Wynik wyszukiwania - "ccs" - Wiadomości

EKG 2024: państwo musi wspomóc proces dekarbonizacji w firmach

Wsparcie finansowe ze środków publicznych, w tym z KPO, pomagające obniżyć koszty wprowadzenia przez firmy ekologicznych rozwiązań, regulacje zapewniające popyt na zielone produkty (np. zamówienia publiczne) - to najważniejsze warunki skutecznej dekarbonizacji polskiej gospodarki. Takie wnioski płyną z debaty „Dekarbonizacja w praktyce”, która odbyła się w ramach XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
09.05.2024

W drodze do neutralności klimatycznej

Aby ograniczyć emisję dwutlenku węgla, konsorcjum ENCASE prowadzi badania i rozwija technologie w zakresie wychwytywania i składowania tego związku chemicznego. W prace zaangażowani są naukowcy z Politechniki Warszawskiej.
09.04.2024

Orlen stawia na innowacyjne projekty CCS

Zatłaczanie 150 000 ton CO2 rocznie do złóż ropy naftowej na Bałtyku z użyciem innowacyjnej technologii naprzemiennego zatłaczania wody złożowej (tzw. WAG), współpraca z Instytutem Nafty i Gazu - Państwowym Instytutem Badawczym (INiG-PIB) w realizacji prac nad uruchomieniem wielkoskalowych instalacji oraz określenie potencjału sekwestracyjnego w polskiej części Morza Bałtyckiego - to tylko niektóre projekty z udziałem LOTOS Petrobaltic z Grupy ORLEN, których realizacja rozpocznie się lub będzie kontynuowana w 2024 roku. Dodatkowo
12.03.2024

Katowice. Apel o działania na rzecz upowszechnienia technologii CCS

O stworzenie kompleksowego ogólnokrajowego programu, służącego upowszechnieniu w Polsce technologii CCS, zaapelowali w środę w Katowicach przedstawiciele kilku gałęzi przemysłu i związkowcy. Chodzi o technologie wychwytywania dwutlenku węgla ze spalin i magazynowania tego gazu.
13.09.2023

Spotkanie i warsztaty dotyczące technologii CCUS w Warszawie

13 i 14 czerwca w Warszawie odbyło się spotkanie grupy technicznej Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF) oraz warsztaty dot. rozwoju technologii wychwytu, transportu, utylizacji i składowania dwutlenku węgla (z ang. CCUS carbon capture, utilisation and storage). W spotkaniu wziął udział wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio. Gospodarzem i współorganizatorem wydarzenia było Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
15.06.2023

Wiceminister Piotr Dziadzio o technologiach wychwytu CO2

13 i 14 kwietnia 2023 roku odbyło się seminarium pn. „Technologie wychwytu CO2 w energetyce i przemyśle” zorganizowane przez Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Spotkanie było częścią projektu „Strategia rozwoju technologii wychwytu, transportu, utylizacji i składowania CO2 w Polsce oraz pilotaż Polskiego Klastra CCUS” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GOSPOSTRATEG III.
17.04.2023

Wintershall Dea i Fluxys badają możliwości transgranicznego przesyłu CO2

Niemiecki Wintershall Dea i belgijski Fluxys podpisały umowę o współpracy przy budowie transgranicznej sieci rurociągów CO2 łączącej oba kraje.
08.03.2023

Dania wydaje pierwsze pozwolenia na składowanie CO2 na Morzu Północnym

Rozwój technologii składowania dwutlenku węgla (CO2) na Morzu Północnym wszedł w fazę wydawania pozwoleń. Duńskie ministerstwo klimatu i energii poinformowało, że administracja wydała trzy licencje na wdrożenie technologii wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS).
27.02.2023

Woodmac: CCS może dać nowe życie Zatoce Meksykańskiej

Projekty wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) w rejonie amerykańskiej części Zatoki Meksykańskiej, mogą odegrać istotną rolę w realizacji celu, jakim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych w tym kraju - poinformowali w czwartek eksperci z Wood Mackenzie.
08.11.2022

Na Morzu Północnym Magseis Fairfield kończy pilotażowy projekt monitoringowy CCS

Magseis Renewables, spółka należąca w całości do Magseis Fairfield, zakończyła akwizycję danych sejsmicznych 3D o wysokiej rozdzielczości na obszarze składowania dwutlenku węgla (CCS) u wybrzeży Norwegii.
10.10.2022

26 ofert w pierwszej w Wielkiej Brytanii rundzie licencyjnej CCS

Bezpieczeństwo energetyczne jest ostatnio najgorętszym tematem, i sprawia, że sektor ropy naftowej i gazu ziemnego ponownie znalazł się na pierwszym miejscu. Ale nie powoduje to, że wysiłki podejmowane na rzecz dekarbonizacji zostały zastopowane - wręcz przeciwnie - prężne działania w tym kierunku wspierają transformację energetyczną i prowadzą ku niskoemisyjnej przyszłości. Świadczy o tym 26 ofert otrzymanych podczas pierwszej w historii Wielkiej Brytanii rundy licencyjnej na składowanie dwutlenku węgla (CCS), obejmującej 13 obs
26.09.2022

Pierwsza na świecie komercyjna umowa dotyczącą transgranicznego transportu i składowania CO2 podpisana

TotalEnergies w poniedziałek 29 sierpnia ogłosił w swoim komunikacie podpisanie umowy pomiędzy Northern Lights i Yara na transport i składowanie CO2 wychwyconego z Yara Sluiskil - fabryki amoniaku i nawozów sztucznych w Holandii. Jest to pierwsza na świecie komercyjna umowa dotyczącą transgranicznego transportu i składowania CO2.
30.08.2022

USA przeznacza 31 mln dolarów na rozwój technologii CCS

Amerykański Departament Energii (DOE) przeznacza ponad 31 mln dolarów na rozwój technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS).
29.08.2022

Carbfix testuje wykorzystanie wody morskiej do mineralizacji CO2 na Islandii

Carbfix zamierza zatłoczyć rozpuszczony w wodzie morskiej CO2 do podziemnych formacji skalnych w celu składowania mineralnego dwutlenku węgla.
14.08.2022

Prosty i tani materiał sprawnie wychwytuje CO2

Badacze z Berkeley (USA) wytworzyli doskonały materiał do wyłapywania dwutlenku węgla oparty na niedrogim polimerze. Ich zdaniem będzie można go stosować nie tylko w przemyśle, ale i w układach wydechowych samochodów, a może nawet na budynkach i meblach.
09.08.2022

Na Islandii powstaje największa na świecie instalacja do bezpośredniego wychwytywania CO2

Na Islandii rozpoczęła się budowa największej na świecie instalacji do bezpośredniego wychwytywania dwutlenku węgla z powietrza, prowadzonej przez szwajcarski startup Climeworks AG - zmniejszy emisję CO2 o 0,0001%.
29.06.2022

CCS: Fluxys i Equinor zdekarbonizują Europę

Obie firmy uzgodniły, że opracują duży projekt infrastrukturalny dotyczący transportu wychwyconego CO2 z emitorów do bezpiecznych składowisk na Morzu Północnym. Projekt jest na etapie studium wykonalności, a decyzja inwestycyjna ma zostać podjęta do 2025 roku.
29.06.2022

Neptune Energy, ExxonMobil, Rosewood i EBN współpracują przy projekcie L10 dotyczącym wychwytywania i składowania CO2

Neptune Energy, spółka zależna ExxonMobil XTO Netherlands, Ltd., Rosewood Exploration Ltd. oraz EBN Capital B.V. ogłosiły wczoraj podpisanie umowy o współpracy w zakresie realizacji projektu L10, dotyczącego wielkoskalowego wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w holenderskiej części Morza Północnego.
22.06.2022

bp i Linde planują duży projekt CCS w celu przyspieszenia dekarbonizacji

bp i Linde ogłosiły dziś plany realizacji dużego projektu wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) w Teksasie, który umożliwi niskoemisyjną produkcję wodoru w istniejących zakładach Linde. Projekt będzie również wspierał składowanie dwutlenku węgla (CO2) wychwyconego z innych zakładów przemysłowych – torując drogę do dekarbonizacji na dużą skalę korytarza przemysłowego na teksańskim wybrzeżu.
18.05.2022

ExxonMobil: rynek CCS osiągnie wartość 4 bln USD

Gigant naftowy uważa, że do 2050 roku. wychwytywanie dwutlenku węgla zdominuje 60 proc. rynku O&G wartego 6,5 mld USD.
12.05.2022

To działa! Northern Lights pionierem w zastosowaniu innowacji do CCS

Projekt PCI Northern Lights to sieć transgranicznego transportu CO2 oparta o statki handlowe. Łączy ona europejskie inicjatywy w zakresie wychwytywania dwutlenku węgla ze stałą infrastrukturą składowania dwutlenku węgla w norweskim rejonie Morza Północnego.
05.04.2022

KE przyznała ponad miliard euro na innowacyjne projekty na rzecz transformacji klimatycznej UE

Komisja Europejska podpisała umowy o udzielenie dotacji w wysokości 1,1 mld euro ze środków funduszu innowacyjnego unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) na realizację siedmiu wielkoskalowych projektów. W pierwszych 10 latach realizacji projekty mają doprowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o ponad 76 megaton równoważnika CO2.
01.04.2022

Nikola i TC Energy łączą siły w celu stworzenia wielkoskalowych centrów czystego wodoru

Firmy zamierzają przyspieszyć wdrażanie pojazdów elektrycznych o dużej ładowności i bezemisyjnych ogniw paliwowych oraz wodoru w sektorach przemysłowych poprzez tworzenie hubów w kluczowych lokalizacjach geograficznych
06.11.2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.