POWER CONNECT EXPO_2024_strona główna

Sektor OZE rośnie w siłę napędzając światową gospodarkę

kw

07.08.2023 10:52
Strona główna Energetyka, OZE Fotowoltaika, Energetyka Solarna Sektor OZE rośnie w siłę napędzając światową gospodarkę

Partnerzy portalu

Sektor OZE rośnie w siłę napędzając światową gospodarkę - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Freedom Finance Europe

Energia słoneczna i wiatrowa będą według prognoz dostarczać w 2030 roku ponad jedną trzecią światowej energii elektrycznej. Nic dziwnego zatem, że w obliczu stale rosnącego zapotrzebowania na energię oraz zmieniających się norm środowiskowych, odnawialne źródła energii stały się kluczowym elementem dyskusji dotyczącej przyszłości branży energetycznej. Wzrost świadomości ekologicznej, postęp technologiczny, korzystne regulacje i konkurencyjność cen przyczyniają się do rekordowych wyników firm z branży OZE. Przyciągają też inwestorów, napędzając rozwój jednego z najbardziej obiecujących sektorów światowej gospodarki.

Ostatnie lata przyniosły ogromny wzrost w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE), skutkujący rosnącą liczbą oraz skalą projektów związanych z zieloną energią. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają proekologiczne polityki największych gospodarek świata, chociażby takich jak USA, czy krajów Unii Europejskiej. W marcu tego roku Komisja Europejska poinformowała o osiągnięciu wstępnego porozumienia w sprawie aktualizacji dyrektywy dotyczącej energii odnawialnej, zgodnie z którą w 2030 roku udział OZE w ogólnym zużyciu energii w UE ma wzrosnąć z 32% do 42,5%. Z kolei Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął w ubiegłym roku Inflation Reduction Act. Pakiet zakładający przeznaczenie prawie 370 mld USD na projekty obejmuje m.in. granty i tymczasowe zwolnienia z podatków dla firm związanych z zieloną energią. Już teraz widać jego pozytywny wpływ na inwestycje i rozwój amerykańskiego sektora zielonej energii, który w 2022 roku po raz pierwszy w historii wytworzył więcej energii niż ośrodki produkcji energii z węgla.

- Wzrost świadomości społeczeństwa w kwestii problemów związanych ze zmianami klimatycznymi skutkuje coraz większym zainteresowaniem inwestycjami w odnawialne źródła energii. Inwestorzy dostrzegają nie tylko możliwości finansowe, ale również społeczne i ekologiczne korzyści płynące z inwestowania w OZE. Taki trend przyczynia się do zwiększenia dostępności kapitału dla tego typu projektów oraz do szybszego wdrażania innowacyjnych rozwiązań - mówi Timur Turlov, CEO Freedom Holding Corp. i założyciel Freedom Finance Europe.

Wzrost popytu na innowacyjne rozwiązania w dziedzinie energii odnawialnej, wspierane przez korzystne zachęty rządowe, tworzy sprzyjające środowisko regulacyjne dla firm z tego obszaru. To z kolei przyczynia się do rosnącej konkurencyjności i rozwoju sektora OZE, na czym może skorzystać zarówno środowisko, jak i światowa gospodarka. O rosnącym potencjale tej branży świadczą, chociażby wyniki finansowe największych firm skupiających swoją działalność na odnawialnych źródłach energii. Array Technologies, przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dostarczaniem inteligentnych systemów śledzenia ruchu Słońca, w pierwszym kwartale tego roku odnotowało wzrost przychodów o 25% w porównaniu do roku poprzedniego. W analogicznym okresie firma Sunnova Energy, producent paneli fotowoltaicznych, odnotowała rekordowy, trzycyfrowy wzrost przychodów wynoszący 146%. Również na rodzimym podwórku można zaobserwować wzrost znaczenia energii produkowanej ze źródeł odnawialnych. Jak wynika z raportu przygotowanego przez Instytut Energii Odnawialnej, na koniec 2022 roku moc zainstalowana w instalacjach fotowoltaicznych w Polsce przekroczyła 12,4 GW, notując rekordowy roczny przyrost o ponad 4,7 GW nowych mocy oraz imponujące tempo wzrostu rynku - o 61%.

- Sektor odnawialnych źródeł energii ma ogromny potencjał wzrostu, czego dowodem są wyniki finansowe firm takich, jak Array Technologies, czy Sunnova Energy. Widać to również na rynkach szybko rozwijających się, takich jak Polska, że rozwój OZE znacząco przyspieszył w ostatnich kilku latach. Co więcej, prognozy pokazują, że rynek adresowalny (TAM), czyli wskaźnik obejmujący całkowitą liczbę potencjalnych klientów zainteresowanych produktami i usługami oferowanymi przez przedsiębiorstwa z branży energii słonecznej, będzie rosnąć średnio o 16,5% rocznie do 2030 roku, co tylko potwierdza stabilność i potencjał całej branży - dodaje Turlov.

Jak zauważa ekspert, tak dynamiczny wzrost całego sektora jest w dużej mierze wynikiem spadku kosztów produkcji energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł, zauważalnego w ostatnich latach. Co więcej, według przewidywań, ten trend utrzyma się, pozytywnie wpływając na upowszechnienie dostępności tych technologii. Odnotowany w minionym roku wzrost cen surowców, szczególnie w Europie, skłania konsumentów do rozważań dotyczących niezawodności i dostępności tradycyjnych źródeł energii. Te czynniki: łatwiejsze pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych i zmiana podejścia do paliw tradycyjnych, stwarzają idealne warunki do dalszego rozwoju i ekspansji sektora OZE.

- Odnawialne źródła energii stają się kluczowym elementem transformacji naszego społeczeństwa w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości. Zrozumienie potencjału rozwojowego tych technologii i przemyślane inwestycje, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym, są niezbędne dla osiągnięcia stabilnego i ekologicznie odpowiedzialnego rozwoju naszej planet - konkluduje Timur Turlov.

Rozwój sektora OZE jest niezwykle ważny dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Transformacja energetyczna oparta na energii ze źródeł odnawialnych przyciąga inwestorów, ale jest również wyzwaniem. To, czy i w jaki sposób firmy się z nim zmierzą w najbliższych latach pokaże, czy jesteśmy gotowi na zaangażowanie w długoterminową strategię i wdrażanie środków w celu osiągnięcia bardziej ekologicznej i zrównoważonej przyszłości.

Freedom Finance Europe to międzynarodowy broker internetowy znany pod marką Freedom24, należący do międzynarodowej grupy inwestycyjnej Freedom Holding Corp. Akcje holdingu notowane są na giełdzie NASDAQ, a jego działalność jest regulowana przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Freedom Finance Europe oferuje swoim klientom bezpośredni dostęp do największych światowych giełd papierów wartościowych, profesjonalną analitykę papierów wartościowych oraz dedykowane aplikacje handlowe.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.