W której gminie powstaną demonstratory nowoczesnych budynków ekologicznych?

zk

18.01.2022 10:05 Źródło: informacja prasowa
Strona główna ESG, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ EkoDom, EkoBudownictwo, EkoArchitektura W której gminie powstaną demonstratory nowoczesnych budynków ekologicznych?

Partnerzy portalu

W której gminie powstaną demonstratory nowoczesnych budynków ekologicznych? - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Danist Soh/Unsplash

NCBR ogłasza konkurs dla gmin, które chcą zostać partnerem strategicznym Centrum w realizacji przedsięwzięcia „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”.

Konkurs NCBR jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego – gmin miejskich i miejsko-wiejskich (w tym gmin na prawach powiatu), których liczba mieszkańców nie przekracza 200 000 mieszkańców. Centrum chce wyłonić dwie gminy, które przeznaczą nieruchomości na budowę dwóch demonstratorów budynków efektywnych energetycznie. Mają być to domy wielorodzinne dla młodych rodzin oraz dla seniorów.

Przy powstaniu obiektów zostaną zastosowane technologie pozwalające szybko budować z modułów, prefabrykatów, zapewniać nadwyżkę energii na wszystkie potrzeby eksploatacji budynku (ogrzewanie, energia elektryczna, ciepła woda), a także oszczędzać wodę, redukować ślad węglowy materiałów budowlanych oraz w jak najwyższym stopniu korzystać przy budowie z materiałów z recyklingu.

Samorządowi liderzy innowacji mieszkaniowych

Gminy wyłonione w postępowaniu konkursowym wesprą NCBR jako równorzędni i aktywni partnerzy i liderzy w rozwijaniu innowacji mieszkaniowych oraz społecznych. Dlatego kluczowe jest wybranie takich dwóch partnerów strategicznych – gmin, które posiadają nie tylko nieruchomości pod budowę demonstratorów, ale mają również wizję, jak wykorzystać wnioski z budowy i eksploatacji demonstratora do wprowadzenia zmian funkcjonowania uwarunkowań mieszkaniowych dla danej wspólnoty lokalnej. NCBR poszukuje bowiem partnerów strategicznych, którzy przyczynią się do promowania rozwiązań technicznych i dzielenia się doświadczeniami, które mogą pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie mieszkalnictwa społecznego i senioralnego w innych miejscach kraju i Europy.

Fundusze Europejskie wspierają zmiany w budownictwie

Na nieruchomości wybranego partnera strategicznego powstaną budynki wielorodzinne (demonstratory), które zbudują  dwaj najlepsi wykonawcy wybrani  w ramach przedsięwzięcia „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”. Budżet na realizację przedsięwzięcia to 37,5 mln złotych. Prace B+R rozpoczęły się w kwietniu 2021 i mają zakończyć się w listopadzie 2023 roku. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Inteligentny Rozwój z środków Funduszy Europejskich.

Demonstratory powstaną w ramach dwóch odrębnie realizowanych strumieni przedsięwzięcia: Strumień I – Budownictwo Społeczne oraz Strumień II – Budownictwo senioralne. Budynki stanowią element prac badawczo rozwojowych i mają powstać do końca 2023 roku. Przy wyborze najlepszych wykonawców pod uwagę brane jest zapewnienie przez nich jak najlepszych parametrów technologii, w tym:
- koszt budowy z uwzględnieniem kosztów eksploatacji przez 30 lat,
- bilans energetyczny (energia elektryczna z OZE na wszystkie potrzeby: ogrzewanie, urządzenia i instalacje, ciepła woda użytkowa),
- zużycie energii (możliwe jak najniższe straty energii na przegrodach budowlanych i instalacjach),
- bilans wodny (nawet 95% oszczędności w poborze wody z sieci),
- materiały budowlane  jak najwyższym poziomie recyklingu.

Budowa ma odbywać się z gotowych elementów i ma potrwać maksymalnie 3 miesiące dla budynków w technologii modułowej 3D oraz do 6 m-cy dla budynków w technologii prefabrykowanej 2D. Budynki powstaną w wyspecjalizowanych wytwórniach w Polsce i zostaną wyposażone w środku – wykończone powierzchnie ścian i podłóg, kompletna stolarka drzwiowa i okienna, zabudowa kuchenna ze sprzętem AGD. Ponadto demonstratory zostaną dostosowane do potrzeb ich mieszkańców z uwzględnieniem wyzwań demograficznych, a zagospodarowanie terenu wokół demonstratorów sprzyjać ma integracji mieszkańców.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.