POWER CONNECT EXPO_2024_strona główna

Zysk Grupy Energa w I półroczu br. wyniósł 1,42 mld zł

Zysk Grupy Energa w I półroczu br. wyniósł 1,42 mld zł - ZielonaGospodarka.pl
24.08.2023 12:31
Strona główna Energetyka, OZE Zysk Grupy Energa w I półroczu br. wyniósł 1,42 mld zł

Partnerzy portalu

Zysk Grupy Energa w I półroczu br. wyniósł 1,42 mld zł - ZielonaGospodarka.pl

Zysk Grupy Energa w I półroczu br. wyniósł 1,42 mld zł, co oznacza wzrost o 35 proc. rok do roku - poinformowała w czwartkowym komunikacie spółka. Przychody w pierwszych sześciu miesiącach br. sięgnęły 13,43 mld zł - dodała.

W czwartek Energa podała, że trzy lata po włączeniu spółki do Grupy Orlen, jej przychody w pierwszych sześciu miesiącach br. wzrosły o 41 proc. rok do roku i wyniosły 13,43 mld zł. EBITDA w tym samym okresie osiągnęła 2,61 mld zł, co oznacza wzrost o 29 rdr. "W efekcie zysk netto Grupy Energa w I półroczu 2023 roku wyniósł 1,42 mld (wzrost o 35 proc. r/r)" - poinformowała spółka.

Jak dodała, w I półroczu tego roku Grupa Energa wytworzyła ok. 1,7 TWh energii elektrycznej brutto, z czego 53 proc. pochodziło z OZE, głównie hydroelektrowni i farm wiatrowych. Na koniec czerwca br. w Grupie zainstalowanych było ok. 0,6 GW w odnawialnych źródłach energii, z których w ciągu pierwszego półrocza br. wyprodukowano 921 GWh energii elektrycznej brutto.

Na koniec I półrocza br. spółka miała 3,3 mln odbiorców końcowych energii elektrycznej (Punkty Poboru Energii); w linii Biznesowej Sprzedaż nastąpił wzrost liczby klientów o ok. 61 tys. w ujęciu rdr. Za przyrost bazy klientów odpowiada grupa taryfowa G obejmująca gospodarstwa domowe - wskazała Energa.

Dodała, że w Linii Biznesowej Dystrybucja liczba nowoprzyłączonych klientów wyniosła 36 tys., zmodernizowano 1470 km linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz podłączono nowe źródła OZE o mocy zainstalowanej 800 MW.

"Grupa Energa wzmacnia się przez synergie biznesowe wynikające z integracji z Grupą Orlen" - wskazała, cytowana w informacji, prezes Energi Zofia Paryła. Podkreśliła istotną rolę transformacji energetycznej, która determinuje spółkę "do dalszego dynamicznego rozwoju inwestycji w sieci dystrybucji energii oraz zero- i niskoemisyjne źródła wytwarzania energii".

W pierwszych sześciu miesiącach br. - jak wskazano - nakłady inwestycyjne w Grupie Energa wyniosły 1,73 mld zł i były o blisko 0,8 mld zł wyższe (85 proc.) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. "Inwestycje Linii Biznesowej Dystrybucja stanowiły 54 proc. wszystkich nakładów poniesionych przez Grupę i wyniosły 0,94 mld zł" - podano. Dodano, że nakłady związane z budową CCGT w Ostrołęce wyniosły 324 mln zł, a te przeznaczone na budowę CCGT w Grudziądzu - 246 mln zł.

"Blok energetyczny w Ostrołęce to jedno z kluczowych przedsięwzięć Grupy Orlen w zakresie budowy niskoemisyjnych źródeł bilansujących KSE" - przekazano. Nowa jednostka ma "wspierać stabilność dostaw energii elektrycznej podczas trwającej transformacji energetycznej Polski".

Zwrócono uwagę, że w kwietniu br dwie farmy fotowoltaiczne – PV Wielbark (woj. warmińsko-mazurskie) o mocy 62 MW i PV Gryf (woj. wielkopolskie) o mocy 25 MW zostały uruchomione przez Energę Wytwarzanie, spółkę zależną Energi. "Spółka zainwestowała ok. 260 mln zł, aby zielona energia produkowana w tych instalacjach mogła zasilić ok. 43 tys. gospodarstw domowych" - przekazano.

Wskazano, że do końca br. farma w Wielbarku zostanie rozbudowana, a jej moc wzrośnie do 70 MW. "W przyszłym roku, w sąsiedztwie farmy Gryf powstaną kolejne instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 68 MW" - podano.

Jak zaznaczono, inwestycje w bloki gazowo-parowe w Ostrołęce i w Grudziądzu mają wspierać "zarówno cele dekarbonizacyjne Polski, jak też samej Grupy Orlen". Wyjaśniono, że koncern w swoim segmencie energetycznym dąży do redukcji emisji dwutlenku węgla o 40 proc. na każdej MWh (megawatogodzinie) do 2030 r. oraz do osiągnięcia pełnej neutralności emisyjnej do 2050 r.

W I półroczu, jak przekazano, istotny wpływ na przychody ze sprzedaży Grupy Energa miały rekompensaty w wysokości 2,24 mld zł od Zarządcy Rozliczeń pokrywających ubytek przychodów od klientów objętych regulacjami w zakresie cen energii elektrycznej, gazu i stawek usługi dystrybucyjnej.

"Największy udział w EBITDA Grupy Energa w I półroczu 2023 roku miała Linia Biznesowa Dystrybucja (61 proc.), natomiast udział Linii Biznesowej Sprzedaż oraz Linii Biznesowej Wytwarzanie ukształtował się odpowiednio na poziomie 28 proc. i 14 proc." - poinformowano. Najwyższy wzrost EBITDA rdr, o 435 mln zł do 742 mln zł, był w Linii Biznesowej Sprzedaż. Wskazano, że poprawę EBITDA, o 314 mln zł rdr do 1,59 mld zł, zanotowała także Linia Biznesowa Dystrybucja.

Linia Biznesowa Wytwarzanie w I półroczu br. osiągnęła wynik EBITDA 366 mln zł wobec 453 mln zł w analogicznym okresie ub.r. "Głównymi czynnikami kształtującymi poziom EBITDA tej Linii były m.in. niższe przychody ze sprzedaży energii, przy wyższych kosztach zużycia kluczowych paliw do produkcji (wpływ wysokich cen węgla)" - wskazano.

Energa jest jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jednym z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Zajmuje się m.in. wytwarzaniem, dystrybucją, obrotem energią elektryczną, cieplną i gazem. Firma ma 3,3 mln klientów. Jej sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 195 tys. km i obejmuje ok. 1/4 powierzchni kraju. W pierwszym kwartale 2023 r. Energa dostarczyła do odbiorców 5,8 TWh energii elektrycznej.

autorka: Magdalena Jarco

maja/ pad/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.