W połowie br. otwarcie instalacji do produkcji paliwa z odpadów w Zawierciu

W połowie br. otwarcie instalacji do produkcji paliwa z odpadów w Zawierciu - ZielonaGospodarka.pl
16.05.2024 13:22
Strona główna Energetyka, OZE W połowie br. otwarcie instalacji do produkcji paliwa z odpadów w Zawierciu

Partnerzy portalu

W połowie br. otwarcie instalacji do produkcji paliwa z odpadów w Zawierciu - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Fortum

W połowie br. Fortum zamierza otworzyć budowaną obecnie w Zawierciu budowę instalacji do produkcji paliwa z odpadów. Do produkcji paliwa alternatywnego zostaną wykorzystane odpady, które nie nadają się do ponownego wykorzystania.

Wartość tej inwestycji to ok. 35 mln zł. Wytwarzane w Zawierciu tzw. paliwo alternatywne RDF (refuse-derived fuel) trafi do elektrociepłowni Fortum w Zabrzu, umożliwiającej jego współspalanie.

Powstający od ub. roku zakład w Zawierciu mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie tamtejszego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Budowana we współpracy z ZGK i miastem instalacja ma uzupełniać system gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy Zawiercie.

Jak przekazali w środę w Zabrzu przedstawiciele Fortum, instalacja w Zawierciu o wydajności rzędu ok. 100 tys. ton odpadów rocznie ma zostać otwarta w połowie br. Będzie pierwszym zakładem w Polsce, z którego RDF będzie wykorzystywany tylko w ciepłownictwie. Jedynym odbiorcą RDF będzie EC Zabrze.

Dawna zabrzańska elektrociepłownia o historii sięgającej początków XX w. stała się częścią Fortum w 2011 r. W 2015 r. firma zdecydowała o budowie nowej elektrociepłowni. Prace rozpoczęły się w maju 2016 r. Zakończona w 2018 r. budowa kosztowała ok. 870 mln zł. Instalacja dostarcza prąd i ciepło do ponad 70 tys. gospodarstw domowych w Zabrzu i sąsiednim Bytomiu, zastępując instalacje, działające wcześniej w tych miastach.

Fortum wskazuje na innowacyjność zabrzańskiej elektrociepłowni, wynikającą przede wszystkim z elastyczności paliwowej. Może być ona zasilana trzema paliwami - węglem, RDF i biomasą. Proporcja rodzajów paliw może być zmieniana, w zależności od cen i dostępności. Zastosowane źródło kogeneracyjne o mocy 225 MW zapewnia sprawność układu na poziomie ponad 90 proc.

W środę kierownik EC w Zabrzu Andrzej Starzyński i manager ds. rozwoju projektów Fortum Krzysztof Karolczyk podali, że od początku działania obecnego zakładu w Zabrzu przekształcono już w ten sposób blisko 660,6 tys. ton paliwa alternatywnego, przy czym średnia wartość opałowa RDF w EC w Zabrzu wynosi ok. 13 tys. kilodżuli na kilogram, czyli więcej niż wartość opałowa węgla brunatnego.

Podsumowując miniony sezon grzewczy przedstawiciele Fortum zaznaczyli, że od 1 października 2023 r. do 31 marca br. firma dostarczyła w Zabrzu i Bytomiu ok. 2 mln gigadżuli ciepła - blisko 75 tys. GJ mniej, niż rok wcześniej (o ok. 3,5 proc. mniej). Do jego wyprodukowania zużyto ok. 65 tys. ton węgla (ok. 1,2 tys. wagonów) i 90 tys. ton paliwa RDF (ok. 4,5 tys. ciężarówek).

Największa dobowa wartość produkcji ciepła sięgnęła ok. 18,6 tys. GJ - w najzimniejszej dobie w sezonie, 8 stycznia br., przy średniodobowej temperaturze -12,6 stopni Celsjusza. Fortum w Zabrzu wyprodukowało też 400 gigawatogodzin energii elektrycznej. W tym roku kalendarzowym Fortum przekształciło już termicznie w Zabrzu 55 tys. ton RDF.

Inwestycje Fortum w regionie związane z minionym sezonem wyniosły ogółem ok. 50 mln zł: w Bytomiu na modernizacje, inwestycje i remonty przeznaczono ok. 9,5 mln zł, a w Zabrzu ok. 27 mln zł. W Zawierciu kontynuowano rozpoczętą w ub. roku instalację produkcji RDF.

Jak mówił w środę szef EC Zabrze, współspalanie tam paliwa uzyskiwanego z odpadów pozwala na optymalizację wykorzystania węgla. „Wykorzystanie frakcji kalorycznej zmieszanych odpadów komunalnych poprzez termiczne przekształcanie tego lokalnego paliwa oraz idący za tym proces dekarbonizacji aglomeracji śląskiej są na tyle korzystne środowiskowo, że Fortum zdecydowało o budowie instalacji do produkcji RDF-u dedykowanej ciepłownictwu” - wskazał Starzyński.

Fortum, które w poprzednich latach analizowało budowę takiej instalacji w Częstochowie przekonuje, że produkcja paliwa z odpadów do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej to również skuteczne wyjście naprzeciw lokalnym wyzwaniom związanym ze składowaniem odpadów.

W nowym zakładzie w Zawierciu do wytwarzania paliwa RDF wykorzystywane będą odpady z tzw. frakcji resztkowej, w której skład wchodzą odpady będące pozostałością po sortowaniu i nienadające się do recyklingu.

mtb/ drag/

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.