grupy Polenergia.
02.06.2022

Polenergia i Equinor złożyły wniosek o decyzję środowiskową dla projektu MFW Bałtyk I

Polenergia i Equinor złożyły wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk I. To kolejny krok milowy w tworzeniu jednej z pierwszych tego typu inwestycji na polskim morzu.
31.05.2022

Porty serwisowe offshore w Polsce mocno napędzą local content

Przez minimum 30 lat port w Łebie posłuży do serwisowania morskiej farmy wiatrowej. Swoje bazy serwisowe ulokuje tam spółka Baltic Power (należąca do Orlenu i Northland Power) oraz norweski Equinor wraz z Polenergią - w ten sposób Łeba stanie się prawdziwym centrum offshore, zapewniając stabilną współpracę polskich i zagranicznych inwestorów, setki miejsc pracy oraz wzbogacając know-how polskich firm.
29.05.2022

Słoneczne moce Polenergii rosną o 242 proc.

Polenergia uruchomiła dwa portfele projektów fotowoltaicznych Sulechów II oraz Sulechów III o mocy 22 MWp. Tym samym łączna moc zielonych aktywów w eksploatacji rośnie o ponad 7 proc. do 318 MW. Grupa umacnia pozycje w gronie liderów aktywnie wspierających transformację polskiego rynku energetycznego poprzez rozwój Odnawialnych Źródeł Energii.
19.05.2022

Graj z nami w zielone!® – nowy projekt edukacyjny Polenergii

Polenergia rozpoczęła projekt edukacyjny Graj z nami w zielone!®, który pokaże nauczycielom, edukatorom, ale także rodzicom i opiekunom jak w przystępny i przyjazny sposób przybliżyć młodym ludziom zagadnienia związane z szeroko rozumianym zrównoważonym rozwojem. Pomóc w tym mają specjalnie przygotowane scenariusze lekcyjne oraz wyjątkowe ekozeszyty, które motywują, dają siłę i uwrażliwiają dzieci na fakt, że wszyscy mamy wpływ na to, co się dzieje wokół nas, bo to od nas w dużej mierze zależy jak będzie wyglądało nasze jutro. P
19.05.2022

MFW Bałtyk I – trwają badania na obszarze farmy wiatrowej [WIDEO]

Na obszarze morskiej farmy wiatrowej MFW Bałtyk I, nad którą pracują wspólnie Equinor i Polenergia, trwają badania i pomiary realizowane za pomocą specjalnej pławy LiDAR, którą dostarczył australijski RPS, a której montaż i transport realizowany był przez polską firmę MEWO.
04.05.2022

Sektor offshore łowi młody narybek [WIDEO]

Trzy zespoły szkół ponadpodstawowych, dwaj deweloperzy morskich farm wiatrowych, specjaliści od szkolenia pracowników na wysokościach i rafineria. Pracodawcy Pomorza zorganizowali warsztaty dla przyszłych pracowników sektora offshore. W trzy dni uczniowie techników mogli przekonać się, na czym polega praca rozwijającej się razem z nimi gałęzi polskiej energetyki.
04.05.2022

Onshore & offshore = our future. Warsztaty dla uczniów szkół średnich już 25 kwietnia

Pracodawcy Pomorza, stawiając na przyszłość, stawiają na onshore i offshore. Już 25 kwietnia, przy wsparciu partnerów merytorycznych z międzynarodowego sektora energetycznego, przeprowadzą warsztaty techniczne dla uczniów szkół średnich zatytułowane „Onshore & offshore = our future”.
21.04.2022

Polenergia z rekordowym wynikiem za 2021 rok

Polenergia - największa polska prywatna grupa energetyczna, przedstawiła skonsolidowany raport za 2021 rok. Przychody ze sprzedaży osiągnęły rekordowy poziom blisko 4 mld PLN. Skorygowana EBITDA wynosząca ponad 361 mln PLN oraz skorygowany zysk netto na poziomie 187 mln PLN są najlepszymi wynikami finansowymi w historii Grupy.
08.04.2022

Siemens Gamesa dostawcą turbin na pierwsze polskie, morskie farmy wiatrowe MFW Baltyk II i MFW Baltyk III

Podpisano dwie warunkowe umowy na dostawę turbin, które zostaną zainstalowane na morskich farmach wiatrowych MFW Baltyk II i MFW Baltyk III pomiędzy Siemens Gamesa a Equinorem i Polenergią. Na farmach o łącznej mocy 1,44 GW pracować będą turbiny SG 14-236 DD.
23.02.2022

Polenergia Sprzedaż jako pierwsza w Polsce spółka energetyczna otrzymała certyfikat TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. potwierdzający najwyższą jakość oferty sprzedaży zielonej energii w standardzie Energia 2051

Pierwsza w Polsce spółka energetyczna dostarcza klientom biznesowym i indywidualnym 100% energii pochodzącej z OZE. Polenergia Sprzedaż otrzymała certyfikat TÜV SÜD potwierdzający sprzedaży zielonej energii zgodny ze standardem Energia 2051. Spółka według opracowanego standardu gwarantuje odbiorcom końcowym całkowicie zieloną energię w każdej godzinie poboru.
16.02.2022

Uniwersytet Gdański rozpoczyna współpracę z Polenergią

Uniwersytet Gdański podpisał porozumienie o współpracy z Polenergią SA – największą prywatną grupą energetyczną, działającą w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną.
08.12.2021

Polenergia inwestuje w Edison Energia

Polenergia - największa polska prywatna grupa energetyczna - podpisała przedwstępną umowę nabycia 100 proc. akcji spółki Edison Energia. Połączenie sił obu spółek pozwoli Polenergii na znaczne zwiększenie udziału w dynamicznie rozwijającym się w Polsce obszarze szeroko rozumianej energetyki rozproszonej. Transakcja uwarunkowana jest uzyskaniem zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
05.11.2021

Nowa farma wiatrowa Polenergii zasili 20 tys. domów

Polenergia uruchomiła Farmę Wiatrową Piekło. To dwunasta lądowa elektrownia wiatrowa Grupy.
23.08.2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.