Badanie: z uwagi na wymogi ekologiczne w ciągu 5 lat w branży budowlanej pojawią się nowe stanowiska

Badanie: z uwagi na wymogi ekologiczne w ciągu 5 lat w branży budowlanej pojawią się nowe stanowiska - ZielonaGospodarka.pl
15.06.2023 08:33
Strona główna ESG, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ EkoDom, EkoBudownictwo, EkoArchitektura Badanie: z uwagi na wymogi ekologiczne w ciągu 5 lat w branży budowlanej pojawią się nowe stanowiska

Partnerzy portalu

Badanie: z uwagi na wymogi ekologiczne w ciągu 5 lat w branży budowlanej pojawią się nowe stanowiska - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

W związku z wymogami ekologicznymi w kontekście budownictwa w ciągu najbliższych 5 lat pojawią się w branży nowe stanowiska, m.in specjalista ds. wykorzystania ekologicznych materiałów i technologii czy inspektor ds. ochrony środowiska – wynika z badania Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego

Jak wynika z badania "Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego" dla branży budowlanej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 52 proc. firm z branży dostrzega wpływ wyzwań związanych z dostosowaniem budownictwa do wymagań kolejnych proekologicznych regulacji. 53 proc. ankietowanych "wskazuje na spodziewany wpływ w tym zakresie także w przyszłości".

Według opracowania PARP, konieczność zagospodarowania tematu ekologii może znacząco wpłynąć na strukturę zatrudnienia w firmie. W związku z wymogami ekologicznymi w kontekście budownictwa, zdaniem pracodawców, w ciągu najbliższych 5 lat pojawią się w branży niewystępujące w niej dotychczas stanowiska, takie jak: specjalista ds. wykorzystania ekologicznych materiałów i technologii (20 proc. wskazań ), specjalista ds. wykorzystania alternatywnych materiałów i technologii (18 proc. wskazań ) i inspektor ds. ochrony środowiska (17 proc. wskazań).

Badani eksperci branżowi – podała Agencja – zgadzają się, że w najbliższej przyszłości wzrośnie zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu ochrony środowiska i z obszaru gospodarki odpadami. "Pojawi się także popyt na umiejętności wykorzystywania nowych materiałów w pracach budowlanych, uwzględniania rozwiązań ekologicznych w inwestycji oraz prowadzenia recyklingu, w tym np. sortowania materiałów w trakcie prowadzenia prac budowlanych" – stwierdzono. Przydatna w przyszłości ma być również znajomość regulacji prawnych z zakresu niskoemisyjności czy energochłonności, przy czym w co piątej firmie pracownicy posiadają już te kompetencje – wynika z raportu.

"Istotnym wyzwaniem będzie także rozwój technologii. Zmiana ta wymusi z kolei wzrost oczekiwań wobec kadr, co spowoduje konieczność pozyskiwania osób posiadających kompetencje rzadko dotąd wykorzystywane. Przynajmniej część z tych nowych technologii będzie związana z ekologią" – poinformowano w badaniu.

Jak przekazano, w wyniku sytuacji ekonomiczno-gospodarczej w kraju i na świecie, przedsiębiorcy i eksperci wskazują na znaczne zaburzenia w dotychczasowych łańcuchach dostaw i wzrost cen surowców. 49 proc. respondentów PARP potwierdza, że powstające wyzwania już teraz powodują konieczność poszukiwania nowych dostawców i surowców w branży budowlanej. 48 proc. ankietowanych wskazuje, iż spodziewa się podobnych wyzwań w przyszłości. Wyzwania te – zgodnie z raportem – będą bardziej znaczące dla średnich i dużych firm, które realizują stosunkowo więcej projektów potencjalnie wpływających na środowisko.

"Należy jednak przyjąć, że wymogi związane ze zrównoważonym budownictwem (pasywnością budynków i budowli itd.) będą dotyczyć wszystkich firm. Szczęśliwie około połowa pracodawców deklaruje, że już dziś jest gotowa do tych zmian" – oceniono.

Powołując się na raport Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) i EBOiR "Zerowy ślad węglowy budynków. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050" zauważono, iż około 42 proc. budynków mieszkalnych w Polsce cechuje niska lub bardzo niska efektywność energetyczna.

Zgodnie z danymi ONZ z 2020 r., przywołanymi przez PARP, budynki odpowiadają za 38 proc. światowych emisji CO2, z czego 28 proc. przypada na emisje powstające przy ich eksploatacji, a 10 proc. przypisuje się zużyciu energii z działalności przemysłu budowlanego. Wskazano, że zgodnie z Porozumieniem Paryskim do 2050 r. państwa UE zobowiązują się do obniżenia śladu węglowego, a temat ten dotyczy również obszaru związanego z budownictwem.

"Budynki nowe i poddawane modernizacji mają być neutralne, także jeśli chodzi o emisje powstające głównie w procesie budowlanym związane z wydobyciem surowców, produkcją materiałów, procesem budowy czy rozbiórki budynków (tzw. ślad węglowy wbudowany). Do 2030 roku emisje mają zostać obniżone o 55 proc. (założenia programu Fit for 55)" – stwierdzono. (PAP)

ra/ drag/

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.