W MKiŚ powołano specjalny zespół ds. ochrony drzew i krzewów

W MKiŚ powołano specjalny zespół ds. ochrony drzew i krzewów - ZielonaGospodarka.pl
10.07.2024 13:35
Strona główna Klimat, Edukacja W MKiŚ powołano specjalny zespół ds. ochrony drzew i krzewów

Partnerzy portalu

W MKiŚ powołano specjalny zespół ds. ochrony drzew i krzewów - ZielonaGospodarka.pl

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało w środę o utworzeniu specjalnego zespołu, który ma zaproponować przepisy chroniące zieleń przed nadmierną i nieuzasadnioną wycinką lub zniszczeniem.

Zespół ds. ochrony drzew i krzewów opracuje narzędzia prawne, które pozwolą skutecznie chronić zieleń przed nieuzasadnioną wycinką lub jej zniszczeniem – w tym m.in. w sytuacji prowadzenia inwestycji w jej otoczeniu - podał resort.

Według ministerstwa, zespół przeanalizuje i uporządkuje także propozycje zmian legislacyjnych, zgłaszane przez różne grupy społeczne, oraz przygotuje założenia do rozporządzenia, które będzie określało metody wykonywania prac w obrębie korzeni, pnia, korony drzewa lub w obrębie korzeni, pędów krzewu.

Zespół ma się skupić na: definicji drzewa, jego uszkodzenia i zniszczenia; wysokości i sposobie naliczania kar administracyjnych za uszkodzenie lub zniszczenie drzewa; kryteriach wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów; regulacjach w zakresie nasadzeń zastępczych, kompensacji strat spowodowanych przez wycinkę drzew; działaniach na rzecz zachowania istniejących drzew i krzewów w procesie inwestycyjnym; zasadach informowania o planowanym usunięciu drzewa lub krzewu.

Przeanalizowane zostaną także zasady ochrony zieleni w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Rewizji będą podlegały też przepisy regulujące ochronę drzew i krzewów na obszarach wpisanych do rejestru zabytków i na terenach cmentarnych - podkreśliło ministerstwo.

W efekcie, według MKiŚ, wypracowane przez zespół przepisy będą wpływały przede wszystkim na: większą ochronę zielonego środowiska miejskiego, trwałe wzmocnienie ochrony istniejącej zieleni, redukcję miejskiej wyspy ciepła, a także niwelowanie zjawiska lokalnych podtopień poprzez rozwój zielonej retencji), zahamowanie postępującej utraty różnorodności biologicznej oraz zapewnienie właściwego schronienia dla ptaków.

wkr/ malk/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.