Efektywna współpraca marki Diamant z plantatorami

Strona główna Klimat, Edukacja Efektywna współpraca marki Diamant z plantatorami

Partnerzy portalu

Efektywna współpraca marki Diamant z plantatorami - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Diamant

Doskonałej jakości cukier Diamant powstaje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. To nie tylko zasługa producenta, czyli firmy Pfeifer & Langen Polska, i jego szczególnej dbałości o standardy, ale także ponad ośmiu tysięcy plantatorów, z którymi przedsiębiorstwo współpracuje. Ich zaangażowanie i wiedza w połączeniu ze wsparciem merytorycznym firmy, składają się na nowoczesną, efektywną i realizowaną z szacunkiem dla środowiska produkcję rolniczą. 

15 maja obchodzony jest Dzień Rolnika. Święto, dzięki któremu doceniamy istotną rolę rolnictwa w naszej gospodarce, a także codzienną pracę osób, bez których produkcja żywności byłaby niemożliwa. Obecnie rolnicy stoją przed wieloma wyzwaniami, jak choćby zmiany klimatu. Dlatego taką wagę zyskały w ostatnim czasie zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem. Są one istotne także dla firm skupujących od plantatorów surowce. Przykładem jest producent marki Diamant, dla którego celem jest wytwarzanie cukru z jak najmniejszym wpływem na środowisko. Firma konsekwentnie realizuje to założenie i jednocześnie doskonali jakość swoich produktów, mając świadomość, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie ścisła współpraca z plantatorami. Gdyż to na ich polach zaczyna się produkcja cukru. 

Ekspercka wiedza i partnerskie relacje 


Firma Pfeifer & Langen Polska współpracuje, często od pokoleń, z ponad ośmioma tysiącami plantatorów w Wielkopolsce i na Mazowszu, sukcesywnie doskonaląc technologię uprawy buraków cukrowych. By plantatorzy mogli się stale rozwijać, producent cukru Diamant, zapewnia im merytoryczne wsparcie i dostęp do wiedzy. Jest to działanie niezbędne do efektywnej i minimalnie wpływającej na środowisko produkcji rolniczej. Każdy plantator może liczyć na fachową pomoc firmy. Już od ponad 20 lat funkcjonuje pionierskie i, jak do tej pory, unikatowe rozwiązanie, jakim jest interaktywny Serwis Informacyjny Buraka Cukrowego (LIZ). To platforma internetowa ze stale powiększaną bazą treści dotyczących każdego aspektu uprawy buraków cukrowych. Tworzą ją zarówno eksperci Pfeifer & Langen, jak i sami plantatorzy, umiejętnie doradzając sobie nawzajem.

Jak efektywna współpraca z plantatorami wpływa na zrównoważoną produkcję cukru? 


Firma, od prawie trzech dekad, promuje nowoczesne systemy uprawy buraków, czyli m.in. uprawę pasową. Polega ona na tym, że w trakcie jednego przejazdu odpowiednim agregatem przez pole, jednocześnie uprawia się glebę, wprowadza odpowiednie dawki nawozów mineralnych oraz wysiewa buraki. Uprawa pasowa to w efekcie mniej spalin, ograniczenie erozji wietrznej i wodnej gleby oraz lepsze wykorzystanie nawozów mineralnych, a co za tym idzie, ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia wód powierzchniowych oraz podziemnych. 

Współpracujący z producentem cukru Diamant plantatorzy ograniczają użycie środków ochrony roślin do niezbędnego minimum i tak je dobierają, aby wyeliminować ich wpływ na organizmy pożyteczne, czyli mikroflorę gleby czy pszczoły. To sprawia, że w otoczeniu pól uprawnych pozostają: urodzajna gleba i naturalny ekosystem. Jako pierwsza firma w Polsce Pfeifer & Langen Polska premiuje plantatorów dostarczających buraki z niską zawartości azotu                               α-aminowego. Dzięki temu, od 2004 roku, zużycie mineralnych nawozów azotowych na plantacjach buraków cukrowych zmniejszyło się aż o ponad 34%. 

Producent cukru Diamant wspiera plantatorów także w zakresie zaopatrzenia w nasiona, których jakość jest weryfikowana przez niezależne, renomowane laboratorium. Dobór odmian uwzględnia warunki przyrodnicze danego rejonu i gospodarstwa. Daje to wyże plony i lepszą jakość buraków cukrowych. Dzięki temu, że plantatorzy używają dobrej jakości nasion odmian buraków, które nie są genetycznie modyfikowane, powstaje cukier bez GMO. Ponadto Pfeifer & Langen Polska i współpracujący z firmą plantatorzy stosują narzędzia monitorujące choroby roślin i występowanie szkodników oraz nowoczesne metody zbioru korzeni. To ostatnie odbywa się z wykorzystaniem maszyn chroniących strukturę gleby i zapewniających lepsze doczyszczenie surowca na polu. 

Dzięki nowoczesnym systemom logistycznym firma optymalnie zarządza dostawami buraków. Wykorzystuje odpowiednie maszyny do zbioru i załadunku surowca, oraz planuje i kontroluje wyznaczone trasy przejazdów, co sprawiło, że od 2003 roku średnia emisja CO2 związana z transportem buraków została zredukowana o ponad 25%.

Ponadto producent cukru Diamant blisko współpracuje z instytutami badawczymi, uniwersytetami i związkami plantatorów buraka cukrowego. Dzięki temu pozyskuje cenną wiedzę, którą dzieli się z plantatorami. Efektem takiego podejścia jest optymalizacja agrotechniki uprawy i sukcesywne zwiększanie ilości produktu pozyskiwanego z tej samej powierzchni – obecnie to o 10% więcej niż w 2010 r. 

Więcej o partnerskiej współpracy z plantatorami, nowoczesnych metodach uprawy oraz innych działaniach Pfeifer & Langen można przeczytać w wydanym przez firmę raporcie

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.