Spotkanie i warsztaty dotyczące technologii CCUS w Warszawie

zk

15.06.2023 12:11 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka, OZE Spotkanie i warsztaty dotyczące technologii CCUS w Warszawie

Partnerzy portalu

Spotkanie i warsztaty dotyczące technologii CCUS w Warszawie - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

13 i 14 czerwca w Warszawie odbyło się spotkanie grupy technicznej Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF) oraz warsztaty dot. rozwoju technologii wychwytu, transportu, utylizacji i składowania dwutlenku węgla (z ang. CCUS carbon capture, utilisation and storage). W spotkaniu wziął udział wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio. Gospodarzem i współorganizatorem wydarzenia było Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Obrady otworzył wiceminister klimatu i środowiska, Główny Geolog Kraju, Piotr Dziadzio. Nakreślił on najważniejsze działania z zakresu CCUS prowadzone w Polsce, w tym prace nad nowelizacją prawa geologicznego i górniczego oraz działania Zespołu ds. rozwoju technologii wychwytu, składowania i wykorzystania CO2.

– Na całym świecie obserwujemy rosnącą liczbę nowych, wielkoskalowych inicjatyw CCUS. W Europie Środkowej i Wschodniej również chcemy zintensyfikować nasze wysiłki – zaznaczył wiceminister Piotr Dziadzio.

Podczas obrad zaprezentowane zostały dwa projekty z Brazylii i Chin dot. składowania CO2 powiązane z intensyfikacją wydobycia węglowodorów ubiegające się o wyróżnienie przez CSLF. Przedstawiciele administracji rządowej i przemysłu z Wielkiej Brytanii i USA omówili szczegółowo realizowane w tych krajach projekty hubów i klastrów. W panelu dyskusyjnym omówiono zarówno korzyści, jak i wyzwania związane z budową klastrów przemysłowych i wspólnej infrastruktury przeznaczonej do transportu i składowania CO2. Zaprezentowane zostały także prowadzone w USA, Australii i Danii projekty pilotażowe i demonstracyjne w zakresie składowania dwutlenku węgla.

Drugiego dnia odbyły się warsztaty dotyczące rozwoju technologii CCUS w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Eksperci z Polski, Estonii i Norwegii omówili znaczenie i perspektywy badań w tym sektorze. Po prezentacji Komisji Europejskiej na temat planowanej strategii CCUS na poziomie unijnym, przedstawiciele branży cementowej oraz energetycznej zaprezentowali plany dotyczące budowy konkretnych projektów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i podzielili się swoimi doświadczeniami w ramach dyskusji panelowej.

– Bez szerokiego zastosowania technologii CCUS nie będzie możliwe osiągnięcie celów klimatycznych UE – powiedział Krzysztof Bolesta z Komisji Europejskiej.

Na zakończenie warsztatów, podczas prac w grupach dyskutowano nad skutecznymi sposobami dzielenia się wiedzą na temat technologii CCUS.

Zorganizowane w Warszawie spotkanie grupy technicznej Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF) jest kolejnym z cyklu spotkań w ramach międzynarodowej inicjatywy mającej na celu wspieranie i rozwój technologii wychwytywania, wykorzystania i składowania dwutlenku węgla (CCUS). W spotkaniu i warsztatach wzięli udział eksperci m.in. z Komisji Europejskiej, USA, Kanady, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Francji, Brazylii, Chin, Japonii, Arabii Saudyjskiej, a także licznych organizacji, instytucji badawczych oraz przedsiębiorstw zajmujących się rozwojem CCUS. Stronę polską reprezentowali m.in. przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, Głównego Instytutu Górnictwa, Instytutu Nafty i Gazu, Fundacji WiseEuropa, a także branży energetycznej, cementowej i hutniczej.

Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Tagi:
ccs, ccus, co2

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.