Wprowadzono możliwość przenoszenia certyfikatów zrównoważonej produkcji soi uprawianej w Stanach Zjednoczonych

zk

28.09.2022 08:01 Źródło: PAP
Strona główna ESG, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ EkoRolnictwo, BioŻywność Wprowadzono możliwość przenoszenia certyfikatów zrównoważonej produkcji soi uprawianej w Stanach Zjednoczonych

Partnerzy portalu

Wprowadzono możliwość przenoszenia certyfikatów zrównoważonej produkcji soi uprawianej w Stanach Zjednoczonych  - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Meredith Petrick/Unsplash

Decyzja USSEC ułatwi klientom weryfikację tego czy soja pochodzi ze zrównoważonej produkcji.

Zagraniczni klienci producentów soi w Stanach Zjednoczonych, reprezentujący cały łańcuch dostaw tego produktu, zyskali właśnie większe możliwości wykazywania, że angażują się w pozyskiwanie składników ze zrównoważonej produkcji. U.S. Soy Sustainability Assurance Protocol (SSAP – protokół kontroli zrównoważenia produkcji) został rozszerzony, aby umożliwić przenoszenie certyfikatów SSAP na inne podmioty nawet czterokrotnie.

Klienci producentów soi w Stanach Zjednoczonych już od dawna domagają się większej transparentności w kwestiach związanych ze zrównoważeniem produkcji nabywanych przez nich towarów. Zmiana w SSAP, wprowadzona przez Soy Export Sustainability, LLC z wykorzystaniem środków z podatku od krajowej sprzedaży soi, daje klientom możliwość ewidencjonowania zakupów soi pochodzącej ze zrównoważonej produkcji w Stanach Zjednoczonych, powoływania się na nie jako na działania realizujące cele ESG (E – środowisko naturalne, S – społeczeństwo, G – ład korporacyjny), a także informowania o stanie realizacji tych celów. Importerzy będą mogli otrzymać od eksportera certyfikat na swoją firmę, a następnie przenieść go na swoich klientów. Po eksporcie soi certyfikat będzie można przenieść maksymalnie czterokrotnie.

„Zapewnienie źródeł zrównoważonej produkcji to kluczowy element naszych działań na rzecz odpowiedzialnych łańcuchów dostaw. Cieszymy się, że system certyfikacji SSAP jest cały czas udoskonalany oraz że wprowadzane są przejrzyste i wiarygodne metodologie pomiaru poziomu zrównoważenia produkcji. Przenoszalne certyfikaty mają dla naszych klientów i całej branży kluczowe znaczenie, dzięki nim możemy bowiem potwierdzić, że pozyskiwane przez nas produkty sojowe pochodzą ze zrównoważonych upraw, co przekłada się na większy poziom zrównoważenia w globalnym systemie produkcji żywności” – powiedziała Dessislava Barzachka, EA Sustainability Execution Manager w Bunge.

Opracowany w 2013 r. protokół SSAP to kompleksowa metoda zewnętrznej weryfikacji zrównoważenia w krajowej produkcji soi. W ramach systemu z założenia przy każdym przeniesieniu certyfikatu prowadzony jest bilans masy soi ze zweryfikowanej zrównoważonej produkcji, z uwzględnieniem obliczeń związanych z przetwórstwem.?Za wydawanie i ewidencjonowanie certyfikatów odpowiada spółka Soy Export Sustainability, LLC.

W krótkiej perspektywie zmianę tę wprowadzono, by kupujący mogli potwierdzać swoje zaangażowanie w pozyskiwanie soi ze zrównoważonych źródeł. Długofalowo natomiast może ona przyczynić się do zwiększenia popytu na ich produkty wobec zwiększonego zainteresowania produktami zrównoważonymi wśród konsumentów.

Zgodnie z wytycznymi SSAP producenci soi w Stanach Zjednoczonych powinni stale zwiększać poziom zrównoważenia swojej działalności, a tym samym i produktów. Już teraz uprawy soi w Stanach Zjednoczonych odznaczają się najniższym poziomem śladu węglowego na tle innych państw. Co więcej, SSAP przewiduje kontrole upraw przeprowadzane przez niezależny podmiot zewnętrzny – Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA). W przeprowadzonej niedawno ocenie zrównoważenia produkcji (Farm Sustainability Assessment – FSA 3.0.) w ramach analizy porównawczej Sustainable Agriculture Initiative Platform (SAI Platform – platforma inicjatywy na rzecz zrównoważonego rolnictwa) protokół SSAP uzyskał wysoką notę Silver Level Equivalence. SSAP dobrze wypadł również w kontekście wytycznych dotyczących pozyskiwania soi opracowanych przez Europejską Federację Producentów Pasz (European Feed Manufacturers Federation – FEFAC), jak również przez Consumer Goods Forum, a także w zakresie najlepszych praktyk akwakultury określonych przez Global Seafood Alliance.

„Producenci soi w Stanach Zjednoczonych kładą duży nacisk na zrównoważenie, cały czas więc szukamy sposobów na ich wsparcie w weryfikowaniu tego aspektu produkcji. Wraz z wprowadzeniem przenoszalnych certyfikatów możliwe będzie teraz również przekazywanie dowodów takiej weryfikacji innym klientom” – powiedziała Abby Rinne, dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju w U.S. Soybean Export Council (USSEC – Rada ds. Eksportu Soi ze Stanów Zjednoczonych). USSEC jest członkiem założycielskim spółki Soy Export Sustainability, LLC – podmiotu zajmującego się promocją produkowanej w Stanach Zjednoczonych soi i znajdowaniem dla niej rynków zbytu.

U.S. Soybean Export Council (USSEC)

Głównym celem działalności U.S. Soybean Export Council (USSEC) jest promocja produkowanej w Stanach Zjednoczonych soi przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na pasze oraz stosowanej w akwakulturze, a także znajdowanie dla niej rynków zbytu. Do członków USSEC zaliczają się podmioty tworzące łańcuch dostaw soi, w tym producenci soi w Stanach Zjednoczonych, przetwórcy, sklepy, stowarzyszenia agrobiznesowe oraz organizacje rolnicze.?Działalność USSEC finansowana jest z podatków od sprzedaży soi w Stanach Zjednoczonych, funduszy wyrównawczych z Foreign Agricultural Service (FAS) oraz środków przekazywanych przez branżę.? Najnowsze informacje na temat rozwiązań stosowanych w produkcji soi na terenie Stanów Zjednoczonych, a także USSEC oraz międzynarodowej sprzedaży soi produkowanej w USA można znaleźć na stronie www.ussec.org.

Tagi:
soja, certyfikat

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.