Mierz siły na zamiary. Najbogatsze gospodarki świata nie dają rady z transformacją

Strona główna Energetyka, OZE Mierz siły na zamiary. Najbogatsze gospodarki świata nie dają rady z transformacją

Partnerzy portalu

Mierz siły na zamiary. Najbogatsze gospodarki świata nie dają rady z transformacją - ZielonaGospodarka.pl

Najnowszy raport Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej stwierdza, że ambitne cele transformacji energetycznej w celu potrojenia udziału odnawialnych źródeł energii do 2030 roku są zagrożone. Państwa grupy G7 również nie spełniają oczekiwań w zakresie tempa transformacji.

Raport „Tripling renewable power by 2030: The role of the G7 in turning targets into action” opublikowany przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej (IRENA) zawiera rekomendacje dla G7 –  grupy siedmiu państw, które tworzą największe rozwinięte gospodarki świata – dotyczące tego, jak realizować cele szczytu klimatycznego COP28 i porozumienia paryskiego dla potrojenia odnawialnych źródeł energii do 2030 roku.

Państwa G7 powierzyły Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej zadanie monitorowania wspólnego wkładu grupy w realizację globalnego celu potrojenia udziału odnawialnych źródeł energii w koszyku energetycznym do 2030 roku. Cel został ustanowiony podczas COP28, zaś omawiany raport jest efektem współpracy.

Grupa G7 a transformacja energetyczna


Podczas ubiegłorocznego szczytu COP28 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wezwano kraje do potrojenia zainstalowanej mocy wytwórczej energii odnawialnej do 2030 roku, aby utrzymać świat na ścieżce zgodnej z celem klimatycznym 1,5°C.

ZielonaGospodarka
Globalna moc OZE w ramach celu potrojenia, 2022 i 2030 r./Źródło: IRENA (2024), Tripling renewable power by 2030: The role of the G7 in turning targets into action


Pomimo dodania rekordowych 473 GW nowych mocy OZE w 2023 roku (co stanowi wzrost o 54 proc. r/r), trajektoria globalnego przyrostu mocy pozostaje poniżej poziomu wymaganego do osiągnięcia celu potrojenia – stwierdza raport.

Mimo licznych i kosztownych działań, zdaniem raportu, postęp w zwiększaniu mocy OZE w koszyku energetycznym nie idzie zgodnie z planem. Bardziej stanowczą opinię przedstawia think tank EMBER, który w swojej analizie z 25 kwietnia otwarcie poddaje w wątpliwość obecne działania G7 w zakresie potrojenia mocy z OZE do 2030 roku.

Raport nie pozostawia złudzeń. Cele klimatyczne są zagrożone


Grupa wezwała do znacznego zwiększenia zdolności magazynowania energii – ponad sześciokrotnie do 2030 roku. Co godne odnotowania, tożsamy wniosek zawiera opublikowany 25 kwietnia przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (IEA) raport „Batteries and Secure Energy Transitions” podejmujący temat akumulatorów i bezpiecznej transformacji energetycznej.

Obecne trendy sugerują wzrost mocy w odnawialnych źródłach energii na niższym poziomie od oczekiwanych – dotyczy to zarówno grupy G7, jak i całego świata.

Jak stwierdza raport, cel G7 w zakresie fotowoltaiki mógłby również zostać osiągnięty do 2030 roku. Aby to się ziściło, rekomendowane są dodatkowe działania polityczne, biorąc pod uwagę, że obecne trendy w zakresie wdrażania sugerują niedobór do osiągnięcia celu G7 na poziomie około 13 proc.

ZielonaGospodarka
Cele dotyczące mocy poszczególnych krajów G7, regionów i ścieżki 1,5°C dla G7 w porównaniu do obecnymi oczekiwaniami dotyczącymi skumulowanej mocy w 2030 r./ Źródło: IRENA (2024), Tripling renewable power by 2030: The role of the G7 in turning targets into action


Przyczynami stojącymi za mniejszym niż przewidywano postępem oddawanych mocy jest wzrost inflacji i bazowych stóp oprocentowania kredytów, wywołany pandemią koronawirusa COVID-19 oraz toczącym się konfliktem ukraińsko-rosyjskim. 

W chwili obecnej spowolnione tempo w oddawanych mocach uniemożliwia osiągnięcie celu potrojonych mocy OZE do 2030 roku, stąd też konieczne jest działań politycznych, aby osiągnąć założony poziom – czytamy w raporcie.

Czas na zmiany. Wytyczne są jasne


Grupa G7 powinna zintensyfikować dialog na temat realizacji wspólnych celów w zakresie fotowoltaiki i morskiej energetyki wiatrowej, których postęp w oddawanych instalacjach odstaje od założeń potrojenia mocy z OZE do 2030 roku. 

Obecnie oczekuje się, że potencjalne wdrożenie będzie niższe od wspólnego celu G7 dla energii słonecznej o 13 proc. Sytuacja jest bardziej niepokojąca dla offshore wind, gdzie obecne oczekiwania dotyczące niedoboru na poziomie 46 GW, czyli nieco poniżej 1/3.

Raport stwierdza, że w celu zażegnania zagrożenia w postaci możliwego niespełniania założonych celów w zakresie OZE, G7 powinna rozważyć ustanowienie wspólnego celu dla onshore wind na poziomie 775 GW łącznej mocy zainstalowanej do 2030 roku. Powinny temu towarzyszyć polityki mające na celu zaradzenie opóźnień w wydawaniu pozwoleń i podłączaniu do sieci, odporności łańcucha dostaw i wzrostu pracowników.

Optymizm mimo wszystko


Cel potrojenia mocy z OZE do 2030 roku stanowi wyzwanie, ale jak zauważa raport, pozostaje osiągalny. 

Nie oznacza to jednak, że każdy kraj będzie musiał potroić moc odnawialnych źródeł energii – kraje mają do czynienia z różnymi punktami wyjścia i uwarunkowaniami krajowymi. Taka sytuacja co skutkuje różnym wkładem w zakresie dekarbonizacji sektora energetycznego, który może wynieść więcej lub mniej niż potrojenie rozpatrywane globalnie.

„Grupa G7 robi znaczące postępy w przyspieszaniu wdrażania fotowoltaiki i jest zaangażowana w rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Rozwój wszystkich form odnawialnych źródeł energii, wraz z modernizacją infrastruktury, będzie miał zasadnicze znaczenie dla krajów G7, aby zrealizować swoje aspiracje w zakresie transformacji energetycznej” – komentuje raport dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, Francesco La Camera.

Fot. główna: Depositphotos

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.