PE poparł ograniczenie szkodliwych emisji z instalacji przemysłowych i dużych gospodarstw rolnych

PE poparł ograniczenie szkodliwych emisji z instalacji przemysłowych i dużych gospodarstw rolnych - ZielonaGospodarka.pl
14.03.2024 10:05
Strona główna Klimat, Edukacja PE poparł ograniczenie szkodliwych emisji z instalacji przemysłowych i dużych gospodarstw rolnych

Partnerzy portalu

PE poparł ograniczenie szkodliwych emisji z instalacji przemysłowych i dużych gospodarstw rolnych - ZielonaGospodarka.pl

Parlament Europejski poparł podczas głosowania w Strasburgu nowe przepisy ograniczające szkodliwe emisje z instalacji przemysłowych oraz z dużych gospodarstw hodowlanych trzody chlewnej i ferm drobiu w celu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.

PE przyjął porozumienie z państwami członkowskimi UE w sprawie dyrektywy o emisjach przemysłowych 393 głosami za, przy 173 przeciw i 49 wstrzymujących się. Zmieniona dyrektywa obejmie teraz również instalacje przemysłu wydobywczego (kopalnie) i duże instalacje produkujące baterie.

Do 31 grudnia 2026 roku Komisja Europejska oceni, czy istnieje potrzeba dalszego zajęcia się emisjami z hodowli zwierząt gospodarskich, w tym bydła, oraz klauzulą wzajemności, aby zapewnić, że producenci spoza UE spełniają wymogi podobne do przepisów unijnych przy eksporcie do UE.

Przedsiębiorstwom, które nie zastosują się do przepisów, mogą grozić kary w wysokości co najmniej 3 proc. rocznego obrotu w UE, w przypadku najpoważniejszych naruszeń. Kraje UE przyznają obywatelom dotkniętym nieprzestrzeganiem przepisów prawo do ubiegania się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.

Przepisy muszą teraz zostać przyjęta przez Radę UE, zanim zostaną opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE i wejdą w życie 20 dni później. Państwa członkowskie będą miały 22 miesiące na dostosowanie się do tej dyrektywy.

Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych określa zasady zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby pochodzących z dużych instalacji rolno-przemysłowych; zanieczyszczenia te mogą prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak astma, zapalenie oskrzeli i rak. Dyrektywa reguluje również wytwarzanie odpadów, wykorzystanie surowców, efektywność energetyczną, hałas i zapobieganie wypadkom.

Ze Strasburga Łukasz Osiński 

luo/ ap/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.