W drodze do neutralności klimatycznej

09.04.2024 14:27 Źródło: Politechnika Warszawska
Strona główna Klimat, Edukacja W drodze do neutralności klimatycznej

Partnerzy portalu

W drodze do neutralności klimatycznej - ZielonaGospodarka.pl

Aby ograniczyć emisję dwutlenku węgla, konsorcjum ENCASE prowadzi badania i rozwija technologie w zakresie wychwytywania i składowania tego związku chemicznego. W prace zaangażowani są naukowcy z Politechniki Warszawskiej. 

Unia Europejska zobowiązała się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. do 2030 r. i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Inwestycje w energię odnawialną nie są wystarczające, dlatego podejmowane są również inne działania. Duże możliwości daje wdrażanie technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla przez różne sektory przemysłu (ang. Carbon Capture Storage, CCS.). Jest ona przedmiotem badań konsorcjum ENCASE.

Infrastruktura i wiedza 


Celem instytucji badawczych, operatorów infrastruktury CSS, środowiska naukowego oraz małych i średnich przedsiębiorstw jest bezpieczniejszy, bardziej opłacalny i przyjazny dla środowiska transport dwutlenku węgla i jego zatłaczanie pod ziemię. 

Głównym zadaniem w projekcie jest ciągłe doskonalenie infrastruktur badawczych związanych z CCS. Mają stanowić podstawę dalszych badań i rozwoju technologii w ramach siedmiu wiodących światowych ośrodków wyposażonych w najnowocześniejsze instrumenty naukowe, narzędzia i metody. 

Wspólna praca nad rozwojem technologii zwiększy potencjał infrastruktury, podniesie kompetencje personelu i umożliwi instytucjom badawczym eliminowanie kluczowych luk w posiadanych informacjach. 

Opracowane w ramach projektu dane podniosą poziom wiedzy w przemyśle i środowisku akademickim, co przyczyni się do rozwoju innowacyjnych firm i kształcenia przyszłych kadr związanych z CCS. 

W planach jest także prowadzenie laboratoriów innowacji społecznych i inicjatyw angażujących różnych partnerów w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb lokalnych społeczności. 

Infrastruktura badawcza będzie dostępna dla przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorstw, co ułatwi tworzenie prototypów nowego sprzętu i technologii do monitorowania, kontrolowania i prognozowania strumieni dwutlenku węgla wraz z zanieczyszczeniami.  

Wkład naukowców z PW


W ramach projektu zespół z Politechniki Warszawskiej wykona dwa zadania. Pierwszym z nich jest opracowanie modelu numerycznego i narzędzia symulacyjnego na potrzeby modelowania hydraulicznego sieci rurociągowego transportu mieszanin dwutlenku węgla z zanieczyszczeniami. 

– Pozwoli to na śledzenie składu mieszanin i przeprowadzenie analizy wrażliwości modelu na zmianę właściwości termodynamicznych i parametrów transportowych mieszanin – mówi dr hab. inż. Maciej Chaczykowski, prof. uczelni. 

Naukowiec z Zakładu Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska pokieruje pracami w naszej Uczelni. 

– W drugim zadaniu opracowujemy i weryfikujemy model numeryczny wielofazowego przepływu dwutlenku węgla z zanieczyszczeniami w rurociągach. Szczególny nacisk jest położony na symulację scenariuszy sytuacji awaryjnych – dodaje dr hab. inż. Maciej Chaczykowski, prof. uczelni. 

Międzynarodowe konsorcjum ENCASE tworzy 20 partnerów z 6 krajów:  Institute for Energy Technology, OTECHOS, CIGNUS, EQUINOR, SLB (Norwegia), Delf University of Technology, SHELL, EBN, TNO (Holandia), University College London, The Open University, OGM, TUV, BP (Wielka Brytania), University of Technology of Compiègne, The French National Institute for Industrial Environment and Risks – INERIS (Francja), Politecnico di Milano, Laboratorio Energia & Ambiente Piacenza – LEAP, Alpha Consult, Greentech (Włochy), Politechnika Warszawska (Polska).

Więcej informacji o projekcie „Europejska sieć infrastruktur badawczych do transportu i zatłaczania CO2 (ENCASE)” można znaleźć na stronie: https://www.encase-eu.com/.

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.