Rząd planuje zmiany regulacji dot. energetyki jądrowej

zc

29.03.2021 19:58 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka, OZE Rząd planuje zmiany regulacji dot. energetyki jądrowej

Partnerzy portalu

Rząd planuje zmiany regulacji dot. energetyki jądrowej - ZielonaGospodarka.pl
Photo by <a href="https://unsplash.com/@jplenio?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Johannes Plenio</a> on <a href="https://unsplash.com/s/photos/power-plant?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>

Na III kwartał 2021 r. rząd zaplanował przyjęcie projektu zmian regulacji dotyczących energetyki jądrowej - wynika z Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Zmiany mają prowadzić m. in. usprawnienia procesu inwestycyjnego.

Zmiany mają dotyczyć ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących z 2011 r. oraz Prawa atomowego.

Jak argumentuje ministerstwo klimatu, dotychczasowe procesy inwestycyjne wokół budowy elektrowni jądrowej pokazały, że ustawa z 2011 r. spełnia swoje cele tylko częściowo. Okazało się np. że niektóre zapisy ustawowe są na tyle nieprecyzyjne, że ich interpretacja nierzadko pozostaje w sprzeczności z intencjami ustawodawcy.

Resort pisze też o uwzględnieniu w ustawie inwestycyjnej rozwiązań przyjętych w innych specustawach.

Dzięki odpowiedniej nowelizacji przepisów możliwe będzie znaczące przyśpieszenie długotrwałego procesu licencjonowania elektrowni jądrowej oraz w konsekwencji ograniczenie ryzyk inwestycyjnych i zmniejszenie kosztów procesu inwestycyjnego związanego z jej budową - uważa ministerstwo klimatu.

Wśród zmian, jakie mają zostać zaproponowane znaleźć ma się rozszerzenie katalogu inwestycji towarzyszących z ustawy inwestycyjnej, w szczególności o inwestycje niezbędne do prowadzenia badań środowiskowych i lokalizacyjnych na potrzeby budowy elektrowni jądrowej.

Planuje się sprecyzowanie przepisów dotyczących decyzji zasadniczej oraz przesunięcie jej na wcześniejszy etap procesu licencjonowania elektrowni jądrowej, czy np. wydłużenie terminu ważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

Organy administracji publicznej i niektóre inne podmioty mają mieć obowiązek nieodpłatnego udostępniania inwestorowi obiektu energetyki jądrowej danych w prowadzonych przez te organy i podmioty rejestrach, ewidencjach i wykazach.

Rozszerzone ma zostać wyłączenie stosowania ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych również na grunty rolne i leśne przewidziane do prowadzenia badań lokalizacyjnych i środowiskowych.

Zmiany w Prawie atomowym mają zawierać doprecyzowanie regulacji dotyczących etapów budowy i rozruchu obiektu jądrowego, uregulowanie dopuszczenia do dalszego prowadzenia ruchu bloku po pozytywnych wynikach testów rozruchowych, na podstawie warunków zezwolenia na rozruch - do czasu uzyskania zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na eksploatację.

Nowe zapisy - jak wskazuje się w Wykazie - mają wzmacniać niezależność i pozycję ustrojową Prezesa PAA m.in. przez przywrócenie wcześniej obowiązującego trybu odwoływania wiceprezesów PAA - na wniosek Prezesa PAA.

Planowane zmiany mają też zwiększyć rolę Prezesa PAA w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji środowiskowej.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24525,00 $ tona 1,03% 24 maj
 Cynk 2305,00 $ tona -2,41% 24 maj
 Aluminium 2233,00 $ tona 1,45% 24 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.