Equinor wybrał biuro architektoniczne dla bazy serwisowej w Łebie

zk

07.03.2023 10:06 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka, OZE Equinor wybrał biuro architektoniczne dla bazy serwisowej w Łebie

Partnerzy portalu

Equinor wybrał biuro architektoniczne dla bazy serwisowej w Łebie  - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Baza O&M w Łebie

Gdańskie biuro architektoniczne B-CA zaprojektuje bazę serwisową dla morskich farm wiatrowych, którą Equinor wybuduje w Łebie. Zwycięski koncept architektoniczny zakłada stworzenie budynku neutralnego dla klimatu i w maksymalny sposób wykorzystującego potencjał odnawialnych źródeł energii i surowców dostępnych lokalnie. Architektura budynków wpisze się w miejscowy krajobraz, gdyż inwestor w znacznej części wykorzysta dotychczasową konstrukcję charakterystycznej zabudowy portowej.  
 
Na zrewitalizowanym terenie portowym powstanie nowoczesna i przyjazna dla środowiska i ludzi przestrzeń biurowa, centrum zdalnego sterowania i kontroli morskich farm, magazyn części zamiennych oraz nabrzeże do cumowania jednostek. Budowa bazy rozpocznie się na przełomie 2023 i 2024 roku, a oddanie obiektu do użytku planowane jest na koniec roku 2025.

- Inwestycja w Łebie jest kluczowa dla funkcjonowania przyszłych elektrowni morskich, jakie Equinor realizuje w Polsce. Baza przez kilkadziesiąt lat będzie centrum obsługi i serwisowania farm wiatrowych na Bałtyku, które dostarczą odnawialną energię do milionów odbiorców w Polsce. Jednocześnie przedsięwzięcie to stworzy szanse na rozwój miasta i regionu oraz istotnie zwiększy możliwość znalezienia atrakcyjnego, stabilnego miejsca zatrudnienia na lokalnym rynku pracy - tłumaczy Michał Kołodziejczyk, prezes zarządu Equinor w Polsce.  

Zatrudnienie w bazie serwisowej znajdzie około 100 specjalistów, niezbędnych do technicznego utrzymania infrastruktury i urządzeń na morzu, a także wspierania ich obsługi z lądu. Efekt skali dla lokalnej i regionalnej gospodarki może być zwielokrotniony, bo Equinor stawia na rozwijanie kapitału społeczno-ekonomicznego w miejscach, gdzie działa.  

- Przykładamy szczególną wagę do współpracy z partnerami lokalnymi, którzy nie tylko znają miejscowe uwarunkowania, ale także podzielają nasze podejście do tworzenia projektów wysokiej jakości, przyjaznych dla środowiska i opartych o najlepsze technologie. Koncepcja przedstawiona przez biuro B-CA świetnie odpowiada naszym potrzebom. Bardzo cieszymy się, że razem będziemy mogli przygotować projekt, który na stałe wpisze się w krajobraz portu w Łebie i będzie miejscem pracy dla dużej grupy ekspertów w regionie – dodaje prezes zarządu Equinor w Polsce.

- Od wielu lat pracownia skupia się na realizacji projektów w północnej Polsce, dzięki temu nawiązaliśmy współpracę z wieloma lokalnymi wykonawcami i projektantami. W efekcie firmy z Pomorza będą mogły uczestniczyć w budowaniu łańcucha wartości wokół nowej gałęzi gospodarki w Polsce, jaką jest morska energetyka wiatrowa – mówi Małgorzata Bedra, współwlaścicielka biura architektonicznego B-CA oraz współautorka zwycięskiej koncepcji.

Equinor uznał koncepcję gdańskiego biura architektonicznego B-CA za najlepszą spośród siedmiu propozycji zgłoszonych w ramach postępowania na realizację projektu architektonicznego dla bazy serwisowej. Do udziału w postępowaniu zaproszono polskie pracownie posiadające doświadczenie i kompetencje w zakresie realizacji projektów w duchu budownictwa zrównoważonego.  

Przypomnijmy, że Equinor już w maju 2021 roku wskazał Łebę na lokalizację przyszłego portu dla realizowanych z Polenergią farm wiatrowych na Bałtyku. W kolejnym kroku, inwestor wraz ze zwycięskim biurem architektonicznym opracują szczegółowy projekt.

Recykling dotychczasowej zabudowy i lokalne materiały

Centrum operacyjno-serwisowe dla obsługi morskich farm Equinor zostanie zaprojektowane jako efektywne energetyczie. Budynki zasilone będą energią odnawialną z własnych źródeł m.in. pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych, a także zostaną wyposażone w systemy rekuperacji oraz zbierania i wykorzystania wody deszczowej.

Bazę, która powstaje na 1,5-hektarowej działce, będzie można sukcesywnie rozbudowywać, adaptując ją do potrzeb prowadzonych operacji w całym ok. 30-letnim okresie eksploatacji morskich farm wiatrowych. Dzięki 140-metrowej linii brzegowej portu, będzie on w stanie przyjąć jednocześnie do 4 statków obsługi farm wiatrowych.

- Wraz z inwestorem planujemy maksymalnie wykorzystać istniejącą zabudowę portową na działce przeznaczonej pod bazę. Pozostawienie elementów budynku o konstrukcji prefabrykowanej pozwoli na zminimalizowanie odpadów rozbiórkowych i zmniejszenie zużycia nowych materiałów, a dodatkowo na lepsze wpisanie nowej bazy w lokalny krajobraz. Cieszę się, że nasze propozycje, w tak wielu elementach obejmujące troskę o środowisko naturalne i najbliższe otoczenie, wpisały się w wymagania przedstawiane przez Equinor - dodaje Małgorzata Bedra.  

Przy projektowaniu bazy, architekci i inwestor kierują się ideą optymalizacji zabudowy, tak by spełniła wszystkie parametry funkcjonalne niezbędne dla aktualnie zakładanej roli i liczby obsługiwanych morskich farm wiatrowych, a jednocześnie pozwalała na modułową rozbudowę w razie pojawiających się nowych potrzeb.  Bryły budynków o niskiej zabudowie, obejmujące magazyn oraz część biurową (obie liczące ok. 1000m2 z możliwością rozbudowy), wkomponują się w otaczający krajobraz. W ideę budownictwa zrównoważonego wpisuje się również charakter surowców, jakie posłużą do budowy nowego obiektu. W projekcie założono wykorzystanie regionalnie występującego drewna - sosnowego lub świerkowego - i współpracę z lokalnymi dostawcami oraz wykonawcami konstrukcji drewnianych. Jak najwięcej spośród nowych materiałów wykorzystanych w budowie ma spełniać parametry pozwalające na ich ponowne użycie w przyszłości.  

Architektura przyjazna pracownikom

Obiekt projektowany jako neutralny dla środowiska będzie także wyposażony w rozwiązania przyjazne dla jego użytkowników. W bazie stałe zatrudnienie znajdzie około stu wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Equinor stawia sobie za cel, by jak największa liczba zatrudnionych pochodziła z lokalnego rynku pracy.  

Inwestor i projektanci przewidują liczne elementy pozwalające na zdrową i przyjemną pracę. Przyjazne środowisko pracy powstanie m.in. dzięki maksymalnemu wykorzystaniu światła dziennego poprzez zastosowanie dużych powierzchni przeszklonych, zaplanowaniu przestrzeni rekreacyjnej i dużym udziale zieleni. Projekt wnętrz oparty będzie na naturalnych materiałach, a na komfort użytkowania wpłynie także wspomniana rekuperacja, która poprawia jakość powietrza w pomieszczeniach.

Lądowe serce morskich farm wiatrowych - rozwój Łeby i regionu  

Baza operacyjno-serwisowa w Łebie tworzona przez Equinor będzie centrum logistycznym dla projektów realizowanych przez firmę wraz z Polenergią - MFW Bałtyk II, MFW Bałtyk III, których łączna moc wyniesie do 1440 MW. Odpowiada to energii pozwalającej na zaspokojenie potrzeb nawet 2 milionów polskich gospodarstw domowych. W przyszłości baza może posłużyć także do obsługi kolejnych projektów zlokalizowanych na polskich wodach Bałtyku. Dzięki planowanym inwestycjom Łeba ma szansę stać się jednym z centrów operacyjnych dla nowopowstającego sektora morskiej energetyki wiatrowej. Utworzone nowe miejsca pracy i potrzeby w zakresie współpracy z lokalnym łańcuchem dostaw otworzą nowy rozdział w tradycji morskiej Łeby oraz regionu.  

 
# # #


O Equinor 
Equinor jest międzynarodową firmą z szeroką ofertą energetyczną, zaangażowaną w przekształcanie zasobów naturalnych w energię dla ludzi i postęp dla społeczeństwa. Portfolio Equinor obejmuje ropę i gaz, odnawialne i niskoemisyjne źródła energii, a ambicją firmy jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Siedzibą główną Equinor, wiodącego operatora na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, jest Stavanger w Norwegii, a firma działa w ponad 30 krajach na całym świecie. Od 2018 roku Equinor jest obecny w branży morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i wraz z Polenergią rozwija jedne z najbardziej zaawansowanych projektów morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 3 GW. Od 2021 roku, za pośrednictwem spółki Wento  z portfelem projektów fotowoltaicznych o mocy 1,7 GW, Equinor inwestuje również w lądowe odnawialne źródła energii na polskim rynku. 

O biurze B-CA  
B-CA to autorska pracownia projektowa założona przez Małgorzatę Bedra i Grzegorza Cichosza, której głównym polem działania jest architektura i projektowanie wnętrz. Tworzy projekty o różnej skali z dbałością o detale, formę i funkcjonalność. Pracownia swoją działalność rozpoczęła w roku 2016 w Gdańsku. W ciągu siedmiu lat swojej działalności biuro rozwinęło się i zdobyło specjalistyczne doświadczenie w architekturze i budownictwie. Swoje projekty realizuje na obszarze całej Polski, jednak głównym regionem działalności jest Pomorze. Przez ten czas pracownia dogłębnie poznała uwarunkowania regionu północnej Polski, dzięki temu projekty są dopasowane do lokalizacji i zrównoważone pod względem ekologicznym, ekonomicznym i technicznym. Głównym celem pracowni B-CA jest projektowanie rozwojowe i ekologiczne. Podstawą takiego myślenia jest dążenie do pełnej integracji budynku ze środowiskiem, co podwyższa standardy użytkowania budynku i jednocześnie nie ingeruje w przyrodę. Istotne w projektowaniu jest myślenie o całym cyklu życia budynku, od projektu do rozbiórki.


Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24525,00 $ tona 1,03% 24 maj
 Cynk 2305,00 $ tona -2,41% 24 maj
 Aluminium 2233,00 $ tona 1,45% 24 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.