Coraz więcej prądu z małych OZE. Fotowoltaika najbardziej opłacalna

kw

28.05.2023 11:37
Strona główna Energetyka, OZE Fotowoltaika, Energetyka Solarna Coraz więcej prądu z małych OZE. Fotowoltaika najbardziej opłacalna

Partnerzy portalu

Coraz więcej prądu z małych OZE. Fotowoltaika najbardziej opłacalna - ZielonaGospodarka.pl

W latach 2021–2022 liczba małych instalacji OZE wzrosła w Polsce o 120 proc. Najszybciej rozwijają się niewielkie farmy solarne, które pod koniec ubiegłego roku osiągnęły moc 2,5 GW i wytworzyły 4,6 TWh energii elektrycznej. W 73 proc. została ona sprzedana – wynika z najnowszego raportu Urzędu Regulacji Energetyki.

Zgodnie definicją, obowiązującą od końca 2021 roku, małymi OZE są instalacje o mocy wynoszącej od 50 kW do 1 MW. 31 grudnia ubiegłego roku najliczniejszą grupę podmiotów w tej kategorii, wytwarzającą 69 proc. całej energii, stanowiły farmy słoneczne. Uruchomienie takiej instalacji nie wymaga koncesji, a jedynie wpisu do prowadzonego przez URE Rejestru wytwórców energii (RMIOZE). 

Właścicielami małych elektrowni fotowoltaicznych są spółki należące do dużych koncernów energetycznych, jednostki samorządowe oraz podmioty sektora MŚP. Mogą one korzystać z taryf gwarantowanych, czyli stałych stawek zakupu energii elektrycznej. Ich działalność ułatwiają także aukcyjny system wsparcia oraz dopłaty do rynkowej ceny energii. Dzięki nim małe farmy fotowoltaiczne sprzedały w 2022 r. prawie 73 proc. wyprodukowanej energii. Co mogą zrobić właściciele małych instalacji, aby zarabiać jeszcze więcej? 

ZielonaGospodarka
Produkcja oraz sprzedaż energii (w GWh) z małych instalacji OZE w 2022 r. Źródło: URE

Sprzedaż energii tylko ze sprawnych instalacji PV 


Podstawowym warunkiem uzyskania dochodów ze sprzedaży energii jest maksymalna wydajność elektrowni PV. Można ją osiągnąć dzięki regularnie prowadzonym przeglądom technicznym i konserwacji paneli fotowoltaicznych. Tradycyjnie inspekcje, polegające na sprawdzaniu każdego panelu z osobna, są jednak czasochłonne i generują wysokie koszty. Zgodnie z danymi przedstawionymi w raporcie “Rynek fotowoltaiki i farm fotowoltaicznych w Polsce i Unii Europejskiej”, roczne utrzymanie elektrowni solarnej o mocy 1 MW może kosztować nawet 70 tys. złotych. Na koszt ten składają się czynniki takie, jak konieczność prowadzenia regularnych inspekcji i napraw instalacji. Kwotę tę można jednak zredukować dzięki automatyzacji przeglądów i wczesnemu wykrywaniu potencjalnych awarii. Umożliwiają to m.in. inspekcje termowizyjne prowadzone przy użyciu dronów. 

- Inspektor korzystający z drona może szybko wykonać zdjęcia, na których widoczne są usterki, wpływające na wydajność farmy solarnej – uszkodzenia szyby lub folii na panelach czy tzw. hot-spoty – najgroźniejsze awarie, mogące skutkować nawet pożarami całych instalacji – tłumaczy Jacek Pawełczyk, CEO firmy SENSE Software i twórca oprogramowania Solar SENSE, pierwszego rozwiązania pozwalającego na w pełni automatyczną analizę obrazów termowizyjnych.

– Specjalistyczna aplikacja taka jak Solar SENSE jest w stanie samodzielnie przetworzyć setki obrazów z drona i w ciągu jednego dnia, a docelowo w czasie rzeczywistym, wygenerować raport podsumowujący wyniki kontroli  i zawierający ortofotomapę z zaznaczonymi defektami instalacji. Zwalnia to inspektora z konieczności mozolnej analizy zdjęć i pozwala szybciej usunąć najgroźniejsze awarie – dodaje Jacek Pawełczyk. 

ZielonaGospodarka
Jacek Pawełczyk, CEO firmy SENSE Software

Zysk dzięki tańszemu oprogramowaniu


Rentowność małych instalacji OZE podnieść może także redukcja kosztów związanych z samym oprogramowaniem do wykrywania usterek. Właściciele niewielkich farm PV mogą korzystać z dostępnych na rynku narzędzi do edycji i przetwarzania zdjęć oraz filmów termowizyjnych, ale najkorzystniejszym rozwiązaniem dla inspektorów tego typu instalacji są aplikacje dostępne w modelu SaaS. Dzięki nim użytkownik płaci wyłącznie za liczbę przetworzonych zdjęć i wygenerowanych przez program raportów, bez konieczności zakupu pełnej licencji na oprogramowanie.

Małe OZE w Polsce


Zgodnie z danymi URE, pod koniec 2022 r. w RMIOZE zarejestrowanych było 2 448 wytwórców energii. Należało do nich łącznie 4 259 małych instalacji, z czego aż 3 056 to farmy fotowoltaiczne. Ilość wytworzonej przez nie energii była 2,5 razy większa niż w przypadku wszystkich małych instalacji OZE w latach 2016-2021. 

- Wraz z dalszym rozwojem małych elektrowni solarnych, coraz większe znaczenie zdobywać będą rozwiązania umożliwiające szybkie i ekonomiczne serwisowanie instalacji PV. Dzięki zautomatyzowanej obsłudze oraz korzystnemu modelowi finansowania, właściciele niewielkich farm będą w stanie zredukować koszty napraw i poprawić wydajność instalacji. Większa produkcja energii zapewni im wyższe dochody i szybszy zwrot z inwestycji w OZE – podsumowuje Jacek Pawełczyk.  

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.