Dodatkowe wsparcie NFOŚiGW dla Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych

kw

01.08.2023 13:54
Strona główna Odpady, Recykling Recykling, odzysk odpadów Dodatkowe wsparcie NFOŚiGW dla Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych

Partnerzy portalu

Dodatkowe wsparcie NFOŚiGW dla Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych - ZielonaGospodarka.pl
Fot. MPO w Krakowie

Zwiększone wsparcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie - kwota dofinasowania na budowę pierwszego etapu Centrum wzrosła o 46 mln zł do poziomu niemal 180 mln zł. We wtorek w siedzibie MPO Kraków, w obecności gospodarza miasta, prezydenta Jacka Majchrowskiego wiceprezes NFOŚiGW Dominik Bąk podpisał z zarządem MPO Kraków aneks do umowy. 

„Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie” jest przedsięwzięciem kilkuzadaniowym, realizowanym etapowo, w ramach którego planowane jest wybudowanie:

 • zakładu recyklingu tworzyw sztucznych,
 • zakładu odzysku odpadów komunalnych,
 • zakładu odzysku odpadów wielkogabarytowych,
 • punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych dowożonych przez właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
 • hali magazynowej odpadów komunalnych przeznaczonej dla odpadów podawanych przetwarzaniu, odpadów wytwarzanych i produktów uzyskiwanych w procesie recyklingu, wraz z założeniem instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków, która wpisuje się w szeroko zakrojony program produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacyjnych instalacji.

„Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie” zlokalizowane będzie na działce o powierzchni prawie 7 ha wewnątrz Kombinatu Huty ArcelorMittal Poland SA w Krakowie I etapu Centrum realizacji zamierzenia – Budowa Centrum Recyklingu Tworzyw Sztucznych obejmuje wybudowanie do końca I kwartału 2024:

 • zakładu recyklingu tworzyw sztucznych obejmującego instalację przygotowania do recyklingu folii z tworzyw sztucznych (odzyskiwanych w procesach sortowania odpadów komunalnych) poprzez wysortowanie foli PE oraz instalację wytwarzania granulatu polietylenu poprzez rozdrabnianie folii, mycie i granulacje,
 • hali magazynowej odpadów komunalnych,
 • budynków zaplecza socjalnego, administracyjno-biurowego i portierni,
 • niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w zakresie drogi dojazdowej od ulicy Igołomskiej wraz z drogami wewnętrznymi na terenie Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych, placów manewrowych i parkingów, zewnętrzne instalacje sanitarne; wody bytowej, wody do celów przeciwpożarowych, kanalizacji sanitarnej i opadowej, energii elektrycznej, ciepłowniczej,

Aktualnie przewidywany całkowity koszt realizacji Zakład Recyklingu Tworzyw Sztucznych (I etapu zamierzenia inwestycyjnego Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie) szacowany jest na łączną kwotę na poziomie 245 milionów złotych.

Na realizację I etapu „Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie” Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczalnia Spółka z o.o. pozyskało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 • 149 550 000 złotych w formie pożyczki,
 • 30 000 000 złotych w formie dotacji

Aktualnie trwają prace związane z budową hali produkcyjnej zakładu recyklingu tworzyw sztucznych, hali magazynowej i infrastruktury towarzyszącej. Kompletowane są dostawy instalacji technologicznych. Dostawy maszyn i urządzeń wraz z ich montażem rozpoczną się na przełomie sierpnia i września bieżącego roku.

Budowa „Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie” jest kolejnym bardzo ważnym krokiem w kierunku transformacji Krakowa w miasto w pełni cyrkularne, w którym troska o bezpieczne i czyste środowisko, a tym samym zdrowie mieszkańców jest priorytetem.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.