Better Energy w 2023 r. Znaczący wzrost wytwarzania zielonej energii w porównaniu do 2022 r.

Strona główna Energetyka, OZE Better Energy w 2023 r. Znaczący wzrost wytwarzania zielonej energii w porównaniu do 2022 r.

Partnerzy portalu

Better Energy w 2023 r. Znaczący wzrost wytwarzania zielonej energii w porównaniu do 2022 r. - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Better Energy

Better Energy, spółka z branży OZE prowadząca działalność w Danii, Polsce, Szwecji i Finlandii, ogłosiła imponujące wyniki za 2023 rok. W omawianym okresie nastąpił wzrost ilości wytwarzanej z farm fotowoltaicznych energii elektrycznej, liczby farm fotowoltaicznych w portfelu oraz farm fotowoltaicznych w formule trzech partnerstw joint venture. Spółka spodziewa się dalszego wzrostu wyników w bieżącym roku. 

Kluczowe wyniki


W 2023 r. spółka zwiększyła wolumen energii elektrycznej wytwarzanej w jej farmach fotowoltaicznych do 941 GWh (w 2022 r. – 463 GWh), a przychody z tego tytuły wzrosły do poziomu 455 mln DKK. Dane te obejmują farmy fotowoltaiczne należące do Better Energy oraz instalacje posiadane w ramach joint venture. Proporcjonalny udział Better Energy w wolumenie wytwarzania energii elektrycznej w formule joint venture w 2023 r. wyniósł 479 GWh.

W poprzednim roku Better Energy podpisała 12 umów PPA z ośmioma spółkami, w tym z ATEA, COWI, Statkraft i Vestre. Better Energy posiada obecnie umowy PPA z 39 firmami w Danii, Polsce i Szwecji na łączną zakontraktowaną ilość 9465 GWh w okresie najbliższej dekady. 

Najważniejsze dane nt. portfela 


Po przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej pięciu farm fotowoltaicznych, całkowity portfel operacyjny farm fotowoltaicznych Better Energy wzrósł do poziomu 1126 MWp, przy udziale własnościowym Better Energy wynoszącym 51%. Portfel projektów spółki na etapie budowy, który obejmuje również jej pierwszy magazyn energii, wzrósł do 1729 MWp, przy udziale własnościowym Better Energy wynoszącym 72%. Portfel deweloperski firmy, w którym posiada ona całość udziałów, wzrósł do poziomu 14 543 MWp i należą do niego także projekty obejmujące magazyny energii, jak i instalacje hybrydowe z udziałem energetyki słonecznej i wiatrowej. W ub.r. spółka przeznaczyła 955 mln DKK na rozwój portfela deweloperskiego. 

Better Energy Poland


Na koniec ub.r. w Polsce spółka dzierżawiła 1480 ha gruntów i posiadała portfel projektów na etapie rozwoju o mocy 2694 MWp, co oznaczało ponad dwukrotny wzrost w okresie rok do roku. Portfel projektów na etapie budowy wynosił 160 MWp, w porównaniu do 198 MWp w 2022 r. W całym 2023 r. oddano trzy farmy fotowoltaiczne – Nidzica, Helenowo i Krapkowice, o łącznej mocy 177 MWp (w 2022 r. – 60 MWp), a całkowity wolumen energii wytworzonej z instalacji w Polsce wyniósł 161 GWh, co oznacza wzrost z poziomu 54 GWh w ujęciu rok do roku. Przychody spółki wynosiły 415 mln DKK (w 2022 r. – 917 mln DKK). Umowy PPA podpisano ze spółkami Faerch i Statkraft. 

Partnerstwa joint venture 


Na koniec 2023 r. trzy spółki joint venture w portfelu Better Energy obejmowały 34 instalacje OZE:

  • Podłączono do sieci ostatni projekt w ramach Impact I, czyli pierwszego wspólnego przedsięwzięcia spółki z duńskim funduszem emerytalnym Industriens Pension. Powiązana spółka joint venture posiada obecnie 21 farmy fotowoltaiczne o mocy wytwórczej ok. 1 GWp w Danii i Polsce.
  • Do Impact II, drugiego wspólnego przedsięwzięcia firmy z Industriens Pension, którego spodziewana łącza moc wytwórcza wyniesie ok. 1 GWp, na koniec 2023 r. włączono dziewięć projektów o łącznej spodziewanej mocy wytwórczej 589 MWp w Danii, Polsce i Szwecji.
  • Utworzono spółkę joint venture z duńską grupą energetyczno-światłowodową Andel o spodziewanej łącznej mocy wytwórczej wynoszącej ok. 2 GWp, do której należały cztery instalacje o spodziewanej mocy wytwórczej 743 MWp. Obie spółki zamierzają zrealizować do 15 inwestycji OZE w Danii, w latach 2024 – 2028.
  • Całkowita wartość (EV) wszystkich 34 projektów w ramach omawianych trzech spółek joint venture wyniosła 12,9 mld DKK.

Dane finansowe i prognozy na bieżący rok


W 2023 r. Better Energy osiągnęła przychody w wysokości 2501 mln DKK (w 2022 r. – 2864 mln DKK), EBITDA w wysokości 726 mln DKK, co oznacza wzrost z poziomu 410 mln DKK w ujęciu rok do roku i zysk przed opodatkowaniem w wysokości 179 mln DDK. Tym samym, spółka przekroczyła dolną granicę własnych prognoz odnośnie do przepływów środków pieniężnych w 2023 r., w której przewidziano przychody w przedziale 2,5 – 3 mld DKK i zysk przed opodatkowaniem w wysokości 150 – 250 mln DKK. 

W 2024 r. Better Energy, wraz ze wzrostem skali działalności biznesowej, przewiduje wzrost przychodów do poziomu w przedziale 4 – 4,6 mld DKK, EBITDA w przedziale 850 – 1000 mln DKK i zysk przed opodatkowaniem o wartości pomiędzy 150 a 225 mln DKK. Powyższe założenia finansowe nie obejmują nowych spółek joint venture.

"Nasz solidny model biznesowy ma kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu. Dzięki niemu tworzymy silne partnerstwa z władzami lokalnymi, operatorami sieci, odbiorcami energii i inwestorami, gdzie każda ze stron na swój własny sposób bezpośrednio przyczynia się do wzrostu poziomu wytwarzania zielonej energii" zaznaczył Rasmus Lildholdt Kjær, dyrektor generalny Better Energy.

“Dla naszej firmy w Polsce rok 2023 r. możemy zaliczyć do udanych. Oddaliśmy trzy wielkoskalowe farmy fotowoltaiczne i wytworzyliśmy pokaźny wolumen czystej, zielone energii. Zwiększamy portfel projektów, stawiamy na dalszy rozwój i dialog z naszymi interesariuszami. Wierzymy, że rozbudowa portfela instalacji OZE będzie generować korzyści dla społeczności lokalnych i – przez to – całej polskiej gospodarki” stwierdził Łukasz Witkowski, dyrektor zarządzający Better Energy Poland.  

O Better Energy


Better Energy to spółka z branży energii odnawialnej, która uruchamia nowe zielone moce wytwórcze. Kompleksowo rozwija, buduje, eksploatuje i jest właścicielem wielkoskalowych instalacji OZE. Skupia się na tworzeniu wartości w ujęciu lokalnym i regionalnym oraz chce działać na rzecz wsparcia przyrody. Czysta energia elektryczna, którą dostarcza, jest bardziej atrakcyjna cenowo od węgla, ropy naftowej czy gazu. Jest jednym z najszybciej rozwijających się dostawców energii słonecznej w Europie Północnej. Całkowity portfel farm fotowoltaicznych Better Energy na etapie rozwoju wynosi ok. 15 GW, natomiast w Polsce spółka przyłączyła do sieci 236 MW.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.