MKiŚ przypomina o rozwiązaniach wspierających inwestycje OZE w ramach tzw. ustawy COVID-owej

MKiŚ przypomina o rozwiązaniach wspierających inwestycje OZE w ramach tzw. ustawy COVID-owej  - ZielonaGospodarka.pl
05.05.2023 18:36
Strona główna Energetyka, OZE MKiŚ przypomina o rozwiązaniach wspierających inwestycje OZE w ramach tzw. ustawy COVID-owej

Partnerzy portalu

MKiŚ przypomina o rozwiązaniach wspierających inwestycje OZE w ramach tzw. ustawy COVID-owej  - ZielonaGospodarka.pl

Przypominamy, że nadal możliwe jest przedłużenie terminu spełnienia zobowiązania do pierwszego wytworzenia energii elektrycznej w planowanej instalacji OZE objętej instrumentem FIT/FIP oraz w ramach systemu aukcyjnego, wprowadzone do przepisów ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, dalej „ustawa OZE”).

Uprawnienie to zostało wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 na podstawie ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.).

Obecnie, zgodnie z art. 70ba ust. 1 ustawy OZE, na podstawie wniosku wytwórcy, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje postanowienie o przedłużeniu terminu spełnienia zobowiązania do pierwszego wytworzenia energii elektrycznej w planowanej instalacji OZE objętej instrumentem FIT/FIP, a także przedłużeniu dozwolonego wieku nowych urządzeń, które mogą być wykorzystane w takiej instalacji OZE w przypadku, gdy wystąpiły trudności w procesie budowy instalacji OZE, spowodowane ogłoszonym stanem epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego. Uprawnienie to nadal przysługuje również wytwórcom energii w ramach systemu aukcyjnego na podstawie art. 79a ustawy OZE.

Przesunięcie w/w terminu wymaga złożenia do Prezesa URE wniosku z oświadczeniem wytwórcy lub dostawców urządzeń do budowanej instalacji OZE, stwierdzającego rodzaj i skutek okoliczności powodujących opóźnienie. Prezes URE wydaje postanowienie o przedłużeniu terminu pierwszej sprzedaży energii elektrycznej o czas wskazany we wniosku.

Jednocześnie informujemy, że trwają prace Ministra Zdrowia nad rozporządzeniem, na mocy którego od 1 lipca 2023 r. planowane jest odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego spowoduje m.in. zniesienie szczególnych rozwiązań w omawianym powyżej zakresie.kom/ ab/

Fot. DepositphotosPartnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.