To działa! Northern Lights pionierem w zastosowaniu innowacji do CCS

Strona główna Energetyka, OZE To działa! Northern Lights pionierem w zastosowaniu innowacji do CCS

Partnerzy portalu

To działa! Northern Lights pionierem w zastosowaniu innowacji do CCS - ZielonaGospodarka.pl
Fot. norlights.com

Projekt PCI Northern Lights to sieć transgranicznego transportu CO2 oparta o statki handlowe. Łączy ona europejskie inicjatywy w zakresie wychwytywania dwutlenku węgla ze stałą infrastrukturą składowania dwutlenku węgla w norweskim rejonie Morza Północnego.

Unia Europejska uznała Northern Lights za projekt stanowiący przedmiot wspólnego zainteresowania (Project of Common Interest - PCI), czyli kluczowy transgraniczny projekt infrastrukturalny, który pomoże UE w osiągnięciu celów polityki klimatycznej, w tym przyczyni się do stworzenia neutralnej klimatycznie gospodarki do 2050 roku.

Projekty i uczestnicy PCI mogą korzystać z uproszczonych procedur uzyskiwania pozwoleń oraz prawa do ubiegania się o fundusze unijne z programu Connecting Europe Facility.

PCI Northern Lights łączy organizatorów z siedmiu krajów europejskich (Norwegia, Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy, Holandia, Szwecja).

– Northern Lights odniesie sukces tylko wtedy, gdy inni pójdą w jego ślady. Potrzebujemy ekosystemu CCS, w tym sieci składowisk chętnych do działania na zasadzie wzajemności, jako alternatywne miejsca składowania. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Unia Europejska chce wesprzeć rozwój tej infrastruktury, która ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów klimatycznych – powiedział Martijn Smit, dyrektor ds. rozwoju w Northern Lights.

Northern Lights to komponent transportowy i magazynowy norweskiego projektu Longship, mającego na celu stworzenie pełnowymiarowych instalacji do wychwytywania, transportu i składowania CO2 zgodnie z międzynarodowymi porozumieniami klimatycznymi tego kraju.

– Spółka Northern Lights JV DA opracowuje infrastrukturę, która będzie transportować CO2 statkami z miejsc wychwytywania w całej Europie do terminalu w zachodniej Norwegii w celu pośredniego składowania, a następnie zamierzamy go transportować rurociągiem do składowania w zbiorniku pod dnem morskim. Infrastruktura ta umożliwi ograniczenie emisji z procesów przemysłowych, dla których nie ma obecnie skalowalnego rozwiązania, przyspieszy dekarbonizację europejskiego przemysłu i ułatwi usuwanie dwutlenku węgla z atmosfery – dodał Smit.

Coraz bliżej celu


Budowa infrastruktury i urządzeń jest już w zaawansowanym stadium. Specjalnie zaprojektowane statki będą transportować CO2 ze źródeł emisji z obszaru Norwegii i Europy. Na obszarze terminalu odbiorczego w Øygarden zakończono większość prac budowlanych związanych z przygotowaniem terenu, budowa nabrzeża importowego jest zaawansowana, a ukończenie centrum dla zwiedzających planowane jest na III kwartał 2022 roku.

Terminal zostanie połączony z rurociągami i odwiertami umożliwiającymi składowanie na głębokości 2600 metrów pod dnem morskim.

Pierwszy morski odwiert do wtłaczania dwutlenku węgla wykonano już w 2020 roku, a wykonanie drugiego odwiertu planowane jest na 2022 rok. Trwają prace inżynieryjne związane z układaniem rurociągu.

W październiku Northern Lights podpisała umowy na budowę dwóch dedykowanych nośników CO2. Zostaną one dostarczone w pierwszej połowie 2024 roku.

Pierwsza faza rozwoju Northern Lights, wspierana przez władze norweskie, zostanie zakończona do połowy 2024 roku. W jej ramach powstanie infrastruktura umożliwiająca składowanie 1,5 mln ton CO2 rocznie w formacji Johansen na Morzu Północnym. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania ze strony sektorów przemysłowych w Europie, Northern Lights zwiększy możliwości składowania.

Potencjał rynku CCS i owocna współpraca

W lutym 2022 roku Aker Carbon Capture i Northern Lights JV podpisały niewyłączny protokół ustaleń (MoU) dotyczący współpracy przy realizacji projektów wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) w Norwegii i całej Europie. Obie firmy reprezentują razem pełen łańcuch wartości, od wychwytywania, poprzez transport i składowanie dwutlenku węgla. Protokół ustaleń ma również na celu optymalizację logistyki i standaryzację interfejsów statek-ląd.

– Zainteresowanie CCS wzrasta w całej Europie. Northern Lights jest dobrze przygotowana, aby przyczynić się do przyspieszenia tego rozwoju i cieszymy się na współpracę z Aker Carbon Capture, aby wykorzystać potencjał rynku CCS do wspierania celów klimatycznych. Będzie to wymagało innowacji technicznych, komercjalizacji oraz współpracy międzysektorowej – powiedział Børre Jacobsen, dyrektor zarządzający Northern Lights JV.

Współpraca ta umożliwi emitentom dostęp do pełnej oferty łańcucha wartości w miejscach, gdzie połączenie technologii Aker Carbon Capture oraz możliwości Northern Lights w zakresie transportu i składowania CO2 jest najbardziej odpowiednie.

– Northern Lights jest pionierem w budowaniu infrastruktury dla transportu i magazynowania CO2 w północno-zachodniej Europie. Firma ta jest kluczowym graczem w branży CCS. Plany bardzo dobrze współgrają z ambicją Aker Carbon Capture, która do 2025 roku chce mieć zakontraktowane 10 milionów ton CO2. Wspólnie z Northern Lights i dzięki naszej ofercie "Carbon Capture as a Service" możemy teraz rozwijać dekarbonizację typu "source-to-storage" w modelu "pay per tonne of captured CO2 – podsumował Jon Christopher Knudsen, dyrektor handlowy Aker Carbon Capture.Czas na cyfryzację

Northern Lights wybrała firmę Schlumberger do dostarczenia platformy cyfrowej DELFI dla projektu wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, w celu optymalizacji wydajności w zakresie transportu i składowania.

Kognitywne środowisko DELFI E&P zostanie wykorzystane do usprawnienia procesów pracy podpowierzchniowej oraz długoterminowego modelowania i nadzoru sekwestracji CO2.

Według Schlumberger, technologia ta zapewnia natychmiastowy dostęp do subskrypcji i wtyczek technologii transportu i magazynowania CO2, zapewniając jednocześnie możliwość hostowania innych aplikacji firm trzecich, w tym bezproblemową integrację z OSDU Data Platform. Oczekuje się, że kolekcja aplikacji petrotechnicznych i rozwiązań cyfrowych pomoże zespołom Northern Lights w planowaniu i działaniach operacyjnych.

– Northern Lights dostrzegło ogromny potencjał technologii cyfrowych firmy Schlumberger w zakresie przyspieszania procesu podejmowania decyzji i zmniejszania ryzyka związanego z transportem i magazynowaniem CO2 – powiedział Rajeev Sonthalia, prezes działu Digital & Integration w firmie Schlumberger.

– Technologia ułatwia wysoki stopień automatyzacji i autonomii w analityce danych i procesach operacyjnych, umożliwiając Northern Lights przyspieszenie przepływu pracy end-to-end i osiągnięcie wzrostu efektywności operacyjnej i wydajności dzięki mocy AI i wysokowydajnych obliczeń – dodał Sonthalia.

Norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii zatwierdziło plan rozwoju dla Northern Lights w marcu 2021 roku.

Northern Lights zgodnie z planem rozpocznie operacje wychwytywania dwutlenku węgla w 2024 roku, umożliwiając bezpieczny i niezawodny transport i magazynowanie CO2 dla przemysłowych emitorów z całej Europy, z roczną wydajnością 1,5 mln ton CO2 rocznie i możliwością rozszerzenia o dodatkowe 3,5 mln ton.

Komisja Europejska przeznaczy 4 mln euro na badania dotyczące drugiej fazy Northern Lights, która obejmuje rozszerzenie transportu CO2 i możliwości tymczasowego składowania w Norwegii w celu zaspokojenia dodatkowego, rosnącego zapotrzebowania.


Źródło: globalccsinstitute.com; northernlightsccs.com; europa.eu; offshore-energy.biz; akercarboncapture.com
Tagi:
ccs, co2

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.