Stanowisko PSEW w związku z projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury

zk

16.08.2021 12:21 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka, OZE Stanowisko PSEW w związku z projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Partnerzy portalu

Stanowisko PSEW w związku z projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Pixabay

Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w związku z projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie oceny wniosków złożonych w postępowaniu rozstrzygającym.

Obserwowana w ostatnich latach intensyfikacja planów zagospodarowania polskich obszarów morskich napawa optymizmem w perspektywie rozwoju morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Budowa nowego segmentu energetyki odnawialnej determinuje jednak konieczność ustalenia precyzyjnych regulacji względem wszystkich podmiotów, które chcą wziąć udział w powstawaniu branży offshore.

Elementem, który zdaniem PSEW odegra główną role w segmencie MEW będzie współpraca.
Połączenie wieloletniego doświadczenia zagranicznych firm przy budowie turbin na morzu powinno stanowić nieocenioną korzyść dla polskich spółek, które dopiero wchodzą w ten segment. Taki rodzaj synergii może okazać się najefektywniejszy przy obecnym planowaniu i przyszłej realizacji morskich farm wiatrowych. Realizacja pierwszych projektów zakłada właśnie taką współpracę, dzięki której krajowe podmioty uzyskają niezbędne know how, rozwinie się rynek lokalnych dostawców oraz możliwe będzie wykształcenie odpowiednich specjalistów, a zagraniczni inwestorzy rozwijać będą projekty na polskim rynku.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury powinien jednoznacznie dążyć do uzyskania jak największych korzyści dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, przez stworzenie takich warunków wejścia na polski rynek, które wyselekcjonują firmy o szerokim doświadczeniu, ale i potencjale. Z realizacji wspólnych inwestycji – przedsiębiorstw z obcym kapitałem oraz spółek skarbu państwa – powinniśmy wyciągać wnioski i projektować nowe regulacje uwzględniające dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie.

Nie bez znaczenia jest udział tzw. local contentu w realizacjach projektów morskich farm wiatrowych. W pierwszych fazach przewidywany jest on na poziomie 20-25 proc., w kolejnych etapach szacuje się wzrost nawet do 60 proc. Uzyskanie takich wyników będzie możliwe tylko dzięki odpowiedniej synergii osiągniętej na bazie współpracy krajowych i zagranicznych podmiotów (działających na globalnym rynku offshore). Zwiększenie ilości podmiotów produkujących elementy turbin lub okablowania jest niezbędna do zwiększenia polskiego wkładu w rozwój MEW. Proces ten będzie przebiegał sprawniej jeżeli wykorzystane zostaną doświadczenia zagranicznych inwestorów w Polsce, którzy posiadają szeroki łańcuch dostaw budowany na innych rynkach, a który częściowo może być przeniesiony do Polski.

Wypracowanie kompromisu pomiędzy udziałem spółek skarbu państwa, firm prywatnych oraz podmiotów zagranicznych nie powinno przysłaniać głównego celu i szansy, przed którą stoi Polska. Efektywne wykorzystanie obszarów morskich na Bałtyku umożliwi dostarczenie Polakom czystej i taniej energii elektrycznej, co obniży rachunki za prąd i stworzy tysiące nowych miejsc pracy. Wiatraki na morzu to inwestycja przynosząca wieloletnie korzyści dla gospodarki kraju i jego mieszkańców.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.