Wynik wyszukiwania - "prawo " - Wiadomości

Energia z wodoru w polskim systemie prawnym

W poprzednich swoich artykułach, autorzy niniejszego opracowania zwrócili uwagę czytelników na problemy legislacyjne związane z morską energetyką wiatrową na polskich obszarach morskich. W niniejszej publikacji środek ciężkości analizy zostanie przesunięty na energię pozyskiwana z wodoru. Mając na uwadze podpisane, w Warszawie 14 października 2021 roku, „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej”, przenalizujemy na jakim obecnie etapie jest proces legislacyjny, związany z tym rodzajem energii.
15.06.2023

Pływające farmy wiatrowe szansą dla polskiego local content? – wywiad z radcą prawnym Mateuszem Romowiczem

26.03.2023

Ustawa antywiatrakowa znowelizowana

Sejm znowelizował w środę ustawę odległościową. Zgodnie z nowymi przepisami turbiny wiatrowe będą mogły powstawać w odległości minimum 700 metrów od budynków mieszkalnych, przy spełnieniu szeregu dodatkowych warunków.
09.02.2023

Producenci biopaliw i biopłynów będą musieli rejestrować zapasy i transakcje w unijnej bazie danych

Producenci biopaliw i biopłynów będą musieli rejestrować zapasy i transakcje w unijnej bazie danych - przypomina Krajowa Izba Biopaliw. muszą też przekazywać informacje o właściwościach biopaliw i biopłynów, w tym o emisjach gazów cieplarnianych.
04.02.2023

Zielony wodór w świetle nowelizowanej dyrektywy RED II

Wodór w polityce energetyczno-klimatycznej UE
29.01.2023

Zmiany w prawie wodorowym już w pierwszym kwartale br

Projekt zmian w prawie dotyczący rozwoju branży wodorowej może trafić do Sejmu jeszcze w pierwszym kwartale br. - zapowiedział w rozmowie z PAP wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Dodał, że przygotowywane są też przepisy, które pozwolą magazynować wodór w kawernach solnych.
20.01.2023

Kaucja w umowach dzierżawy pod fotowoltaikę

Inwestycje w odnawialne źródła energii nie tylko nie tracą na atrakcyjności, ale wręcz, wobec kryzysu energetycznego, jaki ma miejsce obecnie w Polsce i w Europie, przybierają na znaczeniu. Chętnych do budowania farm fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych czy wodnych nie brakuje, przy czym powszechnym problemem jest dostępność i stan sieci elektroenergetycznej oraz możliwość przyłączenia do niej kolejnych projektów OZE. O tym, jakie możliwości przewidują przepisy, w tym zakresie pisaliśmy wcześniej (tutaj: basiewiczkasprzyk.pl).
28.11.2022

Kobieta przywiozła z Egiptu chronione koralowce

Podczas kontroli na lotniczym przejściu granicznym w podrzeszowskiej Jasionce funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) udaremnili przemyt 18 fragmentów rafy koralowej – poinformowała PAP w środę rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska.
23.11.2022

Coraz bardziej iluzoryczny local content dla polskiego wind offshore

Temat Morskich Farm Wiatrowych coraz bardziej rozgrzewa wyobraźnię polskich małych lub średnich przedsiębiorców, którzy liczą na swój udział w tym znaczącym dla polskiej gospodarki energetycznej przedsięwzięciu.
29.09.2022

Całkowicie bezbronne polskie Morskie Farmy Wiatrowe

We wcześniejszych artykułach autorzy poruszali rożne kwestie dotyczące inwestycji związanych z Morskimi Farmami Wiatrowymi na polskich obszarach morskich. W dzisiejszej publikacji, biorąc pod uwagę zastanawiający optymizm towarzyszący podpisaniu w ostatnich dniach sector deal dla polskich MFW, zostanie wykazane jak dalece bezbronne pozostaną polskie Morskie Farmy Wiatrowe bez niezbędnych i zarazem pilnych zmian w polskim systemie prawnym.
22.09.2022

Pomoc rządu dla przedsiębiorstw w latach 2022–2024 w związku z sytuacją na rynku energii

Rada Ministrów przyjęła dziś przygotowany przez MRiT projekt ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024.
21.09.2022

Polskie MFW "niewypałem" przez niewybuchy?

W swoim poprzednim artykule MFW: niewybuchy i broń chemiczna na polskich obszarach morskich, autorzy przybliżyli problem, będący fizyczną przeszkodą, związany z powstaniem na polskich obszarach morskich pierwszych farm wiatrowych. W niniejszym artykule uwaga zostanie zwrócona m.in. na aktualny status wydobycia i utylizacji zatopionej broni chemicznej oraz usuwania z polskich obszarów morskich wraków stwarzających zagrożenie dla działalności gospodarczej na morzu, w świetle obowiązujących regulacji prawnych.
01.09.2022

USA: Ustawa klimatyczna to duży krok naprzód w walce ze zmianą klimatu

Podpisana w zeszłym tygodniu ustawa Inflation Reduction Act jest pierwszym w historii USA znaczącym krokiem legislacyjnym w kierunku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, który ma pomóc Ameryce w spełnieniu jej zobowiązań klimatycznych. Jak mówi PAP ekonomista Danny Cullenward, ustawa przyspieszy energetyczną transformację, choć jej efekty są trudne do przewidzenia.
22.08.2022

Moskwa: rozważamy zaostrzenie kar za przestępstwa środowiskowe

Dokonaliśmy ponownej analizy możliwości zaostrzenia kar w zakresie przestępstw środowiskowych; rozważamy wyższe kary finansowe jak i pozbawienia wolności. Już są ostre, co nie znaczy, że nie mogą być jeszcze ostrzejsze - powiedziała w środę PAP.PL szefowa MKiŚ Anna Moskwa.
18.08.2022

UWAGA! Od 13.06.2022 roku offshore już nie jest żeglugą krajową - problemy z certyfikowaniem załóg

Od dłuższego czasu wind offshore rozgrzewa dyskusję oraz wyobraźnię branży morskiej w Polsce. W przestrzeni medialnej pojawia się coraz więcej zapewnień i ambitnych planów w zakresie rozwoju tego sektora. Również Ministerstwa oraz sama Rada Ministrów, zapewniają, iż będą wspierać rozwój polskiej morskiej energetyki wiatrowej, który ma w jak największym stopniu uwzględniać udział polskich firm w łańcuchu dostaw.
19.07.2022

MFW: Polski local content jednak możliwy do zabezpieczenia prawnie

Jak już wskazywano w poprzednich publikacjach, nie istnieje obecnie w polskim systemie prawnym regulacja, która w jakikolwiek sposób zabezpieczałaby polski łańcuch dostaw, czy ujęciu szerszym - polski „local content” przy budowie i eksploatacji polskich morskich farm wiatrowych.
23.04.2022

Strategia BJiOR przyjęta przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia strategii i polityki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Rzeczypospolitej Polskiej, przedłożoną przez ministra klimatu i środowiska.
14.04.2022

MFW a ocena bezpieczeństwa morskich obszarów RP (nowe regulacje od 06.01.2022 roku)

W swoich dotychczasowych publikacjach, tematycznie związanych z inwestycjami w morską energetykę wiatrową na polskich obszarach morskich, autorzy zwrócili uwagę czytelników na pewne pułapki prawne, które mogą czyhać na podmioty gospodarcze upatrujące w polskich MFW potencjał biznesowy.
08.02.2022

KE informuje, że wysłała do Polski wezwanie do zapłaty kar dot. kopalni Turów i nie otrzymała pieniędzy

Komisja Europejska poinformowała w czwartek na konferencji prasowej, że wysłała do Polski dwa wezwania do zapłaty kar dot. kopalni Turów i jak dotąd nie otrzymała pieniędzy. Rzecznik KE Balazs Ujvari przekazał, że zgodnie z procedurą jeśli nie otrzyma pieniędzy, potrąci środki z funduszy należnych z budżetu UE.
13.01.2022

Niewłaściwe oznaczanie żywności „bio” i „eko” będą karane

Od 2022 roku w Polsce zaczną obowiązywać przepisy dotyczące produkcji i certyfikacji wyrobów ekologicznych. Producenci będą musieli się liczyć z karami za niewłaściwe użycie oznaczeń „bio” lub „eko”, wprowadzanie konsumentów w błąd i fałszywe stylizowanie swoich wyrobów na ekologiczne.
02.12.2021

Zyska: przygotowaliśmy nowelizację pod prosumenckie projekty parasolowe

Przygotowany został projekt ustawy, który odnosi się do realizowanych przez samorządy parasolowych projektów OZE - zapewnił we wtorek wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.
01.12.2021

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw podpisana przez Prezydenta RP

Nowe przepisy przedłużają m.in. obowiązujące programy pomocy publicznej dla wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii (OZE). Dotychczasowe systemy wsparcia kończą się bowiem 31 grudnia 2021 r.
07.10.2021

Ustawa o gatunkach obcych

W Dzienniku Ustaw RP 17 września 2021 r. została opublikowana ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych. Ustawa ta określa ramy prawne dot. przeciwdziałania rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych w przyrodzie.
28.09.2021

Prawo klimatyczne pełne zagrożeń

Prawo klimatyczne jest z jednej strony dobrą ideą, ale ma też mnóstwo niebezpiecznych miejsc i zapisów – ocenia europosłanka Anna Zalewska (EKR/PiS).
02.09.2021

Rząd zajmie się zmianami w rejestrze uwalniania i transferu zanieczyszczeń

Rząd we wtorek ma się zająć projektem zmian w ustawach o ochronie środowiska i zarządzaniu emisjami gazów cieplarnianych, dostosowujących polskie prawo do europejskich regulacji dotyczących rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń.
24.08.2021

Stanowisko PSEW w związku z projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w związku z projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie oceny wniosków złożonych w postępowaniu rozstrzygającym.
16.08.2021

Senat przeciw ustalaniu maksymalnej opłaty za śmieci przy metodzie "od wody"

Senat w piątek zaproponował poprawkę, której konsekwencją będzie wykreślenie przepisów określających maksymalną opłatę za śmieci przy metodzie od zużytej wody. Senatorowie nie zgadzają się też, by samorządy mogły dopłacać do sytemu odpadowego z dochodów niepochodzących z opłat śmieciowych.
06.08.2021

Kancelaria Radcy Prawnego Legal Consulting - Mateusz Romowicz

Partner merytoryczny ZielonaGospodarka.pl
obsługa prawna,obsługa prawna offshore,obsuga prawna oze,obsługa prawna odnawialne źródła energii,wspieranie inwestycji w sektorze oze,prawo offshore,prawo mfw,obsługa prawna morskich farm wiatrowych

WP Law Kancelaria Prawna Woźniccy & Partners sp.j.

Prawo ochrony środowiska i sprawy środowiskowe
ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,pomoc w uzyskaniu decyzji środowiskowych,przywrócenie stosunków wodnych,prawo,prawo ochrony środowiska,system kaucyjny,audyty karne,audyty cywilne,doradztwo prawne,doradztwo prawne dla osób prawnych,doradztwo prawne spółek,doradztwo prawne NGO,doradztwo prawne dla osób fizycznych,postępowania przedsądowe,negocjacje,likwidacja szkód,likwidacja szkód środowiskowych,obsługa postępowań administracyjnych,obsługa postępowań sądowo-administracyjnych,ocena oddziaływania postępowania na środowisko,audyty administracyjne

Dziękujemy za wysłane grafiki.