Nowe kierunki w polskiej energetyce. Podsumowanie 39. Konferencji EuroPOWER & 9. OZE POWER

Strona główna Energetyka, OZE Nowe kierunki w polskiej energetyce. Podsumowanie 39. Konferencji EuroPOWER & 9. OZE POWER

Partnerzy portalu

Nowe kierunki w polskiej energetyce. Podsumowanie 39. Konferencji EuroPOWER & 9. OZE POWER - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Konferencja EuroPOWER & OZE POWER

18-19 kwietnia 2024 r. w The Westin Warsaw Hotel odbyła się 39. Konferencja Energetycznaj EuroPOWER & 9. OZE POWER. Jest to najważniejsze spotkanie branży energetycznej, podczas którego kluczowi jej przedstawiciele analizują najbardziej aktualne wyzwania, problemy i szanse sektora energetycznego w Polsce. 39. edycja wydarzenia zgromadziła 700 uczestników, którzy wysłuchali wystąpień i debat z udziałem liderów polskiej energetyki.

Kongres zainaugurowało wystąpienie przedstawicieli rządu: Pauliny Hennig-Kloski, Minister Klimatu i Środowiska, Marzeny Czarneckiej, Minister Przemysłu oraz Macieja Bando, Podsekretarza Stanu, Pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

“Mamy bardzo duże zasoby na transformację energetyczną z KPO, z wpływów ze sprzedaży certyfikatów pozwalających na emisję CO2; to wszystko jest do zagospodarowania, ale musimy to robić w mądry sposób, rozwiązując problemy od samej góry.” - komentowała Minister Paulina Henning-Kloska.   

Podczas debaty inauguracyjnej liderzy sektora energii dyskutowali na temat transformacji energetycznej i rozwoju gospodarczego w Polsce. Omówiono strategie finansowania inwestycji w zieloną energię, współpracę między sektorem publicznym a prywatnym oraz przyszłość polskiej energetyki jądrowej i odnawialnych źródeł energii w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i realizacji celów niskoemisyjności. 

“Jest jeden kierunek – transformacja energetyczna, rozwój źródeł odnawialnych i dostosowanie polskiego systemu elektroenergetycznego do tych nowych uwarunkowań.” - podsumował dyskusję Dariusz Marzec, Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna.

Kolejnym ważnym tematem stały się strategie i innowacje w zakresie zrównoważonego rozwoju i odnawialnych źródeł energii w Polsce. Pojawiły się takie wątki jak m.in. rozwój wielkoskalowych farm fotowoltaicznych w regionie CEE, wspieranie energetyki wiatrowej jako źródła czystej energii, wpływ energetyki wodorowej na przyszłość sektora, energetyka wodna oraz biogaz jako droga do zeroemisyjności i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Następnie eksperci pochylili się nad zagadnieniami z obszaru rozwoju sieci dystrybucyjnych w Polsce. Przeanalizowano realizację i przyszłe kierunki Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych, modernizację infrastruktury, rozwój sieci inteligentnych, aspekty cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa, finansowanie magazynów energii oraz upowszechnianie cable poolingu w polskiej energetyce. W ramach bloku Energetyczna rewolucja cyfrowa prelegenci omówili nowe technologie wykorzystywane na rzecz rozwoju sektora. Przedyskutowano rozwój technologii IoT oraz sieci inteligentnych w kontekście monitorowania i optymalizacji infrastruktury energetycznej, zwiększania efektywności oraz integracji OZE, zagadnienia cyberbezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą NIS2, rozwój rozproszonej produkcji energii za pomocą technologii cyfrowych i koncepcję prosumenta, a także współpracę między firmami technologicznymi a energetycznymi w celu zwiększenia skali ekosystemu technologicznego w transformacji energetycznej. 

Eksperci podjęli próbę odpowiedzi na pytanie o to jakie kroki podejmujemy dla zapewnienia bezpiecznej i zrównoważonej przyszłości energetyki jądrowej. Zwrócono uwagę na główne wyzwania stojące przed projektami SMR-ów w najbliższych latach, maksymalizację potencjału łańcucha dostaw przy realizacji energetyki jądrowej w Polsce, przygotowanie kadry, aby energetyka jądrowa mogła się rozwijać oraz zarządzanie ryzykiem dostawców technologii oraz ryzykiem czasu i kosztów budowy. 

“Rozwijamy się w kierunku redukcji zużycia węgla i to jest ważne, natomiast co w zamian? Pierwsza sprawa to cała energetyka oparta o OZE. Budujemy elektrownie oparte o wiatr, wykorzystujemy słońce i to jest cały segment OZE, który w dużym stopniu zastąpi nam dotychczasowy węgiel. Natomiast musimy pamiętać, że szczególnie w polskich warunkach nie są to stabilne źródła, które wymagają pewnego rodzaju podstawy. Tą podstawą przyszłości niewątpliwie będzie atom.” - komentował Jan Chadam, Prokurent, Polskie Elektrownie Jądrowe.

Nie zabrakło komentarza ze strony młodego pokolenia – omówiono oczekiwania i wizje pokoleń Y i Z dotyczące przyszłości sektora energetycznego, wyzwania związane z promowaniem zrównoważonej energetyki, potrzebę międzypokoleniowego dialogu dla uzyskania konsensusu oraz aktywne zaangażowanie młodych liderów w innowacyjne projekty energetyczne.

Dzień drugi kongresu rozpoczął się od debaty poświęconej inwestycjom w sektorze energetycznym. Prelegenci przeanalizowali m.in. wpływ regulacji, prawa energetycznego i polityki publicznej na atrakcyjność procesów inwestycyjnych, korzyści finansowe związane z inwestycjami w OZE, rolę rynków kapitałowych w finansowaniu sektora energetycznego i jego wpływ na dostępność kapitału oraz współpracę sektora prywatnego z publicznym w kontekście reguł uczestnictwa podmiotów prywatnych w procesie transformacji. Następny blok dyskusyjny poświęcony został funkcjonowaniu branży energetycznej w erze danych – rosnącej roli danych w efektywnym zarządzaniu sektorem energetycznym, ich wykorzystaniu w produkcji, przesyłu i dystrybucji energii, wpływie wdrożenia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii na usprawnienie rynku, a także wyzwaniach związanych z bezpieczeństwem danych i potrzebie standaryzacji procesów.

Eksperci skomentowali kierunki przemian w Polskim ciepłownictwie. Omówili zagadnienia związane m.in. ze znaczeniem transformacji ciepłownictwa dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji gazów cieplarnianych, potrzebami modernizacji i rozbudowy infrastruktury ciepłowniczej, planami inwestycyjnymi i wyzwaniami z nimi związanymi, elektryfikacją ciepłownictwa oraz GOZ w ciepłownictwie – wykorzystaniem zasobów, potencjałem zakładów odzysku ciepła i współpracą z energetyką przemysłową.

Podniesiono kwestię tego w jaki sposób biogaz i biometan mogą kreować nową energetyczną rzeczywistość. Prelegenci skupili się na wątkach dotyczących rozwoju produkcji biogazu i biometanu jako pomocy w procesie dekarbonizacji, potencjału produkcji biogazu z różnych źródeł, identyfikacji głównych wyzwań, takich jak problem z surowcami, konkurencja o zasoby, bariery regulacyjne i infrastrukturalne oraz inwestycje w sektor biogazu jako stymulator rozwoju lokalnych społeczności. Rozważone zostały wątki z obszaru energetyki wiatrowej w kontekście osiągnięcia celów klimatycznych m.in. trendy i wyzwania w rozwoju energetyki wiatrowej jako kluczowego elementu zielonej energii, znaczenie innowacji technologicznych i efektywności energetycznej w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji CO2 oraz rosnąca rola farm wiatrowych onshore i offshore w Polsce. 

Zakończenie Konferencji stanowiła debata z zakresu zielonej komunikacji i elektromobilności skupiona na roli elektryfikacji transportu w redukcji emisji, wyzwaniach związanych z infrastrukturą ładowania, globalnych trendach i alternatywnych technologiach, takich jak wodór czy paliwa syntetyczne, a także na przyszłości transportu miejskiego i roli technologii Vehicle to Grid w systemach energetycznych.

W gronie prelegentów 39. Konferencji Energetycznej EuroPOWER & 9. OZE POWER wystąpili m.in.:

Paulina Hennig-Kloska, Minister Klimatu i Środowiska

Marzena Czarnecka, Minister Przemysłu

Maciej Bando, Podsekretarz Stanu, Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Miłosz Motyka, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Dariusz Marzec, Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna

Grzegorz Lot, Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia

Jan Chadam, Prokurent, Polskie Elektrownie Jądrowe

Grzegorz Onichimowski, Prezes Zarządu, PSE

Dorota Zawadzka-Stępniak, Prezes, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Sławomir Hinc, Prezes Zarządu, GAZ-SYSTEM

Adam Góral, Prezes Zarządu, Asseco Poland

Bohdana Horáčková, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, CEZ Polska

Piotr Maciołek, Członek Zarządu, Chief Commercial Officer, Polenergia S.A.

Mirosław Kowalik, Prezes, Westinghouse Electric Poland

Leszek Hołda, Prezes, Bechtel

Paweł Strączyński, Wiceprezes Zarządu, pion finansowy, Bank Pekao SA

Partnerzy Strategiczni: Asseco, Bank Pekao S.A., CGI, Famur, Gogole Cloud, Hitachi, Sygnity, IFS, Inplus, Limitless Technologies, Orlen, Partnerzy: Alseva, Apator, Bain, Bechtel, Betacom, Hewlett Packard Enterprise, Biogas system, CEZ, Crido, Enprom, EWE, Gaz System, IBA Group, PERN, Polergia Obrót, PSE, RWE, SAP, TAURON, VeloBank, Polska Grupa Biogazowa, TotalEnergies, Westinghouse, ABAK, PROFESCAPITAL  

Partner Multimediów: m-Sound

Strategiczny Patronat Mediany: Biznes Alert

Główny Patronat Medialny: Gram w zielone

Kongres jest realizowany w ramach działalności MMC Polska organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe dedykowane kadrze menadżerskiej oraz zarządom firm. Więcej na www.mmcpolska.pl.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.