Przywództwo w zrównoważonym rozwoju. Lider na ‘open space’

Strona główna Klimat, Edukacja Przywództwo w zrównoważonym rozwoju. Lider na ‘open space’

Partnerzy portalu

Przywództwo w zrównoważonym rozwoju. Lider na ‘open space’ - ZielonaGospodarka.pl

Wśród uczestników, szeroko pojętego życia gospodarczego, obserwujemy, wyraźnie widoczne szczere zainteresowanie tematami związanymi z ESG - zrównoważonym rozwojem. To jest właśnie tzw. jedyny optymalny moment dla każdego, na to, aby przysłowiowo, wziąć sprawy w swoje ręce i działać. Kto bierze sprawy w swoje ręce i zaczyna działać? Przywódca, Lider Zmian. 

Wszak postawa, charakterystyczna dla osoby, którą świat uznaje za lidera nie jest ograniczona, żadną formalna rolą, zakresem obowiązków, schematem organizacyjnym, hierarchią - żadną wymówką, bo przywództwo polega na wprowadzaniu zmian poprzez swoje działanie i wpływ. 

Dzisiejszy przywódca zmian pracuje na co dzień na tzw. open space, jako specjalista, członek zespołu, który swoja dojrzałą postawą i świadomością potrafi skłonić kierownictwo i zarząd firmy do refleksji. Przywództwo, postawa pracownika wobec potrzeby zmian jest absolutnie niezbędna. 

Przykład jako Kluczowy Element

Nic nie inspiruje bardziej niż przykład. Przywódcy w obszarze ESG muszą stać się ambasadorami wartości, które reprezentują. Konsekwentne podejmowanie działań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, nawet w obliczu trudności jest niezbędne do budowania zaufania zarówno wśród pracowników, jak i innych interesariuszy. Przywództwo jako postawy naszych indywidualnych pracowników, oparte na autentyczności i uczciwości jest kluczem do skutecznego prowadzenia organizacji w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Jak już wspomniano w artykule „Zrównoważony rozwój priorytetem dla firmy Damen” środowisko, kwestie społeczne i zarządzanie, to jeden z najgorętszych tematów w biznesie w Europie, w tym oczywiście, w szeroko rozumianej branży morskiej: przemyśle stoczniowym i żegludze. 

Przykłady z wielu firm, które wdrożyły ESG pokazują, że rola zarządu i kierownictwa w wdrażaniu zasad ESG jest kluczowa dla sukcesu organizacji w dzisiejszym świecie biznesu. Obejmuje ona zarówno określanie strategicznych celów i wartości, zapewnienie niezbędnych funduszy jak i nadzór nad codziennymi działaniami firmy w celu zapewnienia zgodności z zasadami ESG oraz realizacji zrównoważonego rozwoju.

W tym trudnym zadaniu należy również uwzględnić zespól ESG, który ma bardzo ważną role w budowaniu świadomości, szerzeniu wiedzy, edukacji wszystkich pracowników oraz spełnianiu wymogów i onarzędziowanie procesów raportowania. Zespół ten jest niejako centrum kompetencji ESG w firmie, koncentrując organizacje dookoła celów ESG. Jego rola jest jednak wspierająca, ponieważ ostatecznie to Zarząd jest odpowiedzialny za transformacje ESG.

ZielonaGospodarka
Fot. Damen


Przywództwo w zrównoważonym rozwoju w firmie Damen Engineering Gdańsk

Firma Damen jest w pełni świadoma jak dużą rolę przywództwo odgrywa w kształtowaniu trwałego rozwoju społecznego, ekonomicznego i środowiskowego. Kiedy mówimy o zrównoważonym rozwoju, odnosimy się do spełnienia wymagań naszych klientów przy jednoczesnym zachowaniu równowagi ekologicznej i społecznej, tak aby nasze działania nie wpływały negatywnie na środowisko i funkcjonowanie kolejnych pokoleń.

Nasze codzienne działanie opiera się na zasadach etycznych, sprawiedliwości społecznej oraz poszanowaniu środowiska naturalnego. Dążąc do transformacji ESG, jesteśmy świadomi globalnych wyzwań, takich jak zmiany klimatyczne, nierówności społeczne czy degradacja środowiska oraz podejmujemy działania mające na celu ich minimalizowanie. 

Zaproponowaliśmy i za zgoda szefostwa wdrożyliśmy Model Zarządzania, w którym zdefiniowane zostały poszczególne odpowiedzialności, w ten sposób angażując wszystkie działy naszej firmy do transformacji ESG (zarząd, Administracje i dział Projektowania) 

ZielonaGospodarka
Fot. Damen


Damen Engineering Gdansk już od 2023 roku rozwija system niefinansowego raportowania ESG, do zbierania i analizy danych związanych z kluczowymi dla nas obszarami. Bez zaangażowania i proaktywnej postawy pracowników zarząd nie mógłby się pochwalić sukcesami na tym i na innych polach. W tym roku zespół ESG rozpoczął prace nad analizą istotności oraz wyznaczeniem celów na kolejne lata. 

Podsumowując, pojedynczy komunikat z organizacji do zarządu nie wystarczy, nie wystarczy tez powołanie pełnomocnika ds. ESG, nie wystarczy stworzenie zespołu eksperckiego odpowiedzialnego za tematy ESG Aby z sukcesem transformować organizacje w kierunku ESG, wszyscy (łącznie z zarządem) muszą się zaangażować, stać się takimi małymi centrami eksperckimi, pracować nad zrozumieniem i w kierunku transformacji ESG. Wdrażanie ESG jest drogą po nieprzetartych szlakach. Każdy kolejny krok dla firmy jest nowy i nie ma wydeptanych ścieżek przygotowanych przez poprzedników. Jest to przygoda, która codziennie przynosi nowe wyzwania, pojawiają się nowe nieprzetarte szlaki, ale jej cel jest wszystkim znany – pozostawienie niezniszczonej planety i możliwości realizowania swoich marzeń kolejnym pokoleniom. 

Przykłady inicjatyw i zaangażowania pracowników w zrównoważony rozwój jakie realizowane są w firmie Damen :

  • Zorganizowanie akcji sadzenia drzew
  • Postawienie ula na dachu firmy
  • Wzięcie udziału w wolontariacie na rzecz domu dziecka
  • Praca z fundacją Inspirujące Przykłady
  • Dojazdy do pracy na rowerze oraz korzystanie z transportu publicznego

Autorzy publikacji : Zespół Damen Engineering Gdańsk 

Krzysztof Czwatschka 

Katarzyna Romantowska – Jaskólska 

Grzegorz Błondek 

Marta Pawlak 

Aleksandra Chojnicka  Kędzierska 

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.