Arabskie sny. Światowych liderów dyskusje prosto z Rijadu

Strona główna Klimat, Edukacja Arabskie sny. Światowych liderów dyskusje prosto z Rijadu

Partnerzy portalu

Arabskie sny. Światowych liderów dyskusje prosto z Rijadu - ZielonaGospodarka.pl
Źródło: WEF, licencja CC BY-NC-SA 2.0 DEED

Za nami spotkanie Światowego Forum Ekonomicznego poświęcone globalnej współpracy, wzrostowi i energii na rzecz rozwoju. Wydarzenie zgromadziło ponad 1000 liderów ze wszystkich sektorów, zaś jednym z głównych tematów była transformacja energetyczna.

W dniach 28-29 kwietnia w Arabii Saudyjskiej odbyło się specjalne spotkanie Światowego Forum Ekonomicznego (World Economic Forum – WEF) ”Special Meeting on Global Collaboration, Growth and Energy for Development”.

Spotkanie obejmowało 50 sesji zogniskowanych wokół trzech głównych tematów: inkluzji społecznej, globalnej współpracy oraz transformacji energetycznej. Wydarzenie zgromadziło ponad 1000 liderów ze wszystkich sektorów i branż, umożliwiając dialog na temat wykorzystania globalnej współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego i globalnej transformacji energetycznej.


Gospodarka motorem zmian


Zgromadzeni w Rijadzie liderzy byli zgodni co do tego, że kapitał ludzki ma kluczowe znaczenie dla transformacji energetycznej, transformacji cyfrowej i napędzania wzrostu gospodarczego.

„Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu to nie tylko wzniosły ideał, to kategoryczny imperatyw” – powiedział Faisal Alibrahim, minister gospodarki i planowania Arabii Saudyjskiej, podkreślając potrzebę współtworzenia globalnej gospodarki, która działa dla wszystkich. „Oznacza to inwestowanie w ludzi, w ich umiejętności, edukację i dobrobyt” – dodał Alibrahim.

Globalna gospodarka nie byłaby możliwa, gdyby nie partnerstwa w skali światowej. Jak celnie zauważył w tym kontekście Antony Blinken, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, ożywienie sojuszy i partnerstw na całym świecie będzie jedynym sposobem na wyjście z kryzysu.

„Świat zbudował silniejsze podstawy wzrostu. Światowa gospodarka okazała się odporna na powtarzające się wstrząsy (...) rządy wzięły sobie do serca potrzebę prowadzenia rozsądnej polityki fiskalnej, potrzebę odpowiedzialnego zarządzania finansami publicznymi i stworzenia warunków dla wzrostu napędzanego przez sektor prywatny” – stwierdziła na sesji plenarnej Kristalina Georgiewa, dyrektor generalny Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW).

Czysta energia na agendzie forum


Podczas gdy argumenty środowiskowe przemawiające za transformacją energetyczną są oczywiste, zdaniem uczestników spotkania, potrzeba więcej wysiłków, aby wzmocnić argumenty biznesowe. Oznacza to wzmocnienie rentowności finansowej przedsiębiorstw, zwiększenie inwestycji w czystą energię, zwłaszcza na rynkach rozwijających się oraz wzmocnienie łańcuchów dostaw transformacji energetycznej.

Innym obszarem, na którym należy się skupić, jest transformacja popytu na energię przy jednoczesnym zwiększeniu podaży czystej energii. Czysta energia, sieci energetyczne oraz infrastruktura muszą być wdrażane w bezprecedensowym tempie, aby osiągnąć cel potrojenia odnawialnych źródeł energii do 2030 roku wyznaczony podczas ubiegłorocznego szczytu klimatycznego COP28.

Zdaniem uczestników spotkania, podejmowane działania mają odbywać się w połączeniu z wysiłkami na rzecz zmniejszenia energochłonności i przekształcenia zapotrzebowania na energię, zwłaszcza w przemyśle.

Krótko i na temat. Trzy najważniejsze wnioski 


Spośród 50 sesji możemy wskazać trzy najważniejsze wnioski-rekomendacje wypływające ze spotkania:

1) Działania sprzyjające inkluzji społecznej

Potrzebne jest skupienie się nad działaniami w zakresie innowacji i polityki gospodarczej, które pomogą w walce z nierównościami oraz ograniczeniem ubóstwa, w szczególności między globalną Północą a Południem.

2) Inicjowanie działań w zakresie energii na rzecz rozwoju

W sytuacji, gdy świat stoi w obliczu potencjalnego wzrostu temperatury o 2,9°C i różnic w dostępie do energii, będzie konieczne poszukiwanie rozwiązań w celu zwiększenia skali czystej energii przy jednoczesnym zapewnieniu wzrostu i dostępu do energii, w szczególności w gospodarkach rozwijających się.

3) Ożywienie globalnej współpracy

Ożywienie globalnego wzrostu gospodarczego będzie miało zasadnicze znaczenie dla sprostania nadchodzącym wyzwaniom geopolitycznym. Zasadniczą kwestią w tym momencie jest jednak nie tylko zwiększenie wzrostu gospodarczego za wszelką cenę. Należy zwrócić uwagę, w jaki sposób wzrost jest osiągany i czy jest on dostosowany do priorytetów krajowych i globalnych.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.