Komisja Europejska przyjmuje nowe ambicje klimatyczne IMO na kolejne lata i wzywa do uruchomienia transformacji

kw

10.07.2023 14:30
Strona główna Transport, Elektromobilność Transport Morski Komisja Europejska przyjmuje nowe ambicje klimatyczne IMO na kolejne lata i wzywa do uruchomienia transformacji

Partnerzy portalu

Komisja Europejska przyjmuje nowe ambicje klimatyczne IMO na kolejne lata i wzywa do uruchomienia transformacji - ZielonaGospodarka.pl

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte 7 lipca na forum Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) porozumienie w sprawie przeglądu jej strategii z 2018 r. dotyczącej ograniczenia emisji gazów cieplarnianych ze statków. Porozumienie to stanowi ważny krok w kierunku zmniejszenia śladu węglowego międzynarodowego transportu morskiego i zapewnienia sprawiedliwego wkładu sektora żeglugi w realizację celów porozumienia paryskiego, proporcjonalnie do jego udziału w globalnych emisjach wynoszącego 3%.

W zmienionej strategii na 2023 r. wyznaczono cel zerowych emisji netto ze statków „do 2050 r. lub około niego, tj. blisko 2050 r.". Oznacza to znaczny wzrost poziomu ambicji w porównaniu z obecną strategią z 2018 r., która miała na celu ograniczenie emisji ze statków o zaledwie 50% w tym samym horyzoncie czasowym. Uzgodniono również trajektorię z orientacyjnymi punktami kontrolnymi, których celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych ze statków o co najmniej 20% – w 2030 r. – o 30%, a w 2040 r. o co najmniej 70% – w dążeniu do osiągnięcia 80%, w obu przypadkach w porównaniu z poziomami z 2008 r. Komisja jest gotowa współpracować z państwami członkowskimi UE i innymi stronami IMO na rzecz wdrożenia ścieżki zgodnej z celem dotyczącym temperatury określonym w porozumieniu paryskim.

Poczyniono znaczne postępy w zakresie środków służących realizacji celów. IMO osiągnęła porozumienie co do potrzeby przyjęcia takich środków do 2025 r. oraz, że powinny one obejmować normę regulującą stopniowe zmniejszanie intensywności emisji gazów cieplarnianych paliw żeglugowych oraz mechanizm ustalania cen emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu morskiego. Środki te zostaną opracowane na podstawie kompleksowej oceny skutków zapewniającej skuteczne ograniczenie emisji z sektora, przyczyniając się jednocześnie do zapewnienia równych warunków działania oraz sprawiedliwej transformacji, nie pozostawiając nikogo w tyle.

Poziomy ambicji i orientacyjne punkty kontrolne uwzględniają emisje gazów cieplarnianych w całym cyklu życia paliw żeglugowych w celu ograniczenia emisji w granicach systemu energetycznego żeglugi międzynarodowej, zapobiegając w ten sposób przenoszeniu emisji do innych sektorów. W związku z tym Komisja z zadowoleniem przyjmuje zatwierdzenie wytycznych dotyczących intensywności emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw żeglugowych, które stanowią solidną podstawę na nadchodzące lata i gwarantują ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

UE będzie nadal współpracować ze stronami IMO w celu podjęcia decyzji w sprawie jasnych i ambitnych środków do 2025 r., a także w celu dalszego udzielania pomocy krajom rozwijającym się i najsłabiej rozwiniętym.

O strategii IMO dot. redukcji emisji gazów cieplarnianych ze statków można przeczytać tutaj

Fot. Depositphotos


Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.