POWER CONNECT EXPO_2024_strona główna

I Konferencja Naukowa Energetyki Rozproszonej (KNER’2023) – nauka dla gospodarki

zg

18.08.2023 09:57
Strona główna Energetyka, OZE I Konferencja Naukowa Energetyki Rozproszonej (KNER’2023) – nauka dla gospodarki

Partnerzy portalu

I Konferencja Naukowa Energetyki Rozproszonej (KNER’2023) – nauka dla gospodarki - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Kongres Energetyki Rozproszonej

26 września 2023 r. w Krakowie odbędzie się I Konferencja Naukowa Energetyki Rozproszonej KNER’2023 – organizowana przez osiem wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej. W toku obrad naukowej refleksji zostaną poddane najważniejsze aspekty transformacji energetycznej. Konferencja wraz z odbywającym się dzień wcześniej VI Forum Energetyki Rozproszonej tworzą I Kongres Energetyki Rozproszonej – miejsce merytorycznej debaty na temat wyzwań energetycznych kraju. 

Transformacja energetyczna (TE) i realizowany w jej ramach intensywny rozwój energetyki rozproszonej (w tym odnawialnej) są nieuniknione. Przedmiotem rozważań może być natomiast tempo tego procesu. Jest on motywowany zarówno europejską, jak i krajową polityką energetyczną, ale także obiektywnymi czynnikami sprzyjającymi poprawie efektywności energetycznej (w skali pojedynczych gospodarstw domowych, lokalnych społeczności i smart city), rozwojem transportu elektrycznego (prywatnego oraz – w jeszcze większym stopniu – publicznego), „pasywnym” budownictwem itp. W centrum procesu transformacji energetyki stoi obecnie świadomy odbiorca wyznaczający jej kierunki i decydujący o skali TE, wyposażony w nowoczesne narzędzia oraz nowe oczekiwania, np. dotyczące tego, z jakich źródeł energia ma pochodzić. On sam, w oparciu o własny rachunek ekonomiczny, podejmuje decyzję o inwestowaniu w coraz tańsze źródła energii.

Jak zauważa prof. Ryszard Sroka, przewodniczący konferencji KNER’2023:

Fundamentem transformacji energetycznej i gwarancją jej sukcesu są niewątpliwie wiedza i kompetencje realizatorów. W ostatnich dwóch dekadach na polskich uczelniach oraz w instytutach naukowych i firmowych prowadzone są badania dotyczące szeroko rozumianej energetyki rozproszonej. Zrealizowano w tym obszarze wiele ważnych projektów, stworzono również praktyczne instalacje będące przykładem dobrych praktyk inżynierskich, które przynoszą wymierne korzyści inwestorom i zwiększają grono zwolenników nowego energetycznego ładu. Warto je promować, mogą bowiem zmniejszyć obawy o to, jak nowe technologie wpływają na niezawodność i jakość dostawy energii. Rozwój energetyki rozproszonej wymaga upowszechniania wiedzy i budowy systemu edukacji na wszystkich poziomach – od podstawowego, niezbędnego do pozyskania społecznej akceptacji tej formy zaspakajania potrzeb energetycznych, po ekspercki, uniwersytecki – gwarantujący poprawność techniczną podejmowanych decyzji i ekonomiczną opłacalność ich efektów. Cel ten powinien być realizowany m.in. przez takie inicjatywy jak I Konferencja Naukowa Energetyki Rozproszonej. O randze wydarzenia i jego doniosłości dla rozwijania i popularyzowania wiedzy na temat ER niech świadczy patronat honorowy dwóch jednostek Polskiej Akademii Nauk: Komitetu Elektrotechniki PAN oraz Komitetu Problemów Energetyki PAN. 

Wiodącymi tematami obrad konferencyjnych, prowadzonych w ramach równoległych sesji, będą między innymi:

  • współpraca RZE z siecią zasilającą,
  • odzyskiwanie energii z otoczenia (energy harvesting),
  • geotermia oraz podziemne magazynowanie energii i ciepła,
  • geotermia płytka i głęboka,
  • metan z pokładów węgla,
  • paliwa z odpadów i ciepło odpadowe,
  • magazynowanie i konwersja energii,
  • wyceny energetycznych projektów inwestycyjnych (opłacalność i ryzyko).

Oprócz tradycyjnej prezentacji referatów przewidziana jest również sesja posterowa. Zgłoszone artykuły, które uzyskały pozytywną ocenę zespołu recenzentów, zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych, a wybrane, szczególnie cenne prace, po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Naukowego będą kierowane do publikacji w wysoko punktowanych czasopismach.

Wydarzeniem towarzyszącym I KER są warsztaty zaplanowane na niedzielę 24 września. Programy poszczególnych szkoleń zostały opracowane przez naukowców AGH i stanowią praktyczne uzupełnienie obrad konferencyjnych. Tutoriale są skierowane do wszystkich osób działających w branżach związanych z energetyką rozproszoną. Istnieje możliwość uczestnictwa stacjonarnego lub zdalnego, liczba miejsc jest ograniczona. 

Na stronie internetowej I KNER (http://www.kner2023.agh.edu.pl/) dostępny jest opis sesji naukowych oraz konspekty warsztatów. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami i do rejestracji na wydarzenia całego I Kongresu Energetyki Rozproszonej. Wszelkie pytania można kierować pod adresem: kner2023@agh.edu.pl, kongres-er@agh.edu.pl. 

Organizatorami konferencji naukowej są Wydziały AGH w Krakowie:

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Wydział Energetyki i Paliw

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Matematyki Stosowanej

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Patroni i Partnerzy I Kongresu Energetyki Rozproszonej

Partnerzy Strategiczni:

Alseva

Huawei

Orlen SA

Tauron Dystrybucja

Partnerzy Główni:

Agencja Rozwoju Przemysłu SA

Biogas System SA

Elsta

Geotermia Polska

Grupa Energynat

Hitachi Energy

Miasto Kraków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Polski Fundusz Rozwoju

SMA Solar Technology 

Województwo Małopolskie 

Partnerzy:

Boryszew Energy

ESV Grupa Kapitałowa

Innovation AG

Krakowski Holding Komunalny SA

Phoenix Systems

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Transition Technologies Systems

Patroni Honorowi: 

Minister Edukacji i Nauki

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Urząd Regulacji Energetyki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

Instytut Energetyki

Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk

Komitet Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk

Związek Miast Polskich

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej

Obserwatorium Transformacji Energetycznej 

Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski

Partnerzy Merytoryczni:

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Krajowa Izba Klastrów Energii i Odnawialnych Źródeł Energii

Małopolska Regionalna Grupa ds. Rozwoju Technologii Wodorowych

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Obserwatorium Transformacji Energetycznej

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła 

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych

Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.