Wynik wyszukiwania - "badania" - Wiadomości

Badaczka: może to owady uratują nas przed zwałami plastiku

Niektóre gatunki owadów są w stanie zjadać plastik. Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu trwają badania, których wyniki mają poszerzyć wiedzę na temat zdolności owadów do biodegradacji plastiku; w przyszłości będzie można wykorzystać je do walki z zanieczyszczeniem środowiska.
27.05.2024

WWF pozwało rząd Norwegii za zgodę na górnictwo głębinowe

WWF, jedna z największych organizacji ekologicznych na świecie, zarzuciła rządowi Norwegii naruszenie prawa przy wydawaniu zgody na podmorskie badania, które są wstępem do rozpoczęcia górnictwa głębinowego dna oceanicznego. Do sądu w Oslo trafił pozew w tej sprawie.
26.05.2024

Badanie: w jądrach mężczyzn i psów znaleziono duże ilości mikroplastiku

Naukowcy z University of New Mexico (USA) dokładnie przebadali jądra kilkudziesięciu ludzi oraz psów i znaleźli, jak twierdzą, niebezpieczne ilości mikroplastiku. Wstępne badania sugerują, że może on szkodzić płodności. Potrzebne są jednak dalsze badania - podkreślają specjaliści.
19.05.2024

Rozpoczynają się prace terenowe w związku z budową polskiej elektrowni atomowej na Pomorzu

W ramach umowy na projektowanie (ESC) podpisanej przez Polskie Elektrownie Jądrowe z konsorcjum Westinghouse i Bechtel, firma Bechtel Polska rozpoczyna pogłębione badania geologiczne w lokalizacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej w pomorskiej gminie Choczewo. Teren przeznaczony pod badania został odpowiednio przygotowany, a do końca kwietnia trwać będzie tzw. mobilizacja, czyli ustawianie zaplecza badawczego. Badania rozpoczną się w maju.
24.04.2024

Badania wskazują, że dzięki segregacji odpadów ludzie czują się lepiej

Jak pokazały badania, dużo narzekamy na segregację, popełniamy wiele błędów, ale jednocześnie ponad 70% osób segregujących odpady dzięki temu działaniu czuje się lepszymi ludźmi. Największy problem z segregacją odpadów na 5 frakcji mają… młodzi, mity dotyczące segregacji są w Polsce ciągle żywe, a aż 1/3 Polaków woli być zachęcana, a nie zmuszana do segregacji odpadów, chociaż połowa z nas robi to tylko ze względu na wymóg prawny.
18.04.2024

Polskie Elektrownie Jądrowe z zatwierdzonym Projektem Robót Geologicznych dla elektrowni jądrowej na Pomorzu

Uzyskany przez Polskie Elektrownie Jądrowe dokument umożliwia rozpoczęcie pogłębionych badań geologicznych w lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Decyzja wydana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdza, że przedłożony przez spółkę PEJ Projekt Robót Geologicznych spełnia wymogi stawiane tego typu inwestycjom i jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. To kolejne ważne zadanie zrealizowane w procesie pozwoleniowym całego projektu.
16.04.2024

Nowatorska i skuteczna technologia oczyszczania gleby z kreozotu

Daje wysoką skuteczność, jest tańsza niż inne metody i sprawdza się w nawet najtrudniejszych warunkach glebowych. Bioremediacja jest technologią, która pozwoli w ciągu roku dwukrotnie obniżyć zawartość oleju kreozotowego w glebie. Opracowali ją naukowcy z Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego we współpracy z badaczami z Politechniki Poznańskiej i Politechniki Łódzkiej.
15.04.2024

Pierwsza w Polsce placówka z akredytacją do badań wodoru jakości automotivee

Pracownia Produktów Rafineryjnych w Trzebini, należąca do Orlen Laboratorium, została pierwszą w Polsce i trzecią na świecie placówką z akredytacją zaawansowanych metod badawczych wodoru jakości automotive. To m.in. efekt współpracy z National Physical Laboratory w Wlk. Brytanii - podał Orlen.
06.03.2024

Naukowcy zbadali oceaniczny nanoplastik

Francuscy badacze odkryli, że pływający w oceanie nanoplastik – najmniejsze cząstki tworzyw sztucznych – jest bardzo różnorodny. Choć w oceanie występuje on rzadko, to może przenikać do tkanek żywych organizmów łatwiej niż większe cząstki - zauważają.
07.02.2024

Sztuczna roślina produkuje prąd

Zespół z Northeastern University stworzył sztuczną roślinę ozdobną, która produkuje prąd z energii wiatru i deszczu. Według badaczy takie urządzenia wykonane w większej skali mogłyby produkować ekologiczną energię.
25.01.2024

Śmieciowa dieta polskich bocianów

W diecie "polskich" bocianów łatwiej znaleźć śmieci, niż przysłowiowe żaby (które i tak wcale nie są ich przysmakiem) – potwierdzają badania międzynarodowego zespołu naukowców. Eksperci przeanalizowali tzw. wypluwki, czyli naturalnie wypluwane przez bociany niestrawione resztki pokarmu.
10.01.2024

Badaczki Uniwersytetu Łódzkiego opracowują metodę ekologicznego użyźnia gleby kawiorem molekularnym

Badaczki Uniwersytetu Łódzkiego pracują nad wykorzystaniem w gospodarce ekologicznej odpadu powstającego podczas produkcji kawioru molekularnego. Obecnie pozostałości poprodukcyjne tego wyrobu cukierniczego są trudne do utylizacji. W przyszłości mogą służyć do użyźniania gleby.
04.01.2024

Sztuczna inteligencja przewiduje działanie mikroplastiku na glebę

Naukowcy wykorzystali sztuczną inteligencję do oceny wpływu, jaki różne typy mikroplastiku wywierają na glebę. Kluczowe znaczenie ma rozmiar cząstek, ale liczy się też m.in. ich kształt i typ tworzywa.
29.12.2023

Badania pokazują jak lasy i zieleń pozytywnie wpływają na samopoczucie ludzi

Wciąż dla wielu badaczy "kąpiele leśne” są pewną "nowinką”, której nie można przypisać poważnego, naukowego pierwiastka - zwraca uwagę dr hab. Emilia Janeczko z Instytutu Nauk Leśnych SGGW; tymczasem na świecie pojawiają się kolejne doniesienia o pozytywnym wpływie lasu na człowieka.
22.09.2023

Badania po osunięciu się fragmentu pogórniczej hałdy w Radlinie

Służby środowiskowe prowadzą kontrolę na pogórniczej hałdzie w Radlinie (woj. śląskie). W sobotę doszło tam do osunięcia się fragmentu materiału i wzbicia w powietrze olbrzymiej chmury pyłu, który opadł na domy i ulice w promieniu kilku kilometrów. Miejskie służby rozpoczęły czyszczenie miasta z pyłu.
19.09.2023

Działalność bobrów w Arktyce zwiększa emisję gazu cieplarnianego

Wraz ze zmianami klimatu bobry przemieszczają się coraz dalej na północ i budują tamy, zalewając nowe obszary, co prowadzi do emisji metanu, który jest gazem cieplarnianym, informuje pismo „Environmental Research Letters”.
10.09.2023

Przez zmiany klimatu ponad połowa ptaków ma mniej potomstwa

Z powodu zmian klimatu ponad połowa gatunków ptaków w skali globalnej ma mniej potomstwa. Jednocześnie różnice między gatunkami są spore. Najbardziej tracą duże ptaki wędrowne, z kolei małe ptaki osiadłe – mają wręcz więcej młodych - wynika z międzynarodowych badań opublikowanych w PNAS.
18.05.2023

Maciej Przybyła na kongresie H2POLAND: powinniśmy lepiej wykorzystywać zasoby naturalne

Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND ma być odpowiedzią na potrzebę popularyzowania wiedzy dotyczącej technologii nisko- i zeroemisyjnych. Wydarzenie jest platformą wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, naukowcami i przedstawicielami administracji publicznej. Istotnym elementem konferencji jest ekspozycja najnowszych rozwiązań poświęconych nisko- i zeroemisyjnej gospodarce.
18.05.2023

Na rzece Czarna Hańcza zainstalowano miernik czystości wody

Zarząd Wigierskiego Parku Narodowego zainstalował na rzece Czarna Hańcza, w okolicy wsi Sobolewo (Podlaskie), urządzenie do kontroli jakości wody. Miernik co 15 minut kontroluje podstawowe parametry wody.
07.05.2023

Naukowcy zbadali, czy gleba małopolskich parków krajobrazowych jest wolna od WWA

Badanie zawartości 10 różnych związków organicznych należących do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w glebach pobranych z obszarowych form ochrony, jakimi są małopolskie parki krajobrazowe, ujawniło, że w jednej czwartej badanych próbek doszło do przekroczenia dopuszczalnych zawartości powodujących ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi.
07.05.2023

Badania starorzecza Odry w związku z śnięciem ryb. GIOŚ przedstawił opinię

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził badania w starorzeczu Odry w województwie dolnośląskim. Pomiary mają związek z wystąpieniem śnięcia ryb w zbiorniku Czernica, niedaleko Wrocławia.
16.04.2023

Nowy materiał wzorowany na futrze niedźwiedzia polarnego

Inżynierowie z University of Massachusetts Amherst (USA) opracowali syntetyczną tkaninę, wzorowaną na futrze niedźwiedzia polarnego. Nowy materiał jest już dostępny na rynku.
16.04.2023

Geopolityka wymusza zmiany w polskim programie rozpoznania geologicznego oceanów

Z powodu zmian geopolitycznych rząd planuje ograniczyć o ponad 190 mln zł wydatki na realizację Programu Rozpoznania Geologicznego Oceanów PRoGeO - wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu. Dodano, że program ma być ograniczony do badań polskiej koncesji na Atlantyku.
05.02.2023

Czy polski biznes jest i chce być eko?

Niemal jeden na czterech respondentów ocenia, że w jego pracy nie podejmuje się żadnych działań w tym kierunku, przy czym podejście to widoczne jest przede wszystkim wśród osób zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach (do 9 osób).
08.01.2023

MKiŚ: Raport Zespołu do spraw sytuacji powstałej na rzece Odrze. Podstawa do dalszych badań

Naukowcy dowiedli, że do śnięcia ryb doprowadziła szybko działająca toksyna wytworzona przez „złote algi”. Śnięcia nie spowodowały metale ciężkie, pestycydy, ani substancje ropopochodne. Z kolei masowy zakwit mikroglonów wywołały nakładające się na siebie czynniki: zmiana parametrów wody – w tym wzrost zasolenia wywołany suszą hydrologiczną, upały podnoszące temperaturę wody do 27oC i wysokie, większe niż w ubiegłych latach, nasłonecznienie, które przyspiesza rozwój glonów. Wnioski te wyciągnięto na podstawie wykonanych ponad 36
02.10.2022

Raport niemieckich ekspertów pozostawia otwartą kwestię przyczyny katastrofy ekologicznej na Odrze

Końcowy raport niemieckich ekspertów na temat masowego umierania ryb w Odrze pozostawia otwartą kwestię dokładnej przyczyny katastrofy - podaje portal dziennika "Sueddeutsche Zeitung". Nie wiadomo co doprowadziło do niezwykle wysokiego stężenia soli w wodzie, które sprzyjało rozmnażaniu się toksycznej algi.
01.10.2022

Prosty sposób na produkcję wodoru w temperaturze pokojowej

Paliwo wodorowe zapowiada się jako przyszłościowe, czyste i obfite źródło energii - o ile naukowcy będą w stanie wymyślić sposób na jego praktyczną i tanią produkcję bez paliw kopalnych.
21.09.2022

We wtorek rząd będzie obradował nad nowelizacją ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej

We wtorek Rada Ministrów zajmie się m.in. projektem nowelizacji ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, która m.in. odzwierciedla zasadę, że morskie badania naukowe są prowadzone wyłącznie w celach pokojowych.
13.09.2022

Wyniki śniętych ryb z Odry

Podczas poniedziałkowego posiedzenia Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska zostaną przedstawione wyniki badań mających ustalić przyczyny śnięcia ryb w Odrze - zapowiedziała w poniedziałek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa przed posiedzeniem tej rady.
29.08.2022

GIOŚ: wyniki badań wody Odry wykonane w Holandii zbieżne z polskimi

Wyniki badań wody z Odry, wykonane w laboratorium w Holandii są zbieżne z wynikami Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ - poinformował w piątek Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
26.08.2022

GIOŚ: badania porównawcze Odry wykonano w Czechach, Anglii i Holandii

Badania porównawcze w związku z zanieczyszczeniem Odry wykonały laboratoria w Czechach, w Anglii i w Holandii; czeskie wyniki są porównywalne z polskimi - poinformowała we wtorek dyrektor Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Mirosława Zbroś.
23.08.2022

Resort środowiska odpowiada stronie polskiej: nikt nie twierdził, że pestycydy to jedyna przyczyna wymierania ryb w Odrze

Nikt w Niemczech nie twierdził, że pestycydy były jedyną przyczyną śnięcia ryb - podkreśliło niemieckie ministerstwo środowiska, odrzucając oskarżenia strony polskiej, że Niemcy rozpowszechniają w tej sprawie "fake news" w związku z sytuacją na Odrze. "Żałujemy, że doszło do tej oceny ze strony polskiej" - powiedział rzecznik resortu w Berlinie.
23.08.2022

Wydrukuj sobie prąd!

Z najnowszych badań przeprowadzonych przez University of Surrey, wynika, że innowacyjne podejście do masowej produkcji tanich bloków fundamentowych ogniw słonecznych może doprowadzić do szerokiego przyjęcia paneli słonecznych wykonanych z atramentu perowskitowego - "cudownego materiału".
11.08.2022

Prof. Szuster - Ciesielska: Monitoring ścieków powinien być standardem w miastach

Monitoring ścieków jest istotnym badaniem mikrobiologicznym, które pozwala na wykrycie zagrożeń wirusowych i bakteryjnych. Naszą bolączką jest to, że nie prowadzimy takiego monitoringu w miastach - powiedziała wirusolog prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska z UMCS.
11.08.2022

Łódź. Biolodzy UŁ badają, gdzie kryzys klimatyczny będzie mniej dotkliwy dla przyrody

Zespół naukowców z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego bada, czy są miejsca, gdzie kryzys klimatyczny będzie mniej dotkliwy dla przyrody oraz jak zlokalizować ostoje, które zapewnią przetrwanie gatunkom.
26.06.2022

Skutki zmian klimatu w Alpach widoczne z kosmosu

Globalne ocieplenie klimatu jest coraz wyraźniej widoczne w regionie alpejskim. Wegetacja zajmuje wyższe obszary, co widoczne jest na zdjęciach satelitarnych – informują naukowcy na łamach tygodnika „Science”.
07.06.2022

PGE Baltica. Boja pomiarowa rozpoczęła badania na obszarze farmy Baltica 1 [WIDEO, GALERIA]

Grupa PGE rozpoczyna badania właściwości akwenu na obszarze, na którym powstanie farma wiatrowa Baltica 1. Specjalna boja wypłynęła na miejsce z portu we Władysławowie.
27.05.2022

Do zmian klimatu przyczyniają się także... sale operacyjne

Sale operacyjne są potężnym źródłem gazów cieplarnianych generowanych przez branżę medyczną; produkują nawet do sześciu razy więcej dwutlenku węgla niż pozostałe dziedziny opieki zdrowotnej - przekonują naukowcy z University of Michigan Medical School (USA).
12.05.2022

Samochody trują nie tylko spalinami. Naukowcy z AGH badają zanieczyszczenia generowane przez ruch uliczny

Spaliny to nie jedyne zanieczyszczenia generowane przez auta. Badania naukowców z AGH pokazują, że zagrożenie dla zdrowia stanowią też m.in. pyły powstające w wyniku ścierania się klocków hamulcowych. Ich aktualne prace mają dać odpowiedź, jak duży udział w zanieczyszczeniach powietrza w krakowskiej al. Krasińskiego ma transport drogowy.
28.04.2022

Bezemisyjna produkcja ciepła, wodoru, amoniaku z wykorzystaniem reaktora wysokotemperaturowego

Narodowe Centrum Badań Jądrowych bierze udział w realizacji międzynarodowego projektu GEMINI 4.0 realizowanego przez ponad 20 instytucji z Europy, Azji i USA. Partnerzy opracują koncepcję wykorzystania reaktora wysokotemperaturowego do bezemisyjnej produkcji ciepła technologicznego i komunalnego, wodoru, amoniaku i innych zastosowań.
07.04.2022

Nowoczesna technika badań populacji ryb usprawni rozwój morskich wiatraków

Gromadzenie próbek eDNA ze środowisk wodnych jest już popularną praktyką naukową. Tym razem brytyjska firma konsultingowa Natural Power zamiesza sprawdzić ją w celach rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.
13.03.2022

74 proc. Polaków chce elektrowni jądrowych; przeciw 20 proc.

Budowę elektrowni jądrowych w naszym kraju popiera 74 proc. Polaków, a 20 proc. jest przeciwnego zdania - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jak dodano, 58 proc. badanych zgodziłoby się na taką elektrownię w okolicy miejsca ich zamieszkania.
15.12.2021

Polscy naukowcy będą badać fotowoltaikę przy użyciu "sztucznego słońca"

Politechnika Świętokrzyska (PŚk) wzbogaciła swoje laboratoria o "sztuczne słońce". Specjalistyczne urządzenie symulujące światło słoneczne umożliwi badania m.in. efektywności paneli fotowoltaicznych – poinformowała w czwartek kielecka uczelnia.
10.12.2021

Jak zmienia się klimat w Polsce? Nowe badania

Ponad 30 klimatologów przeanalizowało różne aspekty zmian klimatu w Polsce. Według scenariuszy czeka nas coraz więcej dni z uciążliwymi upałami, mniej dni bardzo mroźnych i nieco więcej opadów. Nastąpi również wydłużenie okresu wegetacyjnego - przewidują.
25.11.2021

Kopalnie PGG poligonami badawczymi największego projektu nauk o Ziemi EPOS-PL

Należące do Polskiej Grupy Górniczej zakłady: kopalnia Piast-Ziemowit, ruch Bielszowice w kopalni Ruda i ruch Rydułtowy w kopalni ROW są tzw. poligonami badawczymi w ramach największego europejskiego projektu geologicznego – Systemu Obserwacji Płyty Europejskiej EPOS-PL.
23.10.2021

Zanieczyszczenie powietrza, nawet mieszczące się w normie, szkodzi zdrowiu

Toksyczne substancje szkodzą i zwiększają ryzyko śmierci nawet wtedy, gdy ich stężenie jest niższe, niż ustalone limity. To wyniki obszernego, wieloletniego badania przeprowadzonego w kilku krajach Europy.
05.09.2021

Zbadali wody Wisły na całym jej przebiegu

Wisła zza burty wygląda źle, w pierwszym górnym odcinku rzeki widzieliśmy mnóstwo plastików, śmieci, toreb foliowych, szkła - mówi Marian Rojek, przewodniczący Rady Fundacji Why Not, która zbadała jakości wód Wisły podczas spływu od jej źródeł do Gdańska. W sobotę, 31 lipca, wyprawa zakończyła się pod gdańskim Żurawiem.
02.08.2021

Mewo bada dno Bałtyku. Start kampanii geotechnicznej farm Baltica 2 i Baltica 3

Ważny moment dla polskiej branży offshore. Rozpoczęła się kampania geotechniczna morskich farm wiatrowych Baltica 2 i Baltica 3. Firma Mewo zakończyła pierwszy etap badania.
30.07.2021

Naukowcy UŚ ze społecznikami przepłyną Wisłę wykonując pomiary m.in. jakości wody

Całą Wisłę – od źródeł do ujścia – przepłyną naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego wraz ze społecznikami z fundacji Why Not. W ciągu dwutygodniowego spływu, który rozpocznie się w niedzielę, będą mierzyć m.in. jakość wody, a także pobiorą szereg próbek do dalszych badań.
17.07.2021

Skanska wybuduje niskoenergetyczne Innowacyjne Centrum Nauk Żywieniowych SGGW

Skanska i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) podpisały umowę na realizację Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych. Pracownicy nowopowstałego Centrum będą prowadzić szeroko zakrojone badania nad żywieniem i jego wpływem na zdrowie, a także edukować społeczeństwo w zakresie zdrowego odżywiania.
29.06.2021

Galapagos zalewa plastik

Zanieczyszczenie plastikiem na wyspach Galapagos dotyczy wody morskiej, plaż oraz organizmów zwierząt – alarmują naukowcy na łamach periodyku „Science of The Total Environment”.
31.05.2021

Eksperci zbadają zatopiony atomowy okręt podwodny Komsomolec z którego doszło do wycieku cezu

Rosyjscy naukowcy są w drodze w rejon zatonięcia przed 32 laty okrętu podwodnego o napędzie atomowym Komsomolec na Morzu Norweskim. Ekspedycja płynie z Archangielska i przybędzie na miejsce w piątek wieczorem. Naukowcy pobiorą próbki wody i zbadają stopień zanieczyszczeń.
21.05.2021

Statki badawcze będą kontynuować badanie zmian klimatu Oceanu Atlantyckiego

Statek badawczy Royal Research z National Oceanography Centre opuścił Southampton w Anglii, by kontynuować długoterminowe obserwacje w ramach badania zmian klimatu na północno-wschodnim Atlantyku. Zdaniem zespołu badania i obserwacje mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia długoterminowych zmian w oceanach.
06.04.2021

MEWO S.A.

-
offshore,badania offshore,prace badawczo-rozwojowe,badania dna morskiego,badania morskie,inżynieria środowiska,inżynieria podwodna

Grupa GeoFusion Sp. z o.o.

Zabezpieczamy Twoją otoczenie, byś spokojnie mógł spoglądać w przyszłość.
badania termowizyjne , badania geofizyczne , usługi saperskie , Badania geofizyczno-inżynierskie dla obiektów budowlanych , Badania geofizyczne dla potrzeb inżynierii transportowej , Badania skarp i osuwisk , Nieinwazyjne badania archeologiczne , Badania skażeń gruntów i wód podziemnych , Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych , Badania wałów przeciwpowodziowych i zapór , Kompleksowe oczyszczanie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (PWiN) , Oczyszczanie zbiorników wodnych z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (PWiN) , Prowadzenie nadzoru saperskiego podczas wykonywania prac ziemnych , Opracowywanie ekspertyz i opinii saperskich

SeaData Sp. z o.o.

SeaData Sp. z o. o. to firma IT oferująca usługi z zakresu monitoringu środowiska, tworzenia baz danych oraz wykorzystania danych satelitarnych w rolnictwie i planowaniu przestrzennym.
seadata, yeti, yetibox, yetisense, monitoring jakości powietrza, zanieczyszczenia powietrza, monitoring hałasu, monitoring hałasu przemysłowego, systemy gis, mapy akustyczne, pomiary dronem, UAV, Mapy 3D z Drona, Dane satelitarne, Pomiary atmosferyczne, Data Science, Big Data, modele numeryczne, systemy informatyczne dla Portów, systemy informatyczne, analiza danych, pomiary dla Portów, ortofotomapy, obróbka danych satelitarnych, obróbka danych GIS, systemy geoprzestrzenne, rozwiązania IoT dla Portów, rozwiązania IoT dla Przemysłu, Monitoring IoT, Ochrona środowiska, monitoring środowiska, Ochrona środowiska w przemyśle, Badania środowiska, Obserwacja Ziemi, GIS, kontrola jakości powietrza, dron do badania smogu, dron przemysłowy, mapa smogowa , mapa smogowa z drona, mapa zanieczyszczeń z drona, mapa zanieczyszczeń powietrza dron, smog, Badanie smogu, monitoring smogu, inspekcje gazów, inspekcje przemysłowe dronem, dron smog, monitorowanie smogu, monitoring gazów niebezpiecznych

3Bird

automatyczny system radarowej detekcji lotów ptaków i nietoperzy, 3Gsc, Robin Radar B.V., śledzenie przelotów ptaków w czasie rzeczywistym, radarowe badanie awifauny, badanie awifauny, opracowania środowiskowe w sektorze energetycznym, opracowania środowiskowe w sektorze offshore, 3bird radar system, 3bird, 3 bird, przedinwestycyjne radarowe monitoringi ornitologiczne, przedinwestycyjny radarowy monitoring inwestycyjny, radarowe badania ornitologiczne

NAVITEST Sp. z o.o.

badania inieniszczące,badania ndt,badania niszczące,nadzory spawalnicze,inspekcje spawalnicze,pomiary zawartości ferrytu,badania prądami wirowymi et,badania twardości ht,badania szczelności lt,badania penetracyjne pt,badania rentgenowskie rt,badania ultradźwiękowe ut,ultradźwiękowe pomiary grubości utt,badania magnetyczno - proszkowe mt,badania techniką phased array i tofd,badania wizualne vt,inżynieria spawalnicza,badania tofd,badania phased array,skaner do badań,pomiar grubości,laboratorium badań nieniszczących,badania wizualne

Dziękujemy za wysłane grafiki.