PRECOP 28: wyzwaniem potrojenie globalnych mocy OZE i dekarbonizacja instalacji

PRECOP 28: wyzwaniem potrojenie globalnych mocy OZE i dekarbonizacja instalacji - ZielonaGospodarka.pl
05.10.2023 16:13
Strona główna Energetyka, OZE PRECOP 28: wyzwaniem potrojenie globalnych mocy OZE i dekarbonizacja instalacji

Partnerzy portalu

PRECOP 28: wyzwaniem potrojenie globalnych mocy OZE i dekarbonizacja instalacji - ZielonaGospodarka.pl

Potrojenie do 2030 r. globalnych mocy OZE oraz dekarbonizacja istniejących instalacji przemysłowych tak, by zmniejszyć ich emisyjność – to niektóre punkty agendy szczytu klimatycznego COP28, który odbędzie się w tym roku w Dubaju. W czwartek m.in. o tych wyzwaniach dyskutowano w Katowicach na konferencji PRECOP 28.

"Naszym zadaniem jest nie tylko rozmawiać o problemie, ale zarządzać tym problemem w taki sposób, aby wypracować realną zmianę" – tłumaczył podczas inauguracji dwudniowej konferencji przedstawiciel krajowy, dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland Kamil Wyszkowski.

UN Global Compact to największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes, powołana w 2000 r. przez sekretarza generalnego ONZ. Zrzesza obecnie ponad 10 tys. członków z całego świata. Zaangażowana w przygotowanie PRECOP 28 w Katowicach organizacja UN Global Compact Network Poland to sekretariat polskich członków UNGC oraz akcelerator programów i działań lokalnych.

Wyszkowski przypomniał, że w dorocznych szczytach klimatycznych ONZ uczestniczą przedstawiciele wszystkich 193 państw zrzeszonych w ONZ. "Nawet jeśli niektóre szczyty kończą się fiaskiem, jest sukcesem, że udaje się zintegrować wysiłki wszystkich krajów wokół Porozumienia Paryskiego i innych dokumentów dotyczących walki ze zmianami klimatu" – mówił.

Przed pięcioma laty Katowice były gospodarzem 24. sesji szczytu klimatycznego ONZ. Stąd nieprzypadkowo w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, które w grudniu 2018 roku gościło ok. 20 tys. uczestników COP24 z prawie 200 krajów, teraz odbywa się forum poprzedzające COP28 - spotkanie zaplanowane między 30 listopada a 12 grudnia w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Ambasador Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Polsce Mohamed al Harbi poinformował, że wśród tematów COP28 znajdą się – w kontekście zmian klimatycznych – m.in. kwestie bezpieczeństwa żywności, bezpieczeństwa zdrowotnego oraz nowych technologii. Szczyt ma być też okazją do podsumowania dotychczasowych wysiłków w zakresie realizacji celów Porozumienia Paryskiego. Mowa będzie również o mechanizmach finansowania inicjatyw klimatycznych.

"W agendzie COP28 znajdą się dwa kluczowe cele: potrojenie do 2030 r. globalnych mocy odnawialnych źródeł energii oraz dekarbonizacja istniejących instalacji przemysłowych tak, by zmniejszyć ich emisyjność niemal do zera" – powiedział ambasador, wskazując, iż wysiłki w tym zakresie muszą dotyczyć nie tylko samych instalacji, ale także sieci dystrybucji energii i innych elementów infrastruktury.

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, która w unijnym Komitecie Regionów należy do Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE), zwróciła uwagę, iż przeszło 78 proc. działań związanych z wdrażaniem tzw. zielonego ładu dzieje się na poziomie lokalnym.

"To na nas wszystkich, mieszkańcach miast, miasteczek, wiosek, spoczywa odpowiedzialność za to, i to my będziemy te zmiany wdrażali" – powiedziała prezydent, podkreślając, iż władze Łodzi starają się wyprzedzać oczekiwania społeczne w zakresie zmian związanych z adaptacją do zmian klimatu i przeciwdziałaniem tym zmianom.

Zdanowska wymieniała prośrodowiskowe działania samorządu Łodzi, jak posadzenie w mieście w minionych dwóch latach 100 tys. drzew czy stworzenie 140 hektarów nowych parków i terenów leśnych w centrum miasta. "Odbetonowujemy praktycznie każdy skrawek miasta, żeby w to miejsce posadzić zieleń" – mówiła.

W ramach miejskiego programu w Łodzi zlikwidowano dotąd ponad 60 proc. indywidualnych źródeł ciepła, a w ramach rewitalizacji ośmiu kwartałów centralnej części miasta niemal wszystkie budynki na tym terenie podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Prezydent Łodzi podkreśliła, że budynki generują 40 proc. zapotrzebowania na energię i odpowiadają za 36 proc. emisji gazów cieplarnianych, stąd potrzebne są kompleksowe programy zmniejszenia ich emisyjności. Chodzi m.in. o termomodernizację i zmianę źródeł ciepła. Zmiany wymagają m.in. regulacje w tym zakresie dotyczące budynków o charakterze zabytkowym – wskazała Zdanowska.

Wśród wiodących celów katowickiej konferencji PRECOP 28 jest wypracowanie, w toku debat i dyskusji, wspólnego stanowiska różnych środowisk wobec najważniejszych tematów omawianych podczas corocznego szczytu klimatycznego. Chodzi również o określenie kierunków efektywnego działania w obliczu postępującej degradacji klimatu. Program dwudniowego spotkania wypełnia 30 sesji tematycznych z udziałem ok. 150 prelegentów - polityków, przedstawicieli biznesu, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

mab/ mick/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.