Szczecin. Zanieczyszczenie powietrza tzw. pyłami zawieszonymi trzykrotnie przekroczyły normę

Szczecin. Zanieczyszczenie powietrza tzw. pyłami zawieszonymi trzykrotnie przekroczyły normę - ZielonaGospodarka.pl
31.03.2024 18:13
Strona główna Klimat, Edukacja Szczecin. Zanieczyszczenie powietrza tzw. pyłami zawieszonymi trzykrotnie przekroczyły normę

Partnerzy portalu

Szczecin. Zanieczyszczenie powietrza tzw. pyłami zawieszonymi trzykrotnie przekroczyły normę - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Pixabay

Stacje pomiarowe GIOŚ wskazały w niedzielę o godz. 13, że poziom tzw. pyłu zawieszonego PM10 w centrum Szczecina jest trzy razy wyższy niż wynosi norma dobowa.

Wyniki z automatycznych stacji pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wskazują na „stan powietrza zły” lub „bardzo zły” (piąty i szósty poziom w sześciostopniowej skali). W niedzielę o godz. 13 w centrum Szczecina (stacja przy ul. Piłsudskiego) poziom PM2,5 sięgnął 68,0 µg/m3; natomiast PM10: 155,2 µg/m3. Indeks tzw. pyłów zawieszonych trzykrotnie przekroczył normę również w drugim punkcie pomiarowym, na Prawobrzeżu (ul. Andrzejewskiego): PM2,5: 53,4 µg/m3; PM10: 154,5 µg/m3.

Jakość powietrza „bardzo dobra” jest wtedy, kiedy indeks PM2,5 nie przekracza 13 µg/m3, natomiast PM10: 20 µg/m3. Stan powietrza jest „dobry”, gdy wskazania nie przekraczają – odpowiednio - 35 µg/m3 i 50 µg/m3.

Poziom dopuszczalny PM10 to właśnie 50 µg/m3 (średnia dobowa) i 40 µg/m3 (uśrednione wyniki roczne). Za poziom dopuszczalny zanieczyszczenia PM2,5 uznaje się 20 µg/m3.

Tak wysokie stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu jest groźne dla zdrowia. Może powodować ataki kaszlu czy np. zapalanie oskrzeli. Oddychanie tak mocno zanieczyszczonym powietrzem zwiększa ryzyko zawału serca i udaru mózgu. Może prowadzić do nasilenia się objawów astmy, chorób układu krążenia, zaburzeń kardiologicznych, a nawet nowotworów.

Cząsteczki PM2,5 przenikają do krwiobiegu i osadzają się w tkankach.

Pyły zawieszone mogą zawierać substancje toksyczne, np. benzo(a)piren, rakotwórcze metale ciężkie, dioksyny i furany. Kiedy stan powietrza jest – według indeksów GIOŚ - „bardzo zły”, należy ograniczyć spacery, aktywność fizyczną w plenerze. Nie zaleca się otwierania okien, wietrzenia pomieszczeń.

Alarmujące dane dot. jakości powietrza w niedzielę zarejestrowano również w Kołobrzegu. Tam po godz. 13 stan powietrza był „zły”: PM2,5: 42,4 µg/m3; PM10: 136,3 µg/m3

Stężenia innych zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenku węgla (CO) oraz azotu (NO2) mieszczą się w normach – w punktach pomiarowych w Szczecinie - mieszczą się w normach.

Stacje pomiarowe monitorujące jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim znajdują się także w Koszalinie, Dąbkach, Szczecinku.

Jakość powietrza można monitorować dzięki aplikacji na urządzenia mobilne, do ściągnięcia z: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/mobile_app

lub na stronie z bieżącymi danymi pomiarowymi: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

tma/

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.