Orlen otrzyma 62 mln wsparcia z UE na projekty wodorowe

Orlen otrzyma 62 mln wsparcia z UE na projekty wodorowe  - ZielonaGospodarka.pl
18.04.2024 13:46
Strona główna Energetyka, OZE Orlen otrzyma 62 mln wsparcia z UE na projekty wodorowe

Partnerzy portalu

Orlen otrzyma 62 mln wsparcia z UE na projekty wodorowe  - ZielonaGospodarka.pl

62 mln euro bezzwrotnego wsparcia z UE otrzymał realizowany przez Orlen projekt Clean Cities - Hydrogen mobility in Poland. Dofinansowanie obejmie budowę w Polsce 16 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru i instalacji produkcji "zielonego", odnawialnego wodoru - podał koncern.

Jak poinformował w czwartek Orlen, Komisja Europejska opublikowała wyniki kolejnego naboru w ramach konkursu CEF Alternative Fuels Infrastructure Facility, który ogłosiła Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA). 42 projekty otrzymały dotacje na łączoną kwotę 424 mln euro, przy czym projekty zakładające budowę infrastruktury do tankowania wodoru ponad 120 mln euro; z tego połowa to dofinansowanie dla projektu realizowanego przez polski koncern multienergetyczny.

"Realizowany przez Orlen projekt Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland otrzymał bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 62 mln euro. Unijne wsparcie dotyczy budowy 16 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru, rozmieszczonych w różnych regionach Polski, a także budowy instalacji produkcji zielonego odnawialnego wodoru, w oparciu o elektrolizę wody zasilanej odnawialnymi źródłami energii" - podkreślił koncern. Zaznaczył, że uzyskane wsparcie "to największy grant w historii instrumentu Łącząc Europę w obszarze wodoru".

"Jednym z kluczowych elementów transformacji energetycznej jest rozwój paliw alternatywnych, w tym wodoru. Widzimy, że w kolejnych latach będzie on odgrywał istotną rolę, szczególnie w przemyśle, transporcie ciężkim i publicznym" - poinformował dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych w Orlenie Grzegorz Jóźwiak. Zwrócił uwagę, że zeroemisyjna komunikacja miejska jest szczególnie ważna w dużych miastach, które na ten cel mogą pozyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z programów unijnych.

"Sukcesywnie więc rośnie zainteresowanie pojazdami z napędem wodorowym. Dlatego, razem z samorządami w całej Polsce, rozwijamy ten rodzaj transportu. Na przykładzie otrzymanego dofinansowania widzimy, że to właściwy kierunek, zbieżny z tym, który wyznaczyły unijne instytucje" – dodał Jóźwiak, cytowany w komunikacie koncernu.

Orlen wyjaśnił, że unijne wsparcie zostało przekazane na realizację trzeciej fazy projektu Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland. W ramach pierwszych dwóch etapów koncern prowadzi budowę 8 stacji tankowania wodoru w całej Polsce oraz instalacji produkcji wodoru jakości automotive we Włocławku - inwestycje te już wcześniej otrzymały dofinansowanie w wysokości 70 mln zł z funduszu unijnego Łącząc Europę.

W ramach tych środków, jak przypomniał koncern - uruchomiono m.in. dostawy paliwa wodorowego dla pojazdów komunikacji miejskiej w Poznaniu oraz rozpoczęto testy stacji tankowania wodoru w Katowicach. W informacji wspomniano, że kolejne stacje tankowania wodoru będą uruchamiane w Pile, Warszawie, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Bielsku-Białej i Włocławku. Będą to obiekty ogólnodostępne, przeznaczone do zasilania autobusów miejskiej komunikacji publicznej, samochodów osobowych i pojazdów ciężarowych.

Jak uściślił Orlen, w trzecim etapie projektu, przy wykorzystaniu przyznanych środków unijnych, koncern planuje zbudować kolejnych 16 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru, które będą rozmieszczone w sieci TEN-T (transeuropejskiej sieci transportowej) w różnych częściach kraju. Oprócz tego, w Szczecinie, Orlen planuje budowę instalacji do produkcji wodoru jakości automotive, w oparciu o elektrolizę wody zasilanej odnawialnymi źródłami energii.

Koncern zwrócił uwagę, że rozwój infrastruktury związanej z paliwami wodorowymi to element Strategii Wodorowej Grupy Orlen i odpowiedź na wyzwania związane z transformacją energetyczną oraz "szukaniem +zielonych+, ekologicznych rozwiązań". "Wodór jako alternatywa dla paliw konwencjonalnych jest obecnie jednym z kluczowych elementów dekarbonizacji sektora transportu" - podkreślono w informacji.

Do 2030 r. Grupa Orlen zakłada budowę sieci ponad 100 stacji tankowania wodoru dla transportu indywidualnego, publicznego i cargo, drogowego oraz kolejowego w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wodór będzie dostarczany do nich - jak zapowiada koncern - dzięki wybudowaniu europejskiej sieci hubów wodorowych, zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero i niskoemisyjny wodór.

"Łączna zakładana moc elektrolizerów w Grupie Orlen do 2030 r. wyniesie około 1 GW mocy, co w połączeniu z projektami typu waste-to-hydrogen umożliwi produkcję ponad 130 tys. ton rocznie odnawialnego wodoru na koniec obecnej dekady" - ocenił Orlen.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada m.in. rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie, a także sieć stacji paliw, w tym również w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech oraz w Austrii. Rozwija segment wydobywczy węglowodorów, ropy i gazu, segment petrochemiczny oraz odnawialnych źródeł energii i planuje rozwój energetyki jądrowej. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

Jeszcze w 2023 r. zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając jej priorytetowe cele po wcześniejszej fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Zgodnie z tym dokumentem, do końca dekady koncern planuje zainwestować ponad 320 mld zł, z czego około 40 proc. ma być przeznaczone na "zielone inwestycje", jak np. energetyka wiatrowa na morzu i lądzie, a także fotowoltaika, biogaz i biometan, biopaliwa, elektromobilność oraz "zielony wodór".

W marcu Orlen ogłosił, że pracownia Produktów Rafineryjnych w Trzebini, należąca do spółki zależnej koncernu Orlen Laboratorium, została pierwszą w Polsce i trzecią na świecie placówką z akredytacją zaawansowanych metod badawczych wodoru jakości automotive. Podkreślono, że jest to m.in. efekt współpracy z National Physical Laboratory w Wlk. Brytanii.

Autor: Michał Budkiewicz

mb/ pad/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.