URE odmówiło zatwierdzenia taryfy Polskiej Spółce Gazownictwa

URE odmówiło zatwierdzenia taryfy Polskiej Spółce Gazownictwa - ZielonaGospodarka.pl
04.07.2023 13:31
Strona główna Energetyka, OZE URE odmówiło zatwierdzenia taryfy Polskiej Spółce Gazownictwa

Partnerzy portalu

URE odmówiło zatwierdzenia taryfy Polskiej Spółce Gazownictwa - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay
URE odmówiło zatwierdzenia taryfy Polskiej Spółce Gazownictwa - wynika z decyzji prezesa Urzędu. Jak wyjaśnił regulator spółka chciała podwyższyć taryfę z usługi dystrybucji paliw gazowych.

Rzecznik prasowa URE Agnieszka Głośniewska wyjaśniła PAP, że spółka miała zatwierdzoną taryfę, ale chciała ją zwiększyć. Prezes URE uznał, że byłoby to nieuzasadnione i odmówił zatwierdzenia zmiany.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) decyzją z 30 czerwca br. odmówił zatwierdzenia zmiany w taryfie dla usług dystrybucji paliw gazowych, świadczonych przez Polską Spółkę Gazownictwa (PSG).

Jak podano w decyzji, "w ocenie prezesa URE w toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego przedsiębiorstwo w szczególności nie wykazało, aby przedmiotowy wniosek spełniał wymagania określone w art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego". Zgodnie z tym art. "decyzja ostateczna, na mocy, której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony".

Polska Spółka Gazownictwa jest operatorem systemu dystrybucyjnego gazu w Polsce. Kluczowym zadaniem spółki jest transport paliw gazowych siecią dystrybucyjną na terenie całego kraju do odbiorców końcowych oraz sieci innych operatorów lokalnych. PSG dystrybuuje gaz przez ponad 200 tys. km gazociągów. PSG zajmuje się też rozbudową, konserwacją oraz remontami sieci i urządzeń, pomiarami, jakości i ilości transportowanego gazu.(PAP).


autor: Anna Bytniewska

ab/ amac/


Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.